9.11.2018 klo 18:17
Uutinen

Konkurssilakia aiotaan uudistaa – ja yrittäjälle on annettava mahdollisuus uuteen alkuun  

Hallitus esittää konkurssilain uudistamista siten, että konkurssimenettely on yksinkertaisempi ja nopeampi. Suomen Yrittäjät edellyttää muitakin toimia, jotta konkurssin läpikäyneellä yrittäjällä on mahdollisuus uuteen alkuun.

Hallitus antoi torstaina eduskunnalle esityksen konkurssilain muuttamisesta.

– Suomen Yrittäjät oli mukana uudistusta valmistelevassa työryhmässä. Tavoitteenamme oli, että konkurssiin ajautuneet yrittäjät saadaan nopeasti takaisin yhteiskunnan aktiiviseksi toimijaksi lyhentämällä konkurssien kestoa, sanoo lainsäädäntöasioiden päällikkö Tiina Toivonen.

EU-komissio on kehottanut jäsenvaltioita pyrkimään siihen, että konkurssit saadaan päätökseen vuoden kuluessa ellei samalla ole kyse rikosasiasta.

– Lakiesitys on hyvä ja tulee vähentämään pitkään roikkuvia konkursseja. Pitkittyneet konkurssit voivat johtua lain sallimista pitkistä määräajoista sekä valvonnan puutteellisuudesta. Esityksellä ollaan lyhentämässä konkurssiprosessin määräaikoja sekä tehostamalla konkurssiasiamiehen välineitä valvoa pesänhoitajia, kertoo Tiina Toivonen.

Lakiesityksen mukaan konkurssin velkaselvittelyä yksinkertaistettaisiin niin, että pesäluetteloon merkittäisiin vain suurimmat saatavat sekä arvio muiden saatavien kokonaismäärästä. Tällöin pääosan velkojista ei tarvitsisi ilmoittaa saataviaan ennen kuin tiedetään, että onko kyseessä varojen puutteeseen raukeava konkurssi.

Määräaikasääntelyä on tarkoitus tehostaa konkurssimenettelyn nopeuttamiseksi. Konkurssiasiamiehen mahdollisuuksia valvoa määräaikojen noudattamista aiotaan parantaa.

Raukeamisesityksen toimittamiselle velkojille säädettäisiin nykyisestä poiketen määräaika. Jakoluetteloehdotusta koskevat määräajat puolitettaisiin nykyisestä. Konkurssimenettelyn arvioidaan nopeutuvan tapauksesta riippuen viikkoja tai jopa kuukausia.

Yrittäjän uutta alkua pitää helpottaa

Nopea konkurssimenettely vähentää kokonaiskustannuksia, mikä taas pienentää konkurssin läpikäyneen yrittäjän mahdollisesti vielä maksettavaksi jääviä vastuita.

Konkurssien lyhentäminen on yrittäjälle ja tämän perheenjäsenille myönteinen asia. Liiketoiminnan loppuminen on usein sekä taloudellisesti että henkisesti raskas tilanne, mikä on hyvä saattaa päätökseen mahdollisimman nopeasti. Samalla nopeutetaan yrittäjän uutta alkua.

Konkurssien lyhentäminen ei Suomen Yrittäjien lainsäädäntöasioiden päällikön Tiina Toivosen mukaan yksin riitä, vaan tarvitaan myös muita korjaavia toimia.

– Esimerkiksi maksuhäiriömerkinnät nykymuodossaan aiheuttavat monia esteitä ryhtyä konkurssin jälkeen uudelleen yrittäjäksi, Tiina Toivonen toteaa.

Onkin tärkeää, että lähivuosina Suomessa selvitetään, miten yrittäjän uuden alun esteet voitaisiin lainsäädännöstä poistaa.

Suomen Yrittäjät on todennut lausunnossaan oikeusministeriölle, että konkurssin tehnyt yrittäjä kohtaa lukuisia lainsäädännöstä, lain tulkinnasta tai erilaisista menettelyistä johtuvia esteitä silloin, kun hän arvioi mahdollisuuksiaan aloittaa uutta yritystoimintaa. Suuri velkataakka ja siitä selviäminen on yksi merkittävä tekijä. Lisäksi yritystoiminnan esteitä on esimerkiksi verotuksen, maksukyvyttömyysmenettelyjen ja luottotietolain osalta.

Jari Lammassaari

jari.lammassaari(at)yrittajat.fi