23.2.2017 klo 07:57
Uutinen

Kohti parempaa – Pohjoismaisilla yrityksillä hyvät kasvunäkymät

Suomalaiset pk-yritykset ovat tulevaisuudenodotuksissaan Tanskan, Ruotsin ja Norjan yrityksiä maltillisempia, mutta erot Pohjoismaiden välillä jäävät melko pieniksi.

Pohjoismaisista yrityksistä neljä kymmenestä uskoo liikevaihtonsa kasvavan kuluvan vuoden aikana yli kuusi prosenttia, selviää Danske Bankin tuoreesta kyselytutkimuksesta.

Sen mukaan kolme kymmenestä yrityksestä suunnittelee myös työllistävänsä uusia työntekijöitä. Suomessa odotukset ovat maltillisemmat, mutta selvästi myönteiset.

– Suomalaisnäkökulmasta tutkimuksen keskeinen anti on yrittäjien lisääntynyt luottamus liiketoiminnan kasvuun ja kannattavuuteen. Vaikka olemme pohjoismaisessa vertailussa edelleen vähiten optimistisia, erot ovat sangen pieniä, erityisesti kun huomioidaan Suomen taloustilanteen kehitys viimeisten neljän vuoden aikana. Se, että pk-yritystemme odotukset ovat näinkin lähellä muiden pohjoismaiden vastaavia, on mielestäni erittäin rohkaiseva merkki ja antaa uskoa tälle vuodelle ladattujen kasvutoiveiden saavuttamiseen, kertoo Danske Bankin yritysasiakasliiketoiminnasta vastaava johtaja Leena Vainiomäki.

Tutkimuksessa nousi esiin myös se, että suomalaiset yritykset pysyttelevät naapurimaitaan vahvemmin kotimarkkinoillaan.

Suomalaisista pk-yrityksistä kuluvan vuoden aikana uusille markkinoille lähtöä on suunnitellut noin 12 prosenttia. Ruotsi on tärkein vientimaa, ja suomalaisista uusille markkinoille tähyävistä vastaajista sinne laajentamista suunnittelee 27 prosenttia.

– Muutoinkin tämän kokoluokan yrityksillä vientitavoitteet keskittyvät vahvasti lähinaapureihin: Ruotsalaisille houkuttelevin uusi markkina on tutkimuksen otannan pohjalta Norja (38 %), norjalaisille Ruotsi (55 %) ja tanskalaisille Saksa (42 %). Suomalaisyritysten osalta mielenkiintoinen havainto on, että nykyisessä tilanteessa Venäjän houkuttelevaksi uudeksi markkinaksi nostaa vain 3 % vastaajista, Vainiomäki kertoo.

Danske Bankin kyselytutkimukseen osallistui tuhat yrityspäättäjää 2–49 henkilöä työllistävistä yrityksistä Suomesta, Tanskasta, Norjasta ja Ruotsista.

toimitus@yrittajat.fi