1.2.2022 klo 11:16
Uutinen

Kuntabarometri 2022: auta parantamaan kuntasi yrittäjämyönteisyyttä

Suomen Yrittäjät mittaa jälleen kuntien onnistumista yrittäjyyden edistämisessä. Järjestö kartoittaa yrittäjien mielipiteitä kotikuntansa yrittäjämyönteisyydestä, sen onnistumisista ja kehittämistarpeista. 

Suomen Yrittäjät on mitannut kuntien elinkeinopolitiikan onnistumista joka toinen vuosi. 

Nyt tulosten raportointi uudistuu ja vertailumahdollisuudet paranevat. Jatkossa kuka tahansa voi avoimesti verkossa vertailla valitsemiensa kuntien tuloksia keskenään kysymyskohtaisesti. Näin käyttäjä pystyy asettamaan paremmuusjärjestykseen parhaiten menestyneet kunnat esimerkiksi julkisia hankintoja käsittelevissä kysymyksissä.

Kyselyyn vastasi vuonna 2020 peräti 10 400 yrittäjää eri puolilta maata. Tällöin parhaat tulokset saivat kuntakokoluokan mukaisesti Seinäjoki, Kärsämäki ja Lieto.

Miksi Suomen Yrittäjät kysyy näitä asioita?

– Tarvitsemme tutkittua tietoa, jotta yrittäjäjärjestö voi vaikuttaa paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti. Tavoite on, että yrittämisen olosuhteet kunnissa ovat parhaat mahdolliset, kertoo Lapin Yrittäjien järjestökoordinaattori Annika Sipola.

Vastaaminen on todella tärkeää, koska siten saamme tietää, mitä lappilaiset yrittäjät ajattelevat kuntien yrittäjämyönteisyydestä.

Annika Sipola, järjestökoordinaattori

Tutkimuksesta saadut tulokset ovat tärkeä työkalu yrittäjien ja kuntien yhteistyön kehittämiseksi ja konkreettisten uudistustoimenpiteiden sopimiseksi.

Miksi Kuntabarometri on tärkeä?

  • Yrittäjä pääsee antamaan palautetta ja arvioimaan oman kuntansa toimintaa: mitkä asiat toimivat, ja mitä pitää parantaa.
  • Kunnat saavat yrittäjiltä tärkeää palautetta toiminnastaan mm. kunnan tekemien julkisten hankintojen merkityksestä yrittäjille.
  • Yrittäjäyhdistykset saavat tietoa siitä, mihin asioihin heidän pitää jäsentensä puolesta kunnassa vaikuttaa.
  • Kunnat ja niiden yrittäjiä palvelevat yhtiöt saavat yrittäjiltä tärkeää palautetta tarjoamistaan yrityspalveluista: Parantavatko yrityspalvelut yrittäjän arkea ja saako palveluita matalalla kynnyksellä? Toteutetaanko julkiset hankinnat pk-yrityksiä huomioiden?

Kyselyn tulokset julkistetaan Kunnallisjohdon seminaarissa keskiviikkona 18.5.2022.

Kunnille ja yrittäjäyhdistyksille toimitetaan kyselytutkimuksen tulokset. Ne ovat myös avoimesti verkossa nähtävillä.

Jotta tuloksissa näkyy aidosti yrittäjien mielipiteet, on tärkeää, että jokainen jäsenyrittäjä kertoo oman näkemyksensä. Kyselyn vastausaika on 1.2.–31.3.2022. Siihen voi vastata suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. 

Kyselyn toteuttaa Iro Research oy, ja se lähetetään suoraan tutkimusluvan antaneiden jäsenten sähköpostiin.

Muita kiinnostavia aiheita