10.6.2017 klo 12:14
Uutinen

Kuljetusalan kasvun edellytykset turvattava

Maanteiden tavaraliikenne on selkeässä noususuhdanteessa. Kuljetusala odottaa päättäjiltä toimia, joilla turvataan logistiikan kasvu ja kilpailukyky.

Kuljetusmäärät Suomessa kasvavat ja kuljetusyritykset tarvitsevat työvoimaa. Näkymät tulevaan ovat kuljetusyrityksissä valoisimpia sitten vuoden 2011. Kasvun esteeksi ei saa muodostua rapistuva tieverkosto, muistuttaa Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry liittokokouksessaan Lappeenrannassa. Myös kuljettajakoulutuksen aloituspaikat on turvattava.

Vastoin julkisuudessa esitettyjä arvioita logistiikan digitalisaatio ei poista raskaan liikenteen kuljettajan ammattia eikä kuorma-autoja. Kun kuljetuksen hallinta sähköistyy, muuntuvat kuljettajan tehtävät entistä monipuolisemmiksi ja vaativammiksi. Kuljettajalla on oltava hallussaan laaja osaaminen liikenteen, ajoneuvon ja kuorman hallintaan sekä viestintään liittyvistä järjestelmistä.

Laaja-alainen kuljettajakoulutuksemme antaa hyvät valmiudet kohdata nykyaikaisen liikkumisen haasteet. Koulutus tuo työmarkkinoille vuosittain noin 5 000 ammattikuljettajaa, joista 3 000 on Puolustusvoimien kouluttamia. Noususuhdanteessa nykyinen koulutus ei välttämättä riitä. Esimerkiksi yrittäjäperheissä kasvaville alalle tulijoille sopii malli, jossa he voivat osoittaa itse hankitun osaamisen kokeella. Kuljettajakoulutuspaikkojen määrää ei saa alentaa nykyisestä. Raskaan liikenteen kuljettajan ammatti on vaativa, vastuullinen ja tärkeä myös tulevaisuudessa.

Tiestön korjausvelan maksamista on jatkettava rivakasti. Tiestön kunnolla on suuri merkitys koko maan kilpailukyvylle. Toimiva ja hyväkuntoinen tieverkko pienentää liikenteen päästöjä ja parantaa liikenneturvallisuutta. Panostus tieverkkoon on investointi tulevaisuuteen ja maamme hyvinvointiin. Maanteiden tavaraliikenteen yritykset pitävät Suomen pyörät pyörimässä myös tulevaisuudessa.

Hämeen Yritysviestintä / JL
toimitus@hameenyrityssanomat.fi