6.8.2021 klo 09:09
Uutinen

Koronarajoitukset säilyvät entistenkaltaisina pääkaupunkiseutua ympäröivällä Uudellamaalla

Kokoontumisrajoitukset ovat riippuvaisia tosiasiallisesta mahdollisuudesta välttää lähikontaktit.

Etelä-Suomen Aluehallintoviraston 5.8. alkaen voimassa olevat Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirejä koskevat rajoitukset koskevat kaikkia alueen kuntia Myrskylää ja Pukkilaa lukuun ottamatta ja ovat voimassa 26.8. saakka. Kuntakohtaiset rajoitukset löytyvät HUS:n verkkosivuilta.

Aluehallintoviraston määräämien rajoitusten sisältö on tiivistetysti seuraava:

  • Sisätiloissa ja rajatuissa ulkotiloissa voi järjestää kokoontumisia ilman henkilömäärärajoitusta.
  • Sisätiloissa järjestettävissä yli kymmenen hengen kokoontumisissa asiakkailla tai osallistujilla täytyy olla mahdollisuus välttää lähikontakti toisiinsa eli säilyttää turvaväli. Lähikontaktilla tarkoitetaan sisätiloissa asiakkaiden oleskelua enintään kahden metrin etäisyydellä toisistaan yli 15 minuutin ajan tai fyysistä kontaktia.
  • Yli 50 henkilön ulkotilaisuuksissa asiakkailla tai osallistujilla täytyy olla mahdollisuus välttää fyysinen kontakti toisiinsa, mutta tietyn mittaisia turvavälejä ei enää vaadita.
  • Jos sisätiloissa järjestetyssä tilaisuudessa on yli kymmenen henkilöä ja ulkotiloissa yli 50 henkilöä, tilaisuuden järjestelyissä on lisäksi noudatettava opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 31.5.2021 julkaisemaa ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemisestä (Avautuu uudessa välilehdessä).
  • Lisäksi on noudatettava lain yleisiä hygieniavaatimuksia; asiakkaille on mm. tarjottava mahdollisuus käsien puhdistamiseen ja oleskelu on järjestettävä mahdollisimman väljästi.

(lähde: https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69915063)

Myrskylä ja Pukkila kuuluvat Päijät-Hämeen Hyvinvointikuntayhtymä sairaanhoitopiiriin. Niissä ei ole kokoontumisille säädettyjä henkilömäärärajoituksia, mutta osallistujien on voitava sisätiloissa tosiasiallisesti välttää lähikontaktia ja toimia terveysturvallisesti ja ulkona. Ohjeistus on voimassa 15.8. saakka.

Ravintolarajoitukset säilyvät ennallaan

Hallitus on päättänyt torstaina 5.8. ravintolarajoituksista. Pääkaupunkiseutua ympäröivällä Uudellamaalla rajoitukset jatkuvat ennallaan. Ravitsemisliikkeissä anniskelu on sallittu klo 07-24 ja ravintolat saavat olla auki klo 05-01.

Anniskeluravintoloissa sisällä saa olla käytössä asiakaspaikoista puolet. Ulkona asiakaspaikkojen määrää ei ole rajoitettu. Muissa kuin anniskeluravintoloissa asiakasmäärä sisällä on rajattu 75%:iin asiakaspaikoista. Sisätiloissa jokaisella asiakkaalla tulee olla oma istumapaikka. Rajoitukset eivät koske henkilöstöravintoloita.

Muita kiinnostavia aiheita