Lakineuvo
26.3.2023 klo 07:30
Uutinen

Kuinka voin siirtää yritykseni lapsilleni?

Minulla on osakeyhtiö, jonka olen perustanut 2004. Alan olla eläkeiässä ja haluaisin siirtää yhtiön omistuksen tyttärelleni ja pojalleni. Mitä vaihtoehtoja on käytettävissä ja miten suosittelisitte, että etenisin asiassa?

Sukupolvenvaihdos

Sukupolvenvaihdoksen suunnittelu on syytä aloittaa hyvissä ajoin ja käyttää apuna asiantuntijaa, jotta vaihdos saadaan toteutettua tavoitteiden mukaisesti.

Mahdollisia vaihtoehtoja toteuttamisen osalta ovat mm. kauppa, lahja, jakautuminen sekä omien osakkeiden hankinta ja osakeanti. Valinnoilla vaikutetaan mm. siihen maksaako kauppahinnan pääosin jatkaja vai yritys ja siihen, ovatko velat yhtiön vai jatkajan vastuulla.

Verotus

Verolaeissa on sukupolvenvaihdoksia koskevat huojennussäännökset. Huojennuksia voivat saada sekä luopuja että yritystoiminnan jatkaja. Huojennusta tulee nimenomaisesti pyytää verottajalta. Usein tarvitaan verottajalta kirjallinen ennakkoratkaisu yllätysten välttämiseksi. Yritys tai sen osuus voidaan antaa lahjana. Lahjaveroa on mahdollista huojentaa joko osittain tai kokonaan tiettyjen ehtojen täyttyessä. Lahjoitettava osuus täytyy olla vähintään 10% yhtiön osakkeista kunkin saajan osalta. Kun osakkeet ovat olleet vähintään 10 vuotta omistuksessasi, huojennuksiin on edellytykset. Yrityksen jatkajan ei tarvitse olla lähisukulainen. Lahjoituksensaajan tulee jatkaa yritystoimintaa yrityksessä vähintään 5 vuoden ajan.

Lahjanluontoisessa kaupassa, kun luovutushinta on vähintään 50% yrityksen käyvästä arvosta, lahjavero voidaan jättää kokonaan maksuunpanematta. Huojennustilanteessa yritys arvostetaan 40%:n arvoon. Lahjanluontoisessa kaupassa edellytyksenä on se, että saaja saa vähintään 10% yhtiön osakkaista ja jatkaa liiketoimintaa yrityksessä. Jos sukupolvenvaihdos tapahtuu myymällä yritys lähisukulaiselle, voidaan lahjaveron lisäksi välttyä maksamasta luovutusvoittoveroa. Edellytyksenä vähintään 10% osuus kullekin saajalle, lähisukulaisuus sekä 10 vuoden omistus luovuttajalla.

Vaihtoehtoja

Jakautumisella voidaan vaikuttaa siihen, mitä varallisuutta jatkajille siirrettävässä yrityksessä on. Usein esimerkiksi yhtiöön kuuluva kiinteistö voidaan erottaa toiseen yhtiöön, joka jää luopujalle ja saa vuokratuloja jatkajille siirrettävästä yhtiöstä. Vaihtoehtona on liiketoimintakauppa jatkajille, jolloin myyjänä on yritys, ei omistajataho. Yritys voi myös itse ostaa osakkeita luopuvalta yrittäjältä. Toimenpiteisiin ei saa sukupolvenvaihdoshuojennuksia.

Apuvälineitä

Lindbladilla on kiinteähintainen palvelu, millä kohdeyrityksen osalta lasketaan osakkeiden huojennukset, lahjaverojen määrät ym. kaikille huojennusvaihtoehdoille yrityksen käypä arvo verottajan ohjeiden mukaisesti sekä samalla hankintahinta yhtiön osakkeille. Palvelu sisältää kirjallisen muistion, missä on laskemat huojennuksista sekä neuvottelun lakimiehemme kanssa.  

Teksi: Asianajaja Markku Lindblad

Lindblad & Co Oy tarjoaa maksutonta lakineuvontaa Pirkanmaan Yrittäjien jäsenille. Lue lisää Yrittäjien neuvontapalveluista www.pirkanmaanyrittajat.fi

Artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran Pirkanmaan Yrittäjä -lehdessä 18.3.2023