24.8.2021 klo 14:44
Uutinen

Kutsu markkinavuoropuheluun – Valokuvaus-, videotuotanto- ja suoratoistopalvelujen hankinta Espoossa

Espoon kaupunki on valmistelemassa valokuvaus-, videotuotanto- ja suoratoistopalvelujen hankinnan kilpailutusta ja kutsuu palveluntuottajia kirjalliseen markkinavuoropuheluun. Kilpailutukseen voivat osallistua myös pienemmät yritykset.

Kilpailutus tullaan jakamaan alustavasti neljään (4) osa-alueeseen, jotka ovat:

1. Valokuvaus

2. Videokuvaus

3. Tapahtumien suoratoistot ja tallennukset

4. Valtuustokokousten suoratoistot ja tallennukset

Mikä markkinavuoropuhelu?

Kirjallisen markkinavuoropuhelun tarkoituksena on kartoittaa kyseessä olevia palveluita koskevaa markkinatilannetta. Palveluntuottajilta pyydetään kommentteja ja kehitysehdotuksia hankinnan toteuttamiseen liittyen. Markkinavuoropuhelussa on tarkoitus kuulla palvelutuottajien mielipiteitä ja ajatuksia mm. hankinnan sisällöstä, hinnoittelusta ja vertailusta. Markkinavuoropuhelussa esiin tulleita tietoja voidaan käyttää hankintojen suunnitteluun.

Vuoropuhelu ei sido ketään siihen osallistuvaa tahoa, eikä myöskään ole edellytyksenä myöhemmin varsinaiseen tarjouskilpailuun osallistumiselle. Virallinen tarjouspyyntö julkaistaan vasta markkinavuoropuhelujen päätyttyä alustavasti lokakuussa 2021 ja sopimuskauden on tarkoitus alkaa tammikuussa 2022.

Ilmoittaudu mukaan markkinavuoropuheluun 29.8.2021 mennessä

Tällä kutsulla pyydetään kiinnostuneita palveluntuottajia ilmoittautumaan markkinavuoropuheluun.
Ilmoittaudu 29.8.2021 klo 23.59 mennessä osoitteessa:
https://link.webropol.com/s/markkinavuoropuhelukutsu

Varsinainen kilpailutus julkaistaan myöhemmin Hilmassa (hankintailmoitukset.fi)


Maksutonta sparrausapua yrittäjille hankintoihin liittyen

Pentti Komssi
Hankinta-asiamies | KEINO-muutosagentti
Pääkaupunkiseudun hankintaneuvonta
p. 044 343 2045
pentti.komssi@yrittajat.fi