2.1.2018 klo 14:09
Uutinen

Kuntoutustuella tai määräaikaisella tapaturmaeläkkeellä oleville yrittäjille työterveyshuollon korvauksia

Vuoden 2018 alusta työterveyshuollon korvauksia voidaan maksaa myös kuntoutustuella tai määräaikaisella tapaturmaeläkkeellä oleville yrittäjille. Työterveyshuollon korvaamisen edellytykset eivät muutoin poikkea aikaisemmasta.

Sairausvakuutuslakia muutetaan 1.1.2018 niin, että työterveyshuollon kustannuksista voidaan myöntää korvausta kuntoutustuella tai määräaikaisella tapaturmaeläkkeellä olevalle yrittäjälle ja maatalousyrittäjälle, vaikka YEL tai MYEL-vakuutus on työkyvyttömyydestä johtuen päätetty. Näissä tilanteissa yritystoiminnan tulee edelleen olla olemassa, ja sen on tarkoitus jatkua kuntoutustuen tai määräaikaisen tapaturmaeläkkeen jälkeen.

Korvauksiin on oikeutettu myös maatalousyrittäjä tai yrittäjä, joka liittyy työterveyshuoltoon vasta kuntoutustukiaikana tai ollessaan määräaikaisella tapaturmaeläkkeellä. Tällöin myös muiden työterveyshuoltokustannusten korvaamisen edellytysten tulee täyttyä. Esimerkiksi myös työpaikkaselvitys tulee tehdä, kun yrittäjä sopii työterveyshuollon palveluntuottajan kanssa palvelujen ostamisesta.

Tieto kuntoutustuesta tai määräaikaisesta tapaturmaeläkkeestä merkitään hakemuksen lisätietoihin

Korvauksia voidaan maksaa työkyvyttömyyden alkamisajankohdasta lukien siihen saakka, kunnes maatalousyrittäjän tai yrittäjän kuntoutustuki tai määräaikainen tapaturmaeläke päättyy, vaikka MYEL- tai YEL-vakuutus ei olisi kyseisenä aikana voimassa. Yrittäjä tai maatalousyrittäjä voi eläkkeen myöntäneen eläkelaitoksen antamalla kuntoutustukipäätöksellä tai erillisellä todistuksella osoittaa olevansa työterveyshuoltopalvelujen piiriin kuuluva yrittäjä tai maatalousyrittäjä. Työterveyshuollon palveluntuottaja tarkistaa YEL- tai MYEL-vakuutuksen voimassaolon. Jos henkilö on kuntoutustuella tai määräaikaisella tapaturmaeläkkeellä, palveluntuottaja kirjaa tiedon hakemuksen lisätietoihin.

Korvausten hakeminen ei poikkea muista yrittäjistä

Kuntoutustuella tai määräaikaisella tapaturmaeläkkeellä olevien yrittäjien työterveyshuollon kustannuksista haetaan korvaukset samalla tavalla kuin YEL- ja MYEL-vakuutettujen yrittäjien kustannuksista. Työterveyshuollon kustannuksista voidaan maksaa sairausvakuutuslain mukainen korvaus, jos korvausten maksamisen muut edellytykset täyttyvät.

Lakimuutoksen tavoitteena on, että työterveyshuollon toimilla voitaisiin kuntoutustuen tai määräaikaisen tapaturmaeläkkeen aikana tukea yrittäjän työhön paluuta ja ohjata hänet tarvittaessa myös kuntoutuspalvelujen piiriin. Näin pyritään toivottavasti ehkäisemään yrittäjän pysyvälle työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymistä.

Lue lisää HE 141/2017.

Yrittäjien työterveyshuollon korvausten hakemiseen tulee vuoden 2018 alussa myös muita muutoksia. Lue lisää: Työterveyshuollon suorakorvaus helpottaa yrittäjän arkea (Tiedote 3.10. 2017).

Lisätietoa yrittäjän työterveyshuollosta

toimitus@hameenyrityssanomat.fi