Kuva: Pixhill
11.3.2024 klo 18:35
Uutinen

Kouvolan Sanomat: UPM Kymi ajaa lakon takia toimintoja alas ja lopettaa palkanmaksun

UPM Kymin tehtaan toimintoja ajetaan tällä viikolla alas, ja samalla loppuu myös palkanmaksu työntekijöille.

Kymin tehdasintegraatin johtaja Vesa Volmari sanoo Kouvolan Sanomille, että tuotannon alasajo koskee kaikkia niitä toimintoja, joista lähtee tavaraa ulospäin.

– Logistiikkaketjut häiriintyvät lakkojen takia, ja sitä kautta vaikutus tulee tehtaan tuotantoon, Volmari toteaa Kouvolan Sanomille.

Kouvolan Sanomien mukaan UPM tulkitsee, että “työnantajalla ei ole velvollisuutta maksaa palkkaa työntekijälle, jonka työ keskeytyy sellaisen työtaistelun takia, jolla on riippuvuussuhde työntekijän omiin työehtoihin tai työoloihin”.

Työntekijöille lähetetyssä viestissä todetaan Kouvolan Sanomien mukaan, että meneillään oleva poliittinen lakko on UPM:n linjauksen mukaan osa SAK:n Painava syy -kampanjaa, jossa ovat mukana SAK:n kaikki jäsenliitot, mukaan lukien Paperiliitto.

Muista metsäyhtiöistä Metsä Group ilmoitti myös maanantaina sulkevansa tehtaitaan. Yhtiö jatkaa kuitenkin palkanmaksua toistaiseksi.

Riippuvuussuhde ratkaisee

Suomen Yrittäjien asiantuntijan Atte Rytkönen-Sandbergin alkaneet poliittiset lakot ja niistä aiheutuvat haitat ovat erittäin harmillisia.

– Tässäkin tapauksessa näkyy se, miten työtaistelutoimenpiteet vaikuttavat myös muilla aloilla kuin niillä, joihin lakot suoraan kohdistettu. On liitoilta vastuutonta aiheuttaa tällä tavalla harmia sekä taloudellisia menetyksiä monille yrityksille, Rytkönen-Sandberg sanoo.

Hänen mukaansa palkanmaksuvelvollisuuden osalta kysymys on ennen kaikkea siitä, nähdäänkö nyt käynnistetyt työtaistelut sellaisina, että niillä on riippuvuussuhde myös lakossa olemattomien työntekijöiden työehtoihin.

– Jos katsotaan, että poliittisilla työtaisteluilla on riippuvuussuhde myös muiden työntekijöiden työehtoihin, työnantajalla ei ole lainkaan palkanmaksuvelvollisuutta ja palkanmaksun voi keskeyttää. Jos taas katsotaan, että riippuvuussuhdetta ei ole, tällöin palkkaa pitää työsopimuslain mukaan maksaa seitsemältä päivältä.

– Samankaltaisista tilanteista ei ole olemassa aiempaa oikeuskäytäntöä, joten viime kädessä asia joudutaan ratkaisemaan tuomioistuimessa. Jos työnantaja katsoo UPM:n esittämällä tavalla, että lakoilla on intressiyhteys yrityksen työntekijöiden työehtoihin, tällöin palkanmaksuvelvollisuuden voi katkaista. Tähän liittyy kuitenkin riski asian riitauttamisesta, joten asia on syytä harkita aina tapauskohtaisesti, Rytkönen-Sandberg sanoo.

Vinkkaa meille juttuaihe!

  • Kerro siis meille, mitä yrittäjän elämässä tapahtuu.
Toimitus
Toimitus