11.6.2021 klo 22:00
Uutinen

Kuntavaalit vaikuttavat yrittämisen edellytyksiin

Kuntavaaleissa voit vaikuttaa siihen, miten yrittäjyys huomioidaan jatkossa valtuustossa päätöksenteossa. Yrittäjyys luo hyvinvointia ja työpaikkoja Jyväskylään, joka edesauttaa Jyväskylän menestymistä ja kehittymistä kaupunkina.

Kuntavaaleissa ratkaistaa osaltaan se, miten yrittäjyys huomioidaan Jyväskylässä seuraavan neljän vuoden aikana. Yritykset tuottavat omalla toiminnallaan palveluita kuntalaisille, työllistävät työntekijöitä ja tuovat täten useita eri kanavia pitkin veroeuroja meidän jokaisen kuntalaisen hyväksi. Kunta tarvitsee yrittäjiä kasvaakseen ja ylläpitääkseen kunnan hyvinvointia. Yrittäjät tarvitsevat yrittäjämyönteistä kuntaa, jossa tehdään yrittäjyyttä mahdollistavia ja edistäviä päätöksiä. Jos yrittämisestä tehdään hankalaa, se ei vaikuta pelkästään kyseiseen yritykseen, vaan se voi vaikuttaa välillisesti siihen kokonaisuuteen, miten yrityskenttä kunnan näkee.

Me Jyväskylän Yrittäjissä olemme nostaneet esiin kolme ydinasiaa, jotka vaikuttavat siihen, miten yritysten toimintaedellytykset voidaan varmistaa kunnassa.

  1. Kuntien ja yritysten vuoropuhelua tarvitaan. Sitä on elinkeinopolitiikka.
  2. Kun kunnassa tehdään päätöksiä, kannattaa tarkastaa, miten ne vaikuttavat yrityksiin.
  3. Julkisista kilpailutuksista vauhtia yrittäjyyteen: kunta, muista pienet yritykset! Ota mukaan yritykset tuottamaan palveluita kuntalaisille.

On tärkeää, että valtuustossa on ymmärrystä yrittämisestä sekä yrityselämästä. Vuoropuhelun kautta syntyy näkemys siitä, miten yritykset kunnassa toimivat, mitä yritysten menestyminen vaatii ja miten yritykset näkevät kaupunkin tulevaisuuden kehittymisen. Päätösten osalta on tärkeää, että yritysvaikutusten arviointi tehdään asiallisesti ja yrityksiä osallistaen. Vain tällä tavoin kunta voi varmistua, että päätöksenteon vaikutukset yrityksiin ja yrittämiseen on tiedossa päätöstä tehdessä. Julkiset kilpailutukset ja niiden pilkkominen sopiviin osiin vaikuttavat siihen, miten erikokoiset ja eri tavoin erikoistuneet yritykset pääsevät tuottamaan palveluita. Usein lähellä tuotettu palvelu on myös ekologista.

Äänestämällä meistä jokainen voi vaikuttaa siihen, että Jyväskylässä tehdään tulevalla valtuustokaudella yrittäjämyönteisiä päätöksiä. Tämä on investointi, joka tuottaa meille jokaiselle kuntalaiselle takaisin monella tavalla!

Tutustu yrittäjälupauksen tehneisiin valtuustoehdokkaisiin: www.yrittajyyslupaus.fi.

Jari Parkkisenniemi
Puheenjohtaja, Jyväskylän Yrittäjät