7.3.2019 klo 02:24
Uutinen

Kolumni: Elinkeinojen toimintaympäristön kehittäminen haastavaa säästöjen keskellä – Se kuitenkin ratkaisee, millainen on Rovaniemen tulevaisuus!

Kaupungin talouden haasteellisessa tilanteessa on tärkeä edistää kaupungin elinvoimaisuuden kannalta tärkeiden asioiden edistymistä. Rovaniemi pitää olla kiinnostava paikka sijoittaa yritystoiminta tänne, jolloin saadaan lisää työpaikkoja ja kaupungin pitää olla kiinnostava kohde investoinneille. Myös olemassa olevien yritysten on nähtävä, että yritysten kannattaa jatkossakin toimia Rovaniemellä. Elinkeinotoiminnasta ja työpaikoista syntyvillä verotuloilla pyöritetään palvelut ja maksetaan mm. koulujen remontit. Meitä ei auta Kemi-Tornion tavoin suurteollisuuden jätti-investoinnit. Rovaniemellä on omin voimin tehtävä elinvoimaa lisäävät toimet.

Kaupungin elinkeinopuolella ollut hiljaista viimevuosina
Elinkeinojohtajan eläköitymistä on jo vuosia aikaa, jonka jälkeen ei ole juurikaan tapahtunut kehitystä. Viime vuonna asia eteni sen verran, että elinvoimajohtajan haku toteutettiin ja uusi elinvoimajohtaja on aloittamassa työnsä huhtikuussa. Yrittäjät antavat täyden tuen nyt uudelle elinvoimajohtajalle hänen aloittaessaan tärkeiden asioiden edistämisen. Löydämme yhteistyöllä mielenkiintoisia kehittämiskohteita, jossa yrittäjät yhdessä kaupungin kanssa kasvattaa elinkeinotuloa.

Yrittäjät toivovat, että jatkossa löytyy selkeämmin yksi keskustelukumppani kaupungin puolelta. Tällä hetkellä on voimassa ns. monen luukun malli. Elinkeinotoimintaan liittyvät palvelut jakaantuvat kaupungin omaan tekemiseen kaava-asioineen, Tilaliikelaitokseen, Rovaniemen Markkinakiinteistöön ja Rovaniemen Kehitykseen. Edes kaupungin omille toimijoille, saati ulkoa tuleville ei ole selvää kenen puoleen käännytään, kun esim. uuden investoinnin sijoittumista pohditaan.

Elinkeinotulojen lähteitä on aktiivisesti kehitettävä
Kaupungin on mahdollista luoda uusia mielenkiintoisia investointikohteita. Esim. kaupungin maaliikennekeskusta on suunniteltu kaupungintalon ja kirkon väliselle alueelle. Rautatieasema ja linja-autoasema eivät palvele kasvavaa matkailijamäärää ja ovat sijoittuneet huonosti. Jos kaupunki paketoisi maaliikennekeskuksen ja siihen kaupungintalon neliöt tai osan niistä, lisäisi kaavoittamalla rakennusneliöitä, niin tuohon löytyisi varmastikin sijoittaja. Monta positiivista asiaa toteutuisi ja kaupunki saisi lisää rahaa.

Kaupunki osti juuri Aallon kiinteistöjä. Tämä voi olla hyväkin kauppa, mutta kohdetta on kehitettävä. Jos kaupungilla ei ole omaa mahdollisuutta investoida kohteeseen lisää, niin kaavoittamalla alueelle lisää neliöitä ja panemalla kohde myyntiin uutena isompana kohteena, voisi kaupunki saada rahaa kassaan. Samalla saisimme uutta investointia, töitä ja lisää verotuloja mm. kiinteistöveron muodossa. Odottamalla meillä on edessä tämänkin kiinteistön remontteja kaupungin rahoilla ja Alvar Aalto säätiön valvonnassa. Ei tule olemaan halpaa.

Kaupungilla on merkittävästi vapaana/tyhjänä olevia tiloja ja kiinteistöjä. Niiden aktiivinen tarjoaminen markkinoilla toisi varmastikin alkuun euroja kaupungille ja jatkossa niiden jalostaminen toisi töitä ja investointeja.

Kaupunki ei tee päätöksiä, vaan poliitikot
Poliitikot ovat sanoneet, että yritysvaikutuksien huomiointi on ykkösasia kaupungin toiminnassa. Näitä toteutuksia ei viime vuonna kuitenkaan tapahtunut. Tuore esimerkki politikkojen päinvastaisista toimista on viime viikkoinen kaupunginhallituksen päätös puoltaa jätteenkuljetuksen järjestämisen keskittämistä kaupungin omistamalle yhtiölle. Päätöksen asiassa tekee jätehuoltojaosto. Nykyinen kiinteistönhaltijan järjestämä ja yrittäjien toteuttama kuljetusjärjestelmä on Rambollin tutkimuksen mukaan alueellisesti erittäin kattava, tehokas, kokonaisuudessaan toimiva ja täyttää lain vaatimukset. Virkamiehet esittivät, että nykyjärjestelmän muutamat puutteet voidaan korjata vain ottamalla kuljetusten järjestäminen kaupungille. Muitakin mahdollisuuksia olisi ollut. Vastaava kunnallinen organisaatio Pohjoisen-Lapin kunnissa käyttää espanjalaista alihankkijaa. Yrittäjät ihmettelevät poliitikkojen halua siirtää markkinaehtoista toimintaa kaupungin hoidettavaksi.

Rovaniemen elinvoimaisuus vaikuttaa kaikkiin kaupunkilaisiin
Yrittäjät haastavat nyt poliitikot tarttumaan entistä yhteistyökykyisemmin kaupungin talouden johtamiseen. Elinkeinojen kehittämistä on tehtävä samanaikaisesti vahvasti. Kaupungin kiinnostavuuden ylläpito ja kehittyminen näkyy kaikkien kaupunkilaisten elämässä. Kun Rovaniemi on elinvoimainen, niin esim. kaupunkilaisten omistajien asuntojen hinnat pitävät, ehkä keskihinta nouseekin. Jos emme tässä onnistu, niin jokainen kaupunkilainen maksaa asunto-omaisuuden arvon laskuna tämän onnistumattomuuden. Muistetaan, että Rovaniemellä ei auta odottaa avun tulevan ulkoa. Suurteollisuuden investoinnit ei tuo lottopotteja. Meidän on tehtävä kasvu itse.

KATSO VIDEO millainen yrittäjäyhdistys Rovaniemen Yrittäjät on ja miksi Yrittäjiin kannattaa Esko Määtän mielestä liittyä!

Esko Määttä
Kirjoittaja on yrittäjä ja Rovaniemen Yrittäjien puheenjohtaja

Muita kiinnostavia aiheita