29.6.2020 klo 12:52
Uutinen

Kustannustuki tulee haettavaksi 7. heinäkuuta: Toimi näin

Suomen Yrittäjien pääekonomisti olisi toivonut kustannustuen liikevaihtorajan olevan hieman matalampi, jotta myös pienemmät yritykset olisivat saaneet tukea.

Eduskunnan viime viikolla hyväksymä kustannustuki tulee haettavaksi 7. heinäkuuta Valtiokonttorin sähköisellä lomakkeella.

Osa yrittäjistä on ihmetellyt kustannustuen rajaamista 20 000 euron liikevaihtoon. Suomen Yrittäjien pääekonomisti Mika Kuismasen mukaan olisi ollut parempi, jos raja olisi ollut hieman matalampi.

– Olisi ollut hyvä jos liikevaihtoraja olisi ollut alempi, jolloin myös pienemmät yritykset olisivat päässeet tuen piiriin.

– Yritimme vaikuttaa siihen, että raja olisi muodostunut alemmaksi, jotta myös pienemmän liikevaihdon yritykset olisivat olleet tuen piirissä. Tämä ei mennyt läpi, Kuismanen jatkaa.

Hyväksyttyjen ehtojen mukaan kustannustuen minimisumma on 2000 euroa ja maksimi 500 000 euroa.

Kuismasen mukaan tuen ehdot ovat sinänsä selkeät.

– Jos yritys kokee että tuen myöntämiseen liittyy jotain epäoikeudenmukaista, se voi kokeilla tuen hakemista erityisten painavien syiden perusteella. Erityisen painavien syiden punninta jää lopulta Valtiokonttorin vastuulle.

Suomen Yrittäjät, TEM ja Valtiokonttori järjestävät kaikille yrittäjille avoimen ja maksuttoman tietoiskun kustannustuesta. Webinaari järjestetään 6. heinäkuuta ja siihen voi ilmoittautua täällä.

Yleisiä kysymyksiä kustannustuesta

Milloin tukea voi hakea?

Kustannustuki on haettavana 7.7.–31.8.2020. Sitä ennen Valtiokonttorin tietojärjestelmää räätälöidään ja testataan tuen käsittelyä ja maksatusta varten.

Miten tukea haetaan?

Tukea haetaan sähköisellä hakemuslomakkeella.

Kuinka suuri kustannustuki on?

Tuen suuruus on yrityskohtainen. Tuen alaraja on 2 000 euroa (alle 2 000 euron tukea ei makseta) ja yläraja 500 000 euroa.

Kuka voi saada tukea?

Tuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi koronaviruksen vuoksi ja joilla on vaikeasti sopeutettavia kustannuksia. Se kohdentuu kaikkein eniten koronasta kärsiviin yrityksiin ja toimialoihin.

Kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, jotka täyttävät seuraavat ehdot:

Yrityksen toimiala kuuluu tuen piiriin. Tukikauden liikevaihto on pudonnut yli 30 prosenttia vertailuajankohtaan nähden. Yrityksellä on palkkakuluja ja kiinteitä kuluja, joita on vaikea sopeuttaa.

Jos yrityksen toimiala ei kuulu tuen piiriin, yritys voi hakea tukea vain erityisen painavasta, koronapandemiaan liittyvästä syystä. Ehdot tarkentuvat lain jatkovalmistelussa. Yritysten lisäksi tukea voivat hakea säätiöt ja yhdistykset, joilla on liiketoimintaa.

Miltä ajalta liikevaihtoa tarkastellaan ja mihin ajanjaksoon sitä verrataan yrityksen kirjanpidossa?

Lakiesityksen mukaan liikevaihdon vertailuajankohta on yrityksen vuoden 2019 maalis-kesäkuun myynnin keskiarvo. Jos yritys on perustettu 1.3.2019 tai myöhemmin, vertailuajankohdan liikevaihto on vuoden 2020 tammi-helmikuun myynnin keskiarvo. Liikevaihdon lasku todetaan Verohallinnolle annetuista arvonlisäveroilmoituksista tai näiden puuttuessa yrityksen oman ilmoituksen mukaan.

Miten Business Finlandin rahoitus, ELY-keskusten jakama tuki, kuntien jakama tuki tai ravintoloille jaettu kohdennettu tuki vaikuttavat yleistuen määrään?

Kustannustukea voisi hakea, vaikka yritys olisi jo saanut muita suoria tukia koronatilanteessa. Tuet yhteensovitetaan eli muut suorat tuet vähennetään kustannustuesta. Ravintola-alan tuki ja kuntien myöntämä yksinyrittäjien koronatuki vähennettäisiin täysimääräisesti ja Business Finlandin ja ELY-keskusten yrityksille myöntämistä kehittämistuista otettaisiin huomioon 70 prosenttia. Työttömyysetuuksia tai toimeentulotukea ei lain mukaan vähennetä kustannustuesta.

Voinko lähettää yritystukihakemuksen paperilla, jos yritystuen sähköinen hakukanava ei toimi?

Paperihakemusta ei kannata lähettää, jos sähköinen asiointikanava ei hetkellisesti toimi. Odota, että palvelu palautuu käyttöön. Sähköinen asiointikanava on yksinkertaisin tapa hakea tukea ja se mahdollistaa myös tukihakemuksen nopean käsittelyn.

Tukihakemuksen voi lähettää myös pdf-muodossa esimerkiksi tilanteessa, jossa kaikki nimenkirjoitusoikeudelliset ovat ulkomaisia eivätkä saa valtuutusta suomalaiselle taholle. Pdf-hakemus tilataan Valtiokonttorista myöhemmin ilmoitettavasta osoitteesta.

Voinko tehdä hakemuksen, jos minulla ei ole pankkitunnuksia?

Tukihakemuksen voi lähettää myös pdf-muodossa, jos hakija ei voi tunnistautua sähköiseen asiointikanavaan. Pdf-hakemus tilataan Valtiokonttorista myöhemmin ilmoitettavasta osoitteesta.

Miten ulosotto vaikuttaa tuen saamiseen tai sen maksuun?

Kustannustukea ei myönnetä yritykselle, jolla on maksamattomia veroja perittävänä ulosotossa. Myönnettävä tuki on ulosoton alaista tuloa, johon ulosottoviranomaisella on lain mukainen oikeus.

Pitääkö tukea hakea mahdollisimman nopeasti? Riittääkö sitä vain ensimmäisenä hakeville?

Ei tarvitse. Tukea saavat ne, jotka täyttävät lain edellytykset.

Milloin myönnetty tuki tulee tilille?

Valtiokonttori pyrkii käsittelemään hakemukset mahdollisimman nopeasti. Myönnetty tuki maksetaan Verohallinnolta saadulle pankkitilille ja on tilillä kolmen pankkipäivän kuluessa.

Voiko yritykseni tehdä jo etukäteen jotain ennen haun käynnistymistä?

Ainakin seuraavat asiat kannattaa tarkistaa ja huolehtia kuntoon:

Suomi.fi-valtuutuksen kautta hakemuksen voi tehdä joko nimenkirjoitusoikeudellinen tai valtuutettu. Hakijan kannattaa tarkistaa, että nimenkirjoitusasiat ovat kunnossa. Mikäli yrityksen nimenkirjoitusoikeudessa on puutteita tai korjattavaa, asian voi korjata olemalla yhteydessä Patentti- ja rekisterihallitukseen.

Lisäksi on syytä varmistua, että yrityksellä on puolesta tekemiseen edellytettävät toimenpiteet tehtynä Suomi.fissä. Yrityksen/yhteisön puolesta edustamiseen tarvittavat valtuutukset hoidetaan Suomi.fi-valtuudet-palvelussa. Kustannustukea haetaan valtuudella ”Yritysrahoituksen hakeminen”.

Kustannustuki voidaan maksaa vain tilille, jonka yritys on ilmoittanut Verohallinnolle. Tarkista ilmoittamasi tilinumero ja ilmoita uusi numero tarvittaessa Omavero-palvelussa.

Kuva: Getty Images

Pauli Reinikainen

pauli.reinikainen (at) yrittajat.fi