29.3.2017 klo 11:22
Uutinen

Kolmannes uskoo valinnanvapauden parantavan hoitoon pääsyä

Enemmistö suomalaisista uskoo hoitoon pääsyn paranevan tai pysyvän ennallaan ja sote-palveluntuottajiin luotetaan, kertoo tuore kansalaistutkimus.

Aula Researchin tekemän tutkimuksen tulokset julkistettiin Hyvinvointialan liiton ja Lääkäripalveluyritykset ry:n järjestämässä tilaisuudessa tänään.

Yksi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen keskeisimmistä tavoitteista on parantaa sosiaali- ja terveyspalvelujen yhdenvertaisuutta ja saatavuutta. Kyselyyn vastanneista 61 prosenttia uskoo, ettei palveluun pääsy ainakaan heikkene sote-uudistuksen myötä. Vastaajista 29 prosenttia uskoo tilanteen pysyvän ennallaan ja 32 prosenttia uskoo, että palveluun pääsy paranee jonkin verran tai selvästi. Vastaajista 31 prosenttia pelkää palveluun pääsyn heikkenevän.

Yksityinen ja julkinen palveluntuottaja koetaan yhtä vastuullisina

Enemmistö vastaajista koki asiakaslähtöisyyden, innovatiivisuuden, joustavuuden, laadukkuuden ja vastuullisuuden kuvaavan yksityisiä terveyspalveluntuottajia erittäin hyvin tai jokseenkin hyvin ja näiden ominaisuuksien keskiarvot olivat kaikki 3,5 ja 3,8 välillä kun niitä arvioitiin asteikolla 1 – 5. Kiinnostava havainto on, että yksityinen ja julkinen saavat vastuullisuudesta keskimäärin saman arvosanan, 3,5.

− Kansalaisten mielestä yksityinen ja julkinen sote-palveluntuottaja ovat yhtä vastuullisia, mikä on hieno asia. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottaja, onpa se sitten yksityinen tai julkinen, voi menestyä vain toimimalla laadukkaasti, läpinäkyvästi ja vastuullisesti. Kenelläkään ei ole varaa toimia asiakkaiden luottamusta rikkoen, sanoo Hyvinvointialan liiton toimitusjohtaja Ulla-Maija Rajakangas tiedotteessa.

Kilpailun uskotaan luovan kannusteita toiminnan kehittämiseen

Joustavuudessa, innovatiivisuudessa ja asiakaslähtöisyydessä yksityinen palveluntuottaja vetää tutkimuksen mukaan tällä hetkellä selkeästi pidemmän korren.

Yksityinen sektori saa joustavuudesta keskimäärin arvosanan 3,8 ja julkinen 2,8 asteikolla 1-5. Innovatiivisuudesta yksityinen sektori saa keskimäärin arvosanan 3,6 ja julkinen 2,8. Asiakaslähtöisyydessä yksityinen palveluntuottaja saa keskimäärin arvosanan 3,8 ja julkinen palveluntuottaja 3,1.

− Tästä asetelmasta julkinen sektori tulee uudessa sote-järjestelmässä valinnanvapauden myötä varmasti petraamaan, uskoo Lääkäripalveluyritykset ry:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen.

Professori Mats Brommels johti selvitystyöryhmää, joka jätti viime vuoden maaliskuussa asiakkaiden valinnanvapautta ja monikanavarahoituksen yksinkertaistamisesta koskevan väliraporttinsa. Brommels nosti tämän päiväisessä tilaisuudessa esiin uudenlaisen rahoitusjärjestelmän vaatimat ohjauskeinot.

– On olennaista se, että uudentyyppiset ohjauskeinot tulevat myös julkisrahoitteisen palvelun sisälle. Nyt on kauhisteltu, että uudenlaisen rahoitusjärjestelmän myötä syntyy monimutkaisia ohjausjärjestelmiä.

Hänen mukaansa riippumatta siitä, toteutetaanko valinnanvapaus vai ei, julkisrahoitteisen palvelun sisälle on joka tapauksessa luotava ohjausjärjestelmä

Kyselytutkimukseen vastasi 2045 henkilöä ympäri Suomen. Otos edustaa yli 18-vuotiaita suomalaisia iän ja sukupuolen mukaan painotettuna. 95 prosentin luottamustasolla kyselyn virhemarginaali on noin 2,5 prosenttiyksikköä kaikki vastaajat -tasolla. Tutkimuksen toimeksiantajina olivat Hyvinvointialan liitto ja Lääkäripalveluyritykset ry.

Hallituksen valinnanvapauslakiluonnoksen lausuntoaika päättyi eilen. Suomen Yrittäjien mukaan lakiluonnos on kelvollinen pohja, mutta vaatii merkittäviä muutoksia. Lue lisää tästä.

Kuvassa professori Mats Brommels

Riikka Koskenranta

riikka.koskenranta@yrittajat.fi