26.1.2021 klo 10:28
Uutinen

Kuopion hankintojen kehittämisfoorumi – tähtäimessä onnistuneet hankinnat

Hankintojen kehittämisfoorumi aloittaa toimintansa maaliskuussa Kuopiossa. Foorumin tarkoituksena on nostaa esiin ja keskusteluun tulevia hankintoja kaikilta palvelualueilta, sekä lisätä yrittäjien keskuudessa tietoa ja mahdollisuuksia kilpailutuksiin osallistumisessa ja kannustaa kaupungin hankintoja tekeviä henkilöitä hyödyntämään esim. markkinavuoropuhelua ennen tarjouspyynnön tekoa.

– Syksyllä 2020 julkaistun kuntabarometrin mukaan yrittäjät kokevat, että Kuopion kaupungin hankintapolitiikka vaatii kehittämistä mm. hankintojen jakamisessa pk-yritysten näkökulmasta sopiviin osiin, hankinnoista tiedottamisessa ja vuoropuhelussa tulevista hankinnoista sekä pk- yritysten huomioimisessa hankintoja tehtäessä. Hankintojen kehittämisfoorumin tarkoitus on tarttua juuri näihin asioihin, joissa barometrin mukaan on kehittämistarpeita, kertoo Kuopion Yrittäjien toiminnanjohtaja Kirsi Sisso-Litmanen.

Hankintojen kehittämisfoorumin puheenjohtajaksi valitun Karoliina Partasen mukaan nämä tavoitteet ovat hankintalain hengen mukaisia. – Hankintalain tavoitteena on tehostaa julkisten varojen käyttöä, edistää laadukkaiden, innovatiivisten hankintojen tekemistä sekä turvata yritysten ja muiden yhteisöjen tasapuoliset mahdollisuudet tarjota tavaroita, palveluja ja rakennusurakoita julkisten hankintojen tarjouskilpailuissa. Tavoitteeksi on myös asetettu, että hankinnat on toteutettava tarkoituksenmukaisina kokonaisuuksina niin, että pienet ja keskisuuret yritykset ja muut yhteisöt pääsevät tasapuolisesti muiden tarjoajien kanssa osallistumaan tarjouskilpailuihin. Kehittämisfoorumi lisää Kuopiossa keskustelua julkisista hankinnoista sekä tietoisuutta julkisista hankinnoista yrittäjien keskuudessa, mikä on erittäin tärkeää.

Hankintojen kehittämisfoorumiin on kutsuttu mukaan Kauppakamarin edustajana toimitusjohtaja Kaija Savolainen, Savon Yrittäjien asiakkuuspäällikkö Mia Simpanen sekä Sansian edustajana Minna Heikka. Kaupunkia on pyydetty esittämään foorumiin hankintoja tekevät virkahenkilöt eri palvelualueilta.

Hankintojen kehittämisfoorumi kokoontuu neljä kertaa vuodessa. Ensimmäinen kokoontuminen on 30.3. etäkokouksena. Tässä tapaamisessa Suomen Yrittäjien varatoimitusjohtaja Anssi Kujala pitää puheenvuoron hankintojen merkityksestä yrityksille ja aluetaloudelle.

Kuopion Yrittäjät viestii hankintafoorumin toiminnasta ja tulevista kilpailutuksista neljä kertaa vuodessa lähetettävässä uutiskirjeessä, jonka hankinta-asioista kiinnostuneet voivat tilata.