18.5.2022 klo 16:00
Uutinen

Kotka on Suomen kolmanneksi paras yrittäjyyskaupunki

Suomen Yrittäjien Kuntabarometrissä yrittäjät arvioivat kuntien elinkeinopolitiikkaa ja yrittäjämyönteisyyttä. Kotkan kaupunki teki huikean nousun yrittäjien Kuntabarometrissä. Kotka nousi Suomen kolmanneksi parhaaksi yrittäjyyskaupungiksi.

Kuntabarometri kyselyn taustaa ja tarkoitus
IROResearch kysyi yrittäjiltä Yrittäjien kuntabarometri -kyselyssä yrittäjien mielipiteitä yrityksen kotikunnan toiminnasta. Kysely tehtiin 1.2.–4.4.2022 Siihen vastasi 9 564 yrittäjää eri puolilta Suomea. Kymenlaaksossa 502 yrittäjää vastasi kyselyyn.

Yrittäjät ovat antaneet palautetta ja arvioineet oman kuntansa toimintaa, että mitkä asiat toimivat ja mitä pitää parantaa. Kunnat saavat yrittäjiltä tärkeää palautetta toiminnastaan mm. kunnan tekemien julkisten hankintojen merkityksestä yrittäjille. Yrittäjäyhdistykset taas saavat tietoa siitä, mihin asioihin
heidän pitää jäsentensä puolesta kunnassa vaikuttaa. Kunnat ja elinkeinoyhtiöt, jotka palvelevat yrittäjiä saavat yrittäjiltä tärkeää palautetta tarjoamistaan yrityspalveluista. Parantavatko yrityspalvelut yrittäjän arkea ja saako palveluita matalalla kynnyksellä?

– Yrittäjät arvostavat kuntia ja kunta on monelle yrittäjälle läheinen kumppani. Yrittäjillä ja kunnilla on kiinteä yhteys toisiinsa. Kun yritykset menestyvät, kunnan talous on helpompi pitää kunnossa ja myös verot kohtuullisina. Haluamme panostaa vahvasti kuntien ja yrittäjäjärjestön yhteistyöhön, jota Kuntabarometrikin oikein käytettynä palvelee hyvin, Kymen Yrittäjien aluejohtaja Kari Jääskeläinen sanoo.

– Erityisen mukavaa oli reilusti kasvanut aktiivisuus viimeisimmässä Kuntabarometrikyselyssä Kymenlaaksossa. Vuonna 2020 vastaajia oli 275 ja nyt tehdyssä kyselyssä vastaajia Kymenlaaksossa oli 502. Yrittäjät kokevat merkitykselliseksi arvioida ja kehittää kuntien elinkeinopolitiikkaa, aluejohtaja Jääskeläinen jatkaa.

Kotkan nousu huima
Kymenlaakson Kotka sijoittui suurten kaupunkien sarjassa kolmannelle sijalle. Kuntabarometriin vastasi 166 kotkalaista yrittäjää. Sijoitus parantui huimasti edellisestä kyselystä.

– Iso kiitos Kotkan yrittäjille aktiivisuudesta ja Kotkan kaupungille hyvin sujuneesta yhteistyöstä. Nämä tulokset antavat erinomaiset eväät ja työkalut parantaa entisestään Kotkan elinkeinopolitiikkaa. Tätä työtä jatketaan nyt yhdessä näiden tulosten perusteella, sanoo Kotkan Yrittäjien puheenjohtaja Johan Bardy.

– Hyvä sijoitus Kuntabarometrikyselyssä on Kotkalle myönteinen ja iloinen asia. Parhaimmillaan kunnan päätöksillä voidaan poistaa yrittäjyyden esteitä ja edistää investointeja sekä houkutella uusia yrityksiä kuntaan. Aiomme käydä tulokset huolella läpi ja katsoa missä asioissa voimme edelleen kehittää yrittäjämyönteistä elinkeinopolitiikkaa, toteaa Kotkan kaupunginjohtaja Esa Sirviö.

– Halumme on olla ehdottomasti vieläkin parempia kahden vuoden päästä. Parempiin tuloksiin päästään määrätietoisella kehittämistyöllä, ja puhaltamalla hyvää tuulta Kotkan siipien alle yhdessä yrittäjäjärjestön sekä kaikkien yrittäjien kanssa, sanoo kaupunginjohtaja Sirviö.

Kymenlaakson tuloksista
Yrittäjien mielestä parhaiten kunnat hoitavat Kymenlaaksossa infrastruktuurin (esim. kulkuväylät, vesijohdot, tietoliikenneverkot) ja toiseksi parhaiten toimiviksi palveluiksi yrittäjät arvioivat yrityspalvelut.

Yrityspalveluista yrittäjät kokevat tärkeimmiksi Kymenlaaksossa aloittavan yrityksen palvelut, sujuvat lupapalvelut sekä rahoitus- ja investointineuvonta.

– Yrittäjät ymmärtävät laajasti aloittavan yrittäjän palvelujen tärkeyden. Luvituksen sujuvuus ja nopeus on tärkeää, koska turha odottaminen on kallista. Rahoitus- ja investointineuvonta on yritysneuvonnan ydintä yrityksille ja peruspalvelua yrittäjälle, Kymen Yrittäjien aluejohtaja Kari Jääskeläinen sanoo.

Kymenlaaksossa yrittäjien antama keskiarvo kuntien elinkeinopolitiikan kokonaisarvosanasta oli 2,99 asteikolla 1–5.

Kaikkien Kymenlaakson kuntien kuntakohtaiset tulokset löytyvät osoitteesta https://www.yrittajat.fi/tutkimukset/kuntabarometri-2022/kuntabarometri-2022-kymi

Tulokset käydään yhdessä kuntien kanssa läpi
Barometrin tulokset ovat tärkeä työkalu yrittäjäjärjestölle. Kymenlaakson kunnat, Kymen Yrittäjät ja paikalliset yrittäjäyhdistykset käyvät tulokset yhdessä läpi ja analysoivat, missä on onnistuttu ja mitä kehitettävää löytyy.

– Haluamme laatia yhdessä kuntien kanssa elinkeinopolitiikan kehittämissuunnitelmat, jossa päätetään yhdessä ne konkreettiset toimet, jolla kunkin kunnan elinkeinopolitiikkaa parannetaan seuraavalle mittausjaksolle vuodelle 2024, sanoo Kymen Yrittäjien aluejohtaja Kari Jääskeläinen.

Tutustu kuntakohtaisiin tuloksiin
Lähes 10 000 yrittäjän vastauksien alueelliset ja kuntakohtaiset tulokset julkistetaan 18.5.2022 Kunnallisjohdon seminaarissa Vaasassa. Voit tutustua alueellisiin ja kuntakohtaisiin tuloksiin yrittajat.fi/kuntabarometri2022.

Kuvia median vapaassa käytössä
Media voi käyttää Kunnallisjohdon seminaarin kuvia, jotka ovat saatavissa osoitteessa yrittajat.kuvat.fi. Yrittäjien Kuntabarometri -kyselyn palkintojenjaon kuvat tulevat sivustolle keskiviikkona 18.5.2022 kello 18.00 mennessä. Kuvaajana on Esa Siltaloppi.

Lisätietoja:
Kari Jääskeläinen, aluejohtaja, Kymen Yrittäjät, 0440 581 030
Esa Sirviö, kaupunginjohtaja, Kotkan kaupunki, 0400 975 211
Johan Bardy, puheenjohtaja, Kotkan yrittäjät, 0400 486 060
Valtakunnallisista tuloksista: Tanja Matikainen, kunta- ja elinkeinoasioiden päällikkö, Suomen Yrittäjät, 0400 866 648