Saatte paikan! Kuva: Getty Images
1.3.2022 klo 10:14
Uutinen

Kokeilu yksinyrittäjän rekrytointituesta alkaa – Tavoitteena vähintään 900 rekrytointia

Tuen tavoitteena on madaltaa yrittäjien rekrytointikynnystä, synnyttää uusia työnantajayrityksiä sekä edistää yritysten kasvua ja työllisyyttä.

Yksinyrittäjän rekrytointitukikokeilua koskeva laki tulee voimaan maaliskuun alusta.

Rekrytointikokeilun tarkoitus on selvittää, vaikuttaako rahallinen tuki ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen.

Lain tultua voimaan toimeenpanevaksi tahoksi valittu Kaakkois-Suomen TE-keskus valitsee kokeiluun satunnaisotannalla Verohallinnon toimittamalta listalta 3500 yritystä. Maaliskuun alkupuolella, Kaakkois-Suomen TE-keskus lähettää valituille yrityksille kirjeen.

Lue lisää TE-palveluiden sivuilta.

Varsinainen haku alkaa 21.3.2022.

Kokeiluun valitut yritykset voivat hakea tukea heinäkuun loppuun mennessä.

– Kokeilun tavoitteena on saada vähintään 900 rekrytointia. Jos ne eivät toteudu ensimmäisessä otannassa, suoritetaan uusi satunnaisotanta heinäkuun jälkeen, Suomen Yrittäjien toimialapäällikkö Mika Hämeenniemi kertoo.

Toinen kokeilujoukko on mahdollinen

Jos kokeiluun valitaan elokuussa toinen kokeilujoukko, sen hakuaika päättyy joulukuun lopussa. Kokeilu jatkuu vuoden 2023 loppuun saakka.

Hämeenniemi painottaa, että kyseessä on kokeilu, eikä siihen voi hakea tai vaikuttaa siihen, että tulisi valituksi. Mukaan voi päästä vain hyvällä onnella.

Kokeilun kohderyhmänä ovat yksinyrittäjät, joilla ei ole ollut palkattua ulkopuolista työvoimaa edellisen 12 kuukauden aikana ja joiden liikevaihto on edellisenä vuonna ollut vähintään 15 tuhatta ja enintään miljoona euroa.

Suomen Yrittäjät on pitänyt kokeilua hyvänä asiana. Yrittäjille tulee kuitenkin kiire rekrytoinnin kanssa heinäkuun loppuun mennessä, jos asiaa ei ole yhtään pohtinut etukäteen.

– On hyvä, että kokeilu on hallinnollisesti kevyt, eikä rekrytoinneille ole tiukkoja ehtoja. Tuki ei ole sidoksissa vain yhden työntekijän palkkaan, vaan sitä voi hyödyntää tukiajan ja tuen enimmäismäärän rajoissa useamman työntekijän palkkoihin, esimerkiksi kesätöihin.

Rekrytoivat yrittäjät voivat saada tukea enintään 10 000 euroa toteutuneiden palkkakustannusten perusteella. Tukea maksetaan 12 kuukauden ajalta enintään 50 prosenttia palkoista. Rekrytointitukea haetaan sähköisesti aluehallinnon asiointipalvelussa.

– Kannattaa tarkkailla maaliskuussa postia ja tarttua tilaisuuteen, mikäli on päässyt mukaan kokeiluun, Hämeenniemi sanoo, Hämeenniemi sanoo.

Työ- ja elinkeinoministeriön sivuille on koottu kysymyksiä ja vastauksia kokeilusta https://tem.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-yksinyrittajien-rekrytointitukikokeilusta

Muita kiinnostavia aiheita

Elina Hakola