26.6.2020 klo 13:40
Uutinen

Kustannustuesta odotettu päätös, haku käynnistyy pian: Katso yksityiskohdat tästä

Kustannustuki pitää sisällään useita Suomen Yrittäjien ehdottamia elementtejä, Yrittäjien pääekonomisti kiittelee.

Eduskunta on päättänyt yrityksille tarkoitetusta määräaikaisesta kustannustuesta. Kustannustuen tavoitteena on vähentää koronakriisistä kärsineiden yritysten ajautumista konkurssiin. Kustannustuki tuli eduskunnan käsittelyyn 5. kesäkuuta. Se avautuu haettavaksi 7. heinäkuuta. Tukea on haettava 31. elokuuta 2020 mennessä.

Lisätietoja tuesta löytyy täältä. Suomen Yrittäjät, TEM ja Valtiokonttori järjestävät kaikille yrittäjille avoimen ja maksuttoman tietoiskun kustannustuesta. Webinaari järjestetään 6. heinäkuuta ja siihen voi ilmoittautua täällä.

– Lopultakin kustannustuki saadaan yritysten avuksi. Tuki on erittäin tervetullut, Suomen Yrittäjien pääekonomisti Mika Kuismanen kiittelee.

Kustannustuki on tarkoitettu niille yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi koronaviruksen vuoksi ja joiden toimintaan liittyy vaikeasti sopeutettavia kustannuksia. Tuki koskee myös liiketoimintaa harjoittavia säätiöitä ja yhdistyksiä.

Tuki on tarkoitettu yrityksen kiinteisiin kuluihin ja palkkakustannuksiin. Kustannustukea voi hakea, vaikka yritys olisi jo saanut muita suoria tukia kuten Ely-tukea tai Business Finlandin kehittämistukea. Tukea ei kuitenkaan myönnetä yrityksille, jotka ovat laiminlyöneet verovelvoitteitaan tai jotka ovat ajautuneet konkurssiin.

Kuismanen on tyytyväinen tuen yksityiskohtiin.

– Kustannustuessa on paljon elementtejä, joita Suomen Yrittäjät on siihen esittänyt. On esimerkiksi tärkeää, että toimialaluokitus on riittävän yksityiskohtainen ja siten viisinumeroisen toimialaluokituksen valinta on hyvä asia sekä tukea jakavan Valtiokonttorin että tukea hakevien yritysten kannalta.

Haasteena hän näkee tuen riittävyyden yrityksille.

– Koska tuelle on suuri kysyntä, vaarana on, että siihen varattu rahamäärä jää riittämättömäksi.

Näin kustannustuki toimii

Kustannustuen rajana on kymmenen prosentin toimialakohtainen liikevaihdon lasku. Toimialojen tilannetta arvioidaan huhtikuun liikevaihtokehityksen pohjalta. Huhtikuun tilannetta verrataan kyseisen toimialan viime vuoden maalis-kesäkuun keskimääräiseen kuukausiliikevaihtoon.

Tuen piirissä ovat ne yritykset, joiden liikevaihto on laskenut 30 prosenttia tai enemmän. Tukikausi on kaksi kuukautta (1.4.–31.5.2020). Yrityksen tämän jakson liikevaihtoa verrataan vastaavaan vertailukauteen viime vuoden maalis-kesäkuun välillä. Tuki maksetaan kertakorvauksena ja sen suuruus voi vaihdella 2000 eurosta 500 000 euroon. Liikevaihdon lasku todetaan Verohallinnolle annetuista arvonlisäveroilmoituksista.

Kustannustuen ulkopuolelle jäävät pääsääntöisesti maatalouden alkutuotanto, kalatalous sekä vesiviljelyala. Nämäkin alat voivat saada tukea, jos yrityksen huhtikuun liikevaihto (tai tukikauden 1.4.-31.5.2020 keskimääräinen kuukausiliikevaihto) on pienentynyt enemmän kuin 30 prosenttia verrattuna viime vuoden vertailukauden keskimääräinen kuukausiliikevaihto.

Erikoistapauksissa Valtiokonttori voisi myöntää yritykselle hakemuksesta määräaikaista kustannustukea. Ehtona on lisäksi se, että yrityksen vertailuajankohdan (1.3.-30.6.2019) liikevaihdon on oltava vähintään 20 000 euroa. Lisäksi ehdoissa määritellään, että kiinteiden kustannusten korvaus ei saisi ylittää kuukausitasolla puolta yrityksen vertailukuukausien keskimääräisestä liikevaihdosta.

Kuismanen suhtautuu erityistapauksiin varauksella.

– Mitä ovat ne erityisen painavat erityissyyt, ja miten niitä arvioidaan, jos yrityksen liikevaihto on pudonnut huomattavasti, mutta ei mahdu kriteereihin. Tämä teetättää valtionkonttorille käsitöitä. Tällöin herää kysymys, saavatko yritykset tasapuolisen kohtelun, hän kommentoi Kauppalehden haastattelussa.

Tukeen oikeuttavat toimialat näkyvät Valtionkonttorin sivulla .

Kuva: Yrittäjät

Pauli Reinikainen

pauli.reinikainen (at) yrittajat.fi