24.8.2020 klo 08:21
Uutinen

Koronakriisi kurittaa yrittäjien edelleen ja erilaisia sopeuttamistoimia on suunnitteilla!

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät teki elokuun alussa kyselyn jäsenyrittäjille koronakriisin vaikutuksista ja tulevaisuuden näkymistä oman liiketoiminnan suhteen. Yrityksissä suunnitellaan edelleen erilaisia sopeuttamistoimia tehtäväksi. Yrittäjistä 52% sopeuttaa tinkimällä omasta palkasta, 25% suunnittelee lomauttavansa henkilöstön ja saman verran tekevän erilaisia työaikajärjestelyjä. Maksuaikoja ja lainojen järjestelyjä otetaan myös tarvittaessa käyttöön. Henkilökuntaa ilmoittaa suunnittelevansa irtisanovan 8% vastaajista. PDF iconppyritysten_talousnakymat_2_2020_final.pdf

Arvio liikevaihdon kasvusta on edelleen synkkä, mutta valoakin on näkyvissä

Yrittäjistä lähes 46 % arvio liikevaihdon pienenevän vuoden loppuun mennessä. Toukokuussa pienenemistä arvio vastaavasti 62%. Lähes 20% arvio liikevaihdon kasvavan vuoden lopussa, mikä oli 6% enemmän kuin toukokuun vastaavassa kyselyssä. Yrityksistä lähes 35% arvio liikevaihdon pysyvän ennallaan, mikä oli 10% enemmän kuin toukokuussa. Valtaosa alueen yrityksistä pyrkii pitämään henkilöstömäärän ennallaan 77% ja jopa 8% ilmoittaa kasvattavansa sitä.

Joka tapauksessa vuodesta on tulossa yrityksille huono, sillä lähes puolet yrityksistä ilmoitti, että liikevaihto pienenee vuoden loppuun mennessä. Teollisuus, erikoiskaupat, tapahtumatarjoajat ja hyvinvointipalveluja tarjoavat yritykset kärsivät tilanteesta eniten, kertoo Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen.
Työllisyystilanne on alueellamme parantunut huomattavasti kevään karmeista lukemista. Yrittäjät haluavat myös pitää kiinni osaavasta työvoimasta. Nopeutettu lomautusmenettely toimi erinomaisen hyvin ja osaltaan paransi yritysten tilannetta pahimman yli, jatkaa Kolehmainen.

Toimialoittain tarkasteltuna vähiten koronakriisiin ovat tukea hakeneet rakentamisen, vähittäiskaupan ja yrityksille palveluja tuottavat yritykset. Eniten tukea ovat tarvinneet ict, kuluttajapalveluja tuottavat yritykset, erikoiskaupat ja teollisuus. Yhteensä lähes puolet vastanneista yrityksistä on kertonut hakeneensa koronakriisin vuoksi tukea. Yksinyrittäjistä hieman yli puolet 51% ja työllistävistä yrityksistä 43%.

Vaikka yksinyrittäjätukea on jäänyt varatuista määräahoista yli puolet hakematta, on sitä hakeneet yrittäjät pitäneet tukimuotoa erittäin hyvänä ja tarpeellisena. Kyselyssä tuki sai parhaimmat arvosanat. Tukea voi hakea vielä syyskuun loppuun asti, joten sitä kannattaa ehdottomasti vielä hakea, jos tuen saantikriteerit täyttyvät, kannustaa Kolehmainen.

Puolella yritystoiminta jatkuu samalla tavalla kuin ennen kriisiä, yli kolmannes yrityksistä joutuu sopeuttamaan liiketoimintaansa

Puolet vastaajista ilmoittaa, että liiketoiminta jatkuu samalla tavalla kuin ennen kriisiä. Peräti 35% ilmoittaa, että liiketoiminta jatkuu sopeutettuna. 13% vastaajista ilmoittaa liiketoiminnan kasvavan. Liiketoiminnan lopettamisilta ja yrityssaneeraukseen hakeutumisiltakaan ei ole vältytty.

Koronan toisen aallon ensimmäiset varoitusmerkit ovat jo näkyvissä. On tärkeää, että tulevasta syksystä ja talvesta selvitään ilman laajoja yritystoimintaa rajoittavia rajoituksia. Meidän on opittava elämän viruksen kanssa siten, että epidemia pysyy kurissa ja yhteiskuntaa ei voi enää sulkea yhtä laajasti kuin keväällä. Jo tässä vaiheessa on selvää, että meneillään oleva pandemia tulee muuttamaan yritystoimintaa pysyvästi. Erityisesti etätyöt ja digitaalisuus ovat lisääntyneet. On alettava pohtimaan, miten muutos tulee jatkossa näkymään palveluissa, yritysten tarjonnassa ja jopa kuntien ja kaupunkien palvelurakenteessa, tiivistää Kolehmainen.

Lisätietoja: Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen p. 050 5277 288.
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät yhteyspäällikkö Sari Reinikainen-Laine p. 0500 686 174.

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät tekivät jäsenyrittäjille 5.-12.8.2020. alueen yritysten talousnäkymiä kartoittaneen kyselyn koronakriisin vaikutuksista. Kyselyyn vastasi 562 Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien jäsenyrittäjää. Vastaajista n. 38% oli yksinyrittäjiä ja loput työllistäviä yrityksiä. Toimialajakaumaa tiivistettiin edellisestä kyselystä ja vastaajissa n. 43% yrityksistä ilmoitti toimialakseen palvelut, 16 % rakentamisen, erikoiskauppa 12%, sote- ja hyvinvointipalvelut 9%, teollisuus 9%, ict 3%, kuljetus 6% ja vähittäiskauppa 3%. Edellinen alueen yrittäjien talousnäkymiä kartoittava kysely tehtiin 4.-10.5.2020 ja vastaajia tuolloin oli 628