1.2.2022 klo 11:22
Uutinen

Kuntabarometri on auki: Nyt mitataan Rannikko-Pohjanmaan yrittäjän kotikunnan yrittäjämyönteisyyttä

Suomen Yrittäjät mittaa jälleen kuntien onnistumista yrittäjyyden edistämisessä. Järjestö kartoittaa yrittäjien mielipiteitä kotikuntansa yrittäjämyönteisyydestä, sen onnistumisista ja kehittämistarpeista.  

Suomen Yrittäjät on mitannut kuntien elinkeinopolitiikan onnistumista joka toinen vuosi.  

Nyt tulosten raportointi uudistuu ja vertailumahdollisuudet paranevat. Jatkossa kuka tahansa voi avoimesti verkossa vertailla valitsemiensa kuntien tuloksia keskenään kysymyskohtaisesti. Näin käyttäjä pystyy rankkaamaan parhaiten menestyneet kunnat esimerkiksi julkisia hankintoja käsittelevissä kysymyksissä. 

Kyselyyn vastasi vuonna 2020 peräti 10 400 yrittäjää eri puolilta maata. 

Yrittäjä vastaa kyselyyn klikkaamalla tästä

Miksi Suomen Yrittäjät kysyy näitä asioita? 

– Tarvitsemme tutkittua tietoa, jotta yrittäjäjärjestö voi vaikuttaa paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti, jotta yrittämisen olosuhteet kunnissa ovat parhaat mahdolliset, kunta- ja elinkeinoasioiden päällikkö Tanja Matikainen Suomen Yrittäjistä sanoo. 

Tutkimuksesta saadut tulokset ovat tärkeä työkalu yrittäjien ja kuntien yhteistyön kehittämiseksi ja konkreettisten uudistustoimenpiteiden sopimiseksi. 

Miksi tämä kysely on tärkeä? 

  • Yrittäjä pääsee antamaan palautetta ja arvioimaan oman kuntansa toimintaa: Mitkä asiat toimivat ja mitä pitää parantaa? 
  • Kunnat saavat yrittäjiltä tärkeää palautetta toiminnastaan mm. kunnan tekemien julkisten hankintojen merkityksestä yrittäjille. 
  • Yrittäjäyhdistykset saavat tietoa siitä, mihin asioihin heidän pitää jäsentensä puolesta kunnassa vaikuttaa. 
  • Kunnat ja niiden yrittäjiä palvelevat yhtiöt saavat yrittäjiltä tärkeää palautetta tarjoamistaan yrityspalveluista: Parantavatko yrityspalvelut yrittäjän arkea ja saako palveluita matalalla kynnyksellä? Toteutetaanko julkiset hankinnat pk-yrityksiä huomioiden? 

Kyselyn tulokset julkistetaan Kunnallisjohdon seminaarissa Vaasassa keskiviikkona 18.5.2022. 

Kunnille ja yrittäjäyhdistyksille toimitetaan kyselytutkimuksen tulokset. 

Jotta tuloksissa näkyy aidosti yrittäjien mielipiteet, on tärkeää, että jokainen jäsenyrittäjä kertoo oman näkemyksensä. Kyselyn vastausaika 1.2. – 31.3.2022. Siihen voi vastata suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Yrittäjä, muista vastata kyselyyn! Klikkaa tätä linkkiä. 

Kyselyn toteuttaa Iro Research Oy ja se lähetetään suoraan tutkimusluvan antaneiden jäsenten sähköpostiin.