Tilastokeskus kertoo konkurssien ja yrityssaneerausten määrän vähentymisestä. Kuva: Getty Images
21.4.2022 klo 10:30
Uutinen

Konkurssien määrä väheni – Yksi syy voi vaikuttaa ylitse muiden

Yrityssaneerausten ja vireille laitettujen konkurssien määrä on vähentynyt selvästi alkuvuonna. 

Kuluvan vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä pantiin vireille 68 yrityssaneerausta. Määrä on 20 prosenttia pienempi kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Luvut selviävät Tilastokeskuksen tuoreesta tilastosta.

Yrityssaneeraukset vähenivät lukumääräisesti eniten kaupan päätoimialalla, jolla laitettiin vireille yhdeksän yrityssaneerausta. Eniten kasvua tilastoitiin kuljetuksen ja varastoinnin toimialalla, jolla pantiin vireille 13 yrityssaneerausta.

Lakimuutos voi selittää

Tilastokeskuksen tietojen mukaan maaliskuussa laitettiin vireille 247 konkurssia, mikä on 40 konkurssia vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. 

Henkilötyövuosien määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kaikkiaan 857, mikä on 570 henkilötyövuotta vähemmän kuin edellisvuonna.

Konkurssiin hakemista rajoitettiin väliaikaisilla lakimuutoksilla 1.5.2020–30.9.2021 välisenä aikana. Lakimuutokset ovat rajoittaneet velkojan mahdollisuutta hakea velallista konkurssiin.

Tilastokeskus huomauttaa, että konkurssitilaston aineistosta on mahdotonta erotella lakimuutoksen mahdollista vaikutusta konkurssimääriin. Näin ollen lakimuutos on voinut vaikuttaa yrityssaneerausten ja konkurssien määriin.

Vireille pannuilla konkursseilla tarkoitetaan kalenterivuoden aikana konkurssiin haettuja yrityksiä, yhteisöjä tai luonnollisia henkilöitä. Konkurssin vireilletulo ei läheskään aina merkitse yrityksen tai ammatinharjoittajan ”konkurssiin menemistä” ilmaisun varsinaisessa merkityksessä, koska menettely voi jäädä kesken.

Pauli Reinikainen