11.10.2021 klo 14:41
Uutinen

Kustannustuen viides kierros tulee joulukuussa, ekonomisti näkee siinä ongelman: ”Kohtuuton rajaus pienen yrityksen näkökulmasta”

Kustannustuen viides kierros on kohdistettu muun muassa tapahtuma-alalle, ravintoloille, liikunta-alalle sekä matkailualan yrityksille. Tiukemmassa toimialarajauksessa piilee ekonomistin mielestä ongelma.

Työ- ja elinkeinoministeriö on saanut valmiiksi hallituksen esitysluonnoksen kustannustuen viidennestä kierroksesta. Viides kierros on aikaisempia kustannustukikierroksia suppeampi, sillä se keskittyy aloihin, jotka ovat kärsineet viranomaismääräyksistä kuten asiakaspaikkarajoituksista.

Viidennen kierroksen toimialalistalla on enimmäkseen tapahtuma-alan ja ravintola-alan yrityksiä, minkä lisäksi kierros koskee muun muassa kuntosaleja ja kylpylöitä.

Suomen Yrittäjien ekonomisti Petri Malinen pitää toimialojen rajoittamista osittain ongelmallisena.

– Vaikka perusteet eli laista tai viranomaispäätöksestä tulevat rajoitukset tuen rajaamiseen ovat osittain ymmärrettäviä, kyseinen rajaus on monen pienen yrityksen näkökulmasta täysin kohtuuton, hän sanoo.

Malinen huomauttaa, että esimerkiksi monet erilaisia henkilökohtaisia palveluja tarjoavista yrityksistä ovat kärsineet huomattavasti hallituksen ja terveysviranomaisten suositusluonteisista ohjeista. Tällaisia yrityksiä ovat hänen mukaansa esimerkiksi kauneushoitolat.

– Pandemian aikana on ollut useamman kerran varsin epäselvää, milloin on kyseessä suositus, milloin määräys. Näin ollen moni asiakas on perustellusti ottanut suosituksetkin määräyksinä. Esitysluonnoksessa mainittu rajaus ei saa määrittää mahdollisia tulevia tukia, jos pandemiatilanne voimakkaasti heikkenee ja joudutaan antamaan uusia voimakkaita suosituksia rajoitusten lisäksi.

Viidennen kierroksen tukea voi saada myös yritys, joka pystyy osoittamaan, että viranomaisten määräykset ovat vähentäneet asiakasmääriä tai vaikuttaneet muutoin pakottavalla tavalla yrityksen toimintaan kuten aukioloon. Malisen mukaan tällainen voisi olla esimerkiksi ravintoloilla portsaripalveluita tarjoava yritys, joiden toiminnalle viranomaismääräykset ovat aiheuttaneet välillisesti isoja haasteita.

– Tämä kuvastaa sitä, että yritykset ovat olleet koko korona-ajan hyvin erilaisessa asemassa. Tämä koskee myös vaikeuksissa olleita aloja. Toisilla ravintoloilla liikevaihto on nollassa, osalla ravintoloista se ei ole tippunut lainkaan. Täytyy muistaa, että on monia toimialoja, joilla liikevaihto ei ole palautunut koronaa edeltävälle tasolle.

Haku alkaisi joulukuussa

Kustannustuen viidennen kierroksen tukikausi olisi 1.6.–30.9.2021. Tämän ajanjakson liikevaihtoa verrattaisiin vastaavaan ajankohtaan vuonna 2019. Tuen ehdot olisivat pitkälti samat kuin edellisellä kustannustukikierroksella. Tukea saisi yritys, jonka liikevaihto on laskenut vertailukaudella yli 30 prosenttia. Esityksen mukaan yrityksellä tulisi olla tukikelpoisia kustannuksia vähintään 2000 euroa. Tuen minimimäärä on 2000 euroa.

Nyt valmistunut lakiesitys pyritään saattamaan voimaan tämän vuoden puolella. Jos viivästyksiä ei tule, kustannustuen hakukausi alkaisi joulukuussa ja päättyisi helmikuussa 2022. Tukea haetaan aikaisempien kierrosten tavoin Valtiokonttorista.

Kustannustukiesitys liittyy valtion vuoden 2021 neljänteen lisätalousarvioesitykseen.

Kuva: Getty Images

Pauli Reinikainen

pauli.reinikainen (at) yrittajat.fi

Muita kiinnostavia aiheita