22.9.2017 klo 14:08
Uutinen

Kommentteja Häme-ohjelmasta kaivataan

Hämeen maakuntahallitus on asettanut Häme-ohjelman 2018+ -luonnoksen nähtäville ja kommentoitavaksi.

Hämeen maakuntahallitus kokoontui tällä viikolla ensimmäiseen varsinaiseen kokoukseensa. Maakuntahallitus päätti muun muassa asettaa Häme-ohjelman 2018+ nähtäville ja kommentoitavaksi Hämeen liiton jäsenkuntiin, liiton virastoon ja verkkosivuille. Häme-ohjelma 2018+ on nähtävillä 19.9. – 19.10.2017 välisen ajan. Ohjelma valmistellaan siten, että maakuntavaltuusto hyväksyy sen vuoden viimeisessä kokouksessaan.

Häme-ohjelma 2018+ on koko Kanta-Hämeen maakunnan tulevaisuuden tekemisen strateginen ohjelma. Se sisältää sekä maakuntasuunnitelman 2040 että maakuntaohjelman 2018–2021. Hämeen Yrittäjät valmistelee edunvalvontavaliokuntansa ja jäsenyhdistystensä kanssa lausuntoa siitä.

Maakuntasuunnitelman, eli pitkän tähtäimen strategiset painopisteet ovat kasvukäytävä ja saavutettavuus, monipuolinen asuminen ja hyvinvointi, biotalous ja luonnonvarojen kestävä käyttö, valmistavan teollisuuden mahdollisuudet sekä kansainvälistyminen ja vetovoima. Maakuntaohjelman 2018–2021 kärjiksi esitetään seuraavia: Uudistuva ja muutosjoustava Kanta-Häme, Kasvukäytävistä elinvoimaa Kanta-Hämeeseen ja Hyvä arki Kanta-Hämeessä.

Valmisteluun on maakuntavaltuuston ja –hallituksen lisäksi osallistunut laaja joukko Hämeen liiton sidosryhmiä ja yhteistyökumppaneita.

Tutustu aineistoon: Häme-ohjelma2018+

Hämeen Yritysviestintä / JL
toimitus@hameenyrityssanomat.fi