Taantuma tuli, mutta lamasta ei huolta
Kuva: Getty Images
27.6.2024 klo 09:34
Uutinen

Kuluttajien luottamus löytymässä, myös yritysten usko palautumassa

Kesä, inflaation lasku ja ostovoiman kasvu ovat palauttaneet luottamusta.

Kuluttajien luottamusindikaattorin saldoluku oli kesäkuussa -7,6, kertoo Tilastokeskus. Toukokuussa saldoluku oli -10,3 ja huhtikuussa -12,6. Vuotta aiemmin kesäkuussa kuluttajien luottamus sai arvon -8,8, ja pitkän aikavälin keskiarvo on -2,5.

– Vaikuttaa siltä, että kesä yhdessä inflaation laskun ja ostovoiman kasvun kanssa luovat uskoa kuluttajiin, Suomen Yrittäjien ekonomisti Petri Malinen iloitsee.

Kuluttajien näkemykset oman talouden nykytilasta paranivat lievästi. Enää vajaa kolmannes kuluttajista arvioi, että heidän oman taloutensa tila on heikompi kuin vuotta aiemmin. Samalla näkemykset yleisestä työttömyyskehityksestä kirkastuivat hieman.

– Kuluttajat tuntuvat hahmottavat työllisyyden hyvän kokonaistason, eivätkä enää ylireagoi yksittäisiin uutisiin työllisyyskehityksestä, Malinen jatkaa.

Kuluttajien luottamuksen kasvu näkyy ennen muuta asuntokaupassa, sillä uusi asunto oli pitkästä aikaa mielessä selvästi tavanomaista useammalla kuluttajalla. Kohonneiden korkojen jäädyttämät asunnon ostoaikeet näyttävät Malisen mukaan vähitellen sulavan.

– Kesäkuisella korkojen laskulla näyttäisi olleen kuluttajien mieliä rauhoittava vaikutus, Malinen toteaa.

Rahankäyttöaikeita kulutukseen oli kesäkuussa hieman aikaisempaa enemmän.

– Vahvistuva kulutuskysyntä vaikuttaa suoraan yritysten kykyyn palkata lisätyövoimaa, mikä ylläpitää avoimien työpaikkojen määrää. Vaikka työttömien määrä on kasvanut lievästi, kohonneesta työttömyydestä näyttää tulevan lyhytaikainen ilmiö, arvioi Malinen.

Yritysten usko tulevaan palautuu

Myös yritysten luottamus tulevaan on kääntynyt lievästi, kertoo puolestaan Elinkeinoelämän luottamusindikaattori. Kesäkuussa yritysten luottamus parani kaikilla päätoimialoilla teollisuutta lukuun ottamatta, vaikka luottamus on vielä pitkän aikavälin keskiarvoa heikompaa.

– Tuoreimpien lukujen valossa kuluvasta vuodesta on tulossa ennakoitu, vaikka reaalitaloudessa lähikuukaudet ovat vielä haastavia. Korkotason lasku yhdessä euroalueen ennakoitua nopeamman elpymisen kanssa tulee kääntämään talouden ja yritysten näkymät odotetusti parempaan suuntaan, Malinen toteaa.

Rakentamisen luottamusta kuvaava saldoluku nousi kesäkuussa arvoon -36,5. Toukokuussa lukema oli -38,3 ja huhtikuussa -36,6.

– Rakennusala kärsii edelleen ostajien puutteesta, vaikka uusi asunto oli pitkästä aikaa mielessä selvästi tavanomaista useammalla kuluttajalla. Asuntokaupan liikkeellelähtö loppuvuonna tulevien koronlaskujen myötä ja kuluttajien luottamuksen noustessa on kuitenkin omiaan synnyttämään kysyntäkuplaa asuntomarkkinoille, Malinen varoittaa.

Vinkkaa meille juttuaihe!

  • Kerro siis meille, mitä yrittäjän elämässä tapahtuu.
Toimitus
Toimitus