9.10.2022 klo 12:53
Uutinen

Kohtuullisuutta yrittäjien eläkemaksuihin

Lounais-Helsingin Yrittäjien puheenjohtaja Esko Valkeala toimii vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalon nimikkoyrittäjänä. Lue Valkealan ja Ohisalon yhdessä kirjoittama blogi yrittäjien eläkemaksuista. Blogi on julkaistu alkuperin Helsingin Uutisissa.

Eduskunta on alkanut käsitellä yrittäjän eläkelain (YEL) täsmentämistä. Esityksen tavoitteena on se, että yrittäjän työtulo vastaisi nykyistä paremmin yrittäjän työpanoksen arvoa sekä yritystoiminnan alkuvaiheessa että toiminnan jatkuessa.

Riittävä työtulo ja eläkemaksu on olennaista yrittäjän sosiaaliturvan kannalta.

Yrittäjän työtulo eli työpanoksen arvo on ollut eläkemaksun perusteena jo vuosikymmeniä eikä tähän lähtökohtaan ole tulossa muutosta.

Finanssivalvonta on kuitenkin peräänkuuluttanut eläkeyhtiöiltä tarkempaa valvontaa työtulon määrittelyssä, koska osa yrittäjistä on vakuutettu liian alhaisella työtulolla

Työtulon arviointi ei ole helppoa, sillä yrittäjän työhön kuuluu monenlaisia tehtäviä, työpäiviä ja suuria vaihteluita. Myös omaan yritykseen tehdyn työn ja sitä kautta työtulon määrä vaihtelee. Keskeistä on myös huolehtia siitä, että eläkemaksut eivät nouse kohtuuttomiksi. Moni yrittäjä on pandemian jäljiltä jo valmiiksi vaikeassa tilanteessa.

Yrittäjän kannalta on tärkeää, että työtulo on määritelty mahdollisimman osuvasti huomioiden yrittäjän tilanne ja työn arvo. Yrittäjän kokonaistilanteen ja yrittäjän oman arvion huomioiminen on keskeistä erityisesti yritystoiminnan alkuvaiheessa. Esityksessä kyse onkin kokonaisharkinnasta.

Suomeen tarvitaan lisää uusia yrityksiä ja lisää työtä. Eläkelain täsmennys ei saa vähentää haluja kokeilla yrittäjyyttä ja yrittää. Siksi on syytä varmistaa, että yrittäjyyden moninaisuus ja nopeat muutokset huomioidaan eläkemaksuissa. Kun uudistuksia tehdään, niissä on oltava myös riittävät siirtymäajat.

YEL-vakuutuksessa on oltava myös joustavuutta. Yrittäjien on kuitenkin hyvä muistaa, että jos maksaa alimitoitetun pieniä eläkemaksuja, yrittäjän turva vanhempainvapaan, sairauden tai eläkkeen aikana jää matalaksi.

Ensi vaalikaudella olisikin tarpeen tehdä YEL-järjestelmän suhteen kattavaa tarkastelua ja kehittämistä, joka lisää yrittäjän luottamusta eläkejärjestelmää kohtaan.

Maria Ohisalo, Vihreiden puheenjohtaja

Esko Valkeala, yrittäjä, Helsingin Yrittäjät – Lounais-Helsinki ry, hallituksen puheenjohtaja

Kuva: Jaana Tihtonen