21.2.2022 klo 10:00
Uutinen

Kokenut yritysjuristi listaa PK-yrittäjän sudenkuoppia

Kaupallinen yhteistyö: Jurinet

Yrityksen liiketoiminnan turvaaminen ei tarkoita pelkästään suojautumista murtomiehiltä. Muitakin yllättäviä vaaroja voi tulla eteen. Suojautuminen ei ole vaikeaa, eikä kallista, mutta silti se jää usein tekemättä. Mistä on kyse?

Suomen Yrittäjien valtakunnallisena kumppanina vuodesta 2013 toimineen Jurinetin toimitusjohtaja OTM Markus Talvio on monissa yhteyksissä jo aiemmin todennut, että perinteinen suomalainen pk-yritys on aivan liian riippuvainen omistajistaan ja heidän hyvinvoinnistaan.

Kun yrittäjä ja yhtiökumppani ovat terveitä ja asiat ovat yhtiökumppanin kanssa hyvin, jaksaa liiketoiminnan kehittäminenkin kiinnostaa yrittäjiä. Myös ongelmat perhesuhteissa ja avioerot vaikuttavat käytännössä aina liiketoimintaan negatiivisesti, koska yrittäjän huomio kiinnittyy toisaalle, toteaa Talvio.

Meillä on lukuisia pieniä ja keskisuuria yrityksiä asiakkaina. Yleensä yritykset tulevat asiakkaiksi juuri sellaisissa tilanteissa, joita ei edes syntyisi, jos niihin olisi osattu varautua etukäteen eri tavalla, kertoo Talvio.

Esimerkkinä liiketoimintaa uhkaavasta kriisistä yrityksessä Talvio nostaa esille tilanteen, jossa yhtiökumppani sairastuu tai hän jostain muusta syystä estyy jatkamasta yrityksessä sovitussa roolissa. Tilanne ei toki sellaisenaan ole välttämättä ongelma, koska eihän kukaan meistä ole korvaamaton. Sen sijaan kriisiksi tilanne muuttuu yrityksen kannalta, jos etukäteen ei ole sovittu miten tällaisessa tilanteessa toimitaan ja yhtiökumppanit ovat eri mieltä asian ratkaisemisesta, sanoo Talvio ilmeiseen kokemukseensa perustuen.

Tällaisessa tilanteessa nousee esiin ainakin seuraavia kysymyksiä, joista muodostuu todellisia sudenkuoppia myös liiketoiminnalle, jos niitä ei pystytä ratkaisemaan nopeasti ja riitelemättä.

  • Kauanko yrittäjän on odotettava, haluaako toinen jatkaa yrityksessä vai ei?
  • Onko yritystoiminnasta pois jäävällä velvollisuus tarjota osuuttaan toiselle yhtiökumppanille?
  • Onko yhtiökumppanilla oikeus lunastaa toinen ulos yrityksestä?
  • Miten yhtiökumppanuudesta luovutaan?
  • Miten yhtiöosuuden arvo lasketaan tällaisessa tilanteessa ja miten sen hankinta rahoitetaan?

Talvio lisää, että ongelmia voi syntyä myös sellaisissa tilanteissa, joissa ei ole sovittu yhtiökumppaneiden välisistä suhteista, eli oikeuksista ja velvollisuuksista. Nämä seikat voivat liittyä palkkaukseen ja työskentelyvelvoitteeseen tai työn määrään tai melkein mihin tahansa. Eihän ole reilua, jos toinen tekee paljon enemmän kuin toinen, vaikka molemmat nostavat samaa palkkaa.

Kaikissa kuvatuissa tilanteissa voi tulla riitaa, jos asioista ei ole yhdessä etukäteen sovittu kirjallisesti. No miten asioista voi sitten etukäteen sopia, kun maailma muuttuu koko ajan?

Talvio nostaa esiin yhden sanan: osakassopimus. Osakassopimuksen merkitystä ei voi koskaan liikaa korostaa. Osakassopimus on pk-yrityksen yksi tärkeimpiä asiakirjoja, jos se on huolellisesti laadittu vastaamaan yhtiökumppaneiden tahtoa.

Osakassopimus on kuin yrittäjien välinen avioehtosopimus, Talvio sanoo pilke silmäkulmassa ja muistuttaa, että yrittäjälle on tärkeää tehdä avioehtosopimus myös puolisonsa kanssa.

Talvio toteaa lopuksi, että myös testamentti on hyvä kriisiasiakirja. Miten yhtiökumppanisi toimii, jos sinä kuolet? Miten yrityksen arvo säilytetään sinun perillisiäsi ajatellen? Testamentilla voit asiasta joltain osin määrätä.

Juristit kuulostavat tylsille, kun he aina puhuvat sopimuksista ja kirjallisesta sopimisesta, mutta tosiasiassa muullakaan tavalla omaa omaisuuttaan ja yritystään on vaikea suojata, Talvio päättää.

Tiesithän, että Suomen Yrittäjien jäsenenä saat Jurinetilta maksuttoman 20 minuutin alkuneuvottelun sekä 15 prosentin alennuksen lakipalveluista (alennus enintään 1.000 euroa). Edut koskevat myös yrittäjien työntekijöitä henkilökohtaisesti sekä samassa taloudessa asuvia yrittäjien perheenjäseniä.

>> Lue lisää sopimus- & yhtiöoikeudesta Jurinetin sivuilla

>>Lisätietoa Suomen Yrittäjien jäseneduista