Yrittäjä! Tule mukaan omiesi pariin. Liity Yrittäjiin.

Jäsen, oletko jo ladannut Yrittäjät -sovelluksen puhelimeesi? Lataa sovellus Androidille tai Applelle.

6.7.2020 klo 14:43
Uutinen

Kustannustuen haku käynnistyy – Huomioi nämä asiat lomakkeen täyttämisessä

Kustannustuki avautuu haettavaksi 7. heinäkuuta. Kokosimme tärkeitä ohjeita muun muassa lomakkeen täyttämistä varten.

Kustannustuen hakeminen on mahdollista 7. heinäkuuta alkaen Valtiokonttorin verkkosivulla. Kokosimme tärkeää tietoa hakuprosessin helpottamiseksi.

Suomen Yrittäjät järjesti webinaarin kustannustuesta 6. heinäkuuta. Tallenteen voi katsoa täältä.

Mitkä ovat ehdot kustannustuen saamiseksi?

– Yrityksen toimialan täytyy kuulua kustannustuen piiriin. Kustannustukea voivat hakea toimialat, joilla liikevaihto on laskenut huhtikuussa 2020 vähintään 10 prosenttia. Valtiokonttori saa toimialalistauksen Verohallinnolta.

– Yrityksen tukikauden liikevaihto on pudonnut yli 30 prosenttia vertailuajankohtaan nähden.

– Yrityksellä on palkkakuluja ja kiinteitä kuluja, joita on vaikea sopeuttaa. Kiinteisiin kustannuksiin luetaan vuokrakulut ja muut kulut omassa käytössä olevasta kiinteistöomaisuudesta, laite- ja esinevuokrat sekä käyttöoikeuskorvaukset ja lisenssimaksut.

Tukea ei myönnetä, jos yrityksen koko vertailukauden liikevaihto on yhteensä alle 20 000 euroa tai jos maksettava tuki jää alle 2 000 euroon.

Entä jos yritykseni toimiala ei ole listalla?

Laki antaa mahdollisuuden tuen hakemiseen erityisen painavista syistä myös niille yrityksille, joiden päätoimiala ei kuulu tuen piiriin. Jos yrityksen päätoimiala ei löydy listauksesta, yrityksen on osoitettava syyt, joiden vuoksi yrityksen tilanne poikkeaa toimialan yleisestä tilanteesta ja on yhteydessä nimenomaan koronapandemiaan.

Erityisen painava syy tulee kyseeseen silloin, jos yritys pystyy osoittamaan julkisoikeudellisen rajoituksen tai määräyksen, joka on vaikuttanut yrityksen liikevaihtoon enemmän kuin toimialalla keskimäärin.

Onko liikevaihtoraja 20 000 euroa?

Kyllä. Liikevaihtoraja koskee koko vertailuajankohtaa. Jos vertailuajankohta on 1.3.-30.6.2019, tällä neljän kuukauden ajanjaksolla liikevaihdon tulee olla vähintään 20 000 euroa. Jos vertailuajankohta on puolestaan tammi-helmikuu 2020, myös tällöin liikevaihtovaatimus on sama. Kyseessä ei siis ole kuukausikohtainen raja.

Liikevaihdon lasku todetaan Verohallinnolle annetuista arvonlisäveroilmoituksista tai näiden puuttuessa yrityksen oman ilmoituksen mukaan.

Miten tuen määrä lasketaan?

Lain mukaan yritykselle myönnettävän kustannustuen tulee olla vähintään 2 000 euroa, jotta se maksetaan. Tuen maksimimäärä on 500 000 euroa yritystä kohti. Tuki perustuu tietoihin yrityksen vertailuajankohdan liikevaihdosta ja tukikauden liikevaihdosta, yrityksen ilmoittamista tukikauden kiinteistä kustannuksista ja palkkakustannuksista. Tuen perusteena olevan huhtikuun 2020 myyntitiedon sekä vertailuajankohdan liikevaihtotiedot saadaan lähtökohtaisesti Verohallinnon Valtiokonttorille toimittamista tiedoista. Tukikaudelta maksetut yrityksen työntekijöiden palkkauskulut Valtiokonttori saa Tulorekisterin tietojen mukaan.

Tuen laskentakaava:

Kaavan selitykset:

Vertailukauden liikevaihto = Yrityksen vuoden 2019 maalis-kesäkuun myynnin keskiarvo. Jos yritys on perustettu 1.3.2019 tai myöhemmin, vertailukauden myynti on vuoden 2020 tammi-helmikuun myynnin keskiarvo.

Tukikauden liikevaihto = Tukikauden liikevaihto on yrityksen huhtikuun 2020 liikevaihto TAI yrityksen niin vaatiessa keskimääräinen kuukausikohtainen liikevaihto tukikaudelta 1.4.-31.5.2020.

Tukikauden kiinteät kustannukset = Yrityksen ilmoittamat kiinteät kustannukset tukikautena (2 kk).

Tukikauden palkat = Yrityksen tulorekisterin mukaan maksamien palkkojen summa tukikautena (2 kk).

0,3 = Myynnin aleneman omavastuu 30 %.

Miten Business Finlandin esiselvitysrahoitus, ELY-keskusten jakama tuki ja muut tuet vaikuttavat yleistuen määrään?

Kustannustukea voisi hakea, vaikka yritys olisi jo saanut muita suoria tukia koronatilanteessa. Tuet yhteensovitetaan eli muut suorat tuet vähennetään kustannustuesta. Ravintola-alan tuki ja kuntien myöntämä yksinyrittäjien koronatuki vähennettäisiin täysimääräisesti ja Business Finlandin ja ELY-keskusten yrityksille myöntämistä kehittämistuista otettaisiin huomioon 70 prosenttia.

Jos yritys ei ole vielä saanut esimerkiksi ELY-tukea, kustannustuki yhteensovitetaan myöhemmin. Jos yritys ei ole hakemuksentekovaiheessa saanut muita tukia, niitä ei myöskään voi ilmoittaa. Valtiokonttori tarkastaa yritykselle myönnetyt kustannustuet jälkikäteen.

Voiko kevytyrittäjä hakea kustannustukea? Entä yksinyrittäjät ja toiminimet?

Kyllä voi. Yrityksiä ovat kaikki taloudellista toimintaa harjoittavat yksiköt riippumatta niiden oikeudellisesta muodosta tai rahoitustavasta. Taloudellista toimintaa on kaikki toiminta, jossa tavaroita ja palveluja tarjotaan tietyillä markkinoilla. Kevytyrittäjän ja pienen yrityksen kannattaa kuitenkin tarkistaa, täyttyvätkö tuen myöntämisen edellytykset, esimerkiksi vertailuajankohdan vähimmäisliikevaihdon (vähintään 20 000 euroa) vaatimus.

Voinko tehdä hakemuksen, jos minulla ei ole pankkitunnuksia?

Tukihakemuksen voi lähettää myös pdf-muodossa, jos hakija ei voi tunnistautua sähköiseen asiointikanavaan. Pdf-hakemus tilataan Valtiokonttorista myöhemmin ilmoitettavasta osoitteesta.

Miten voin laskea tukisumman, johon yritykseni on mahdollisesti oikeutettu?

Valtiokonttorin sivuilla on tätä varten laskuri.

Miten esimerkiksi maksamattomat verot vaikuttavat tuen myöntämiseen?

Kustannustukea ei myönnetä yritykselle, jolla on maksamattomia veroja perittävänä ulosotossa. Myönnettävä tuki on ulosoton alaista tuloa, johon ulosottoviranomaisella on lain mukainen oikeus.

Mistä hakulomake löytyy?

Lomake löytyy Valtiokonttorin verkkosivuilta 7.7. alkaen.

Mitä lomakkeen täytössä pitää ottaa huomioon?

Muista tarkistaa, että verottajalla oleva oikea tilinumero. Kustannusuki voidaan maksaa vain Verohallinnolle ilmoitetulle tilille.

Yrityksen puolesta tukea hakevalla henkilöllä on oltava asiointivaltuutus. Hakemuksen voi täyttää nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö. Tämä henkilö voi valtuuttaa tuen hakemiseen myös toisen henkilön Suomi.fi -sivuston Valtuudet-palvelun kautta. Tunnistautuminen Valtiokonttorin hakupalveluun tehdään samaan tapaan kuin esimerkiksi verottajan palveluun.

Jos haluat käyttää toukokuun myyntitietoja tuen laskennassa, varmista, että alv-ilmoitus verottajalle on täytetty ennen kuin lähetät kustannustukihakemuksen (jos yritys kuuluu kuukausi-ilmoittajiin). Jos yritys ilmoittaa arvonlisäverot vuosittain tai neljännesvuosittain, hakemukseen on syötettävä kuukausittaiset alv-myyntitiedot käsin.

Palkkakulut Valtiokonttori saa tulorekisteristä. Kiinteät kulut erotellaan hakemukseen kuukausittain. Alasvetovalikossa näkyvät hakemuksessa huomioitavat kulutyypit. Jos kulut kohdistuvat arvonlisäverolliseen toimintaan, kulut ilmoitetaan ilman arvonlisäveroa.

Jos on kyseessä kulu, josta on koostelasku useammalta kuukaudelta, hakijan on laskettava summa, joka koskee kyseistä tukikuukautta.

Hakemuksen voi tallentaa tarvittaessa luonnoksena. Sitä voi muokata myöhemmin, jos joitain tietoja tarvitsee tarkistaa. Muista, että yritys voi lähettää vain yhden hakemuksen.

Hakijan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen lähetetään tuen hakemisen jälkeen vahvistusviesti, jossa on hakemuksen kopio sekä tunnus, jonka perusteella voi tarvittaessa olla yhteydessä Valtiokonttoriin. Valtiokonttori pyytää lisätietoja yritykseltä, jos niitä käsittelyn aikana tarvitaan.

Hakemuslomake ja sitä tukeva chat-neuvontapalvelu avautuvat 7.7.

Voiko hakemusta täydentää?

Valtiokonttori avaa 15.7. lisäselvityspalvelun, jossa voi korjata tai täydentää hakemusta. Lisää ohjeita hakemiseen löydät Valtiokonttorin verkkosivuilta.

Kuva: Getty Images

Pauli Reinikainen

pauli.reinikainen (at) yrittajat.fi