25.11.2022 klo 10:55
Uutinen

Kysely: Korona opetti pienyrittäjiä selviytymään – Kustannusten nousu on toistaiseksi kestetty

Kaksi kolmesta pienyrittäjistä sanoo, ettei kustannusten nousu ole vielä vaikuttanut kielteisesti myyntiin. Yrityksistä 59 prosenttia kertoo, että kohonneiden energia- ja polttoainekustannusten vaikutus näkyy liiketoiminnassa.

60 prosenttia pienyrittäjistä arvioi, etteivät viimeaikaiset toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset ole vaikuttaneet kielteisesti yrityksen myyntilukuihin. Kannattavuuden osalta saman arvion tekee hieman yli puolet (53 prosenttia) pienyrittäjistä.

Tiedot selviää työeläkeyhtiö Elon ja Suomen Yrittäjien teettämästä Menesty yrittäjänä -kyselystä, johon vastasi syys-lokakuussa 1 592 yrityspäättäjää.

Elon työkykyjohtamisen kehittämispäällikkö Katja Ekman arvioi tulosten kertovan siitä, että korona-aika opetti yrittäjät elämään muutoksen kanssa.

– Korona-aika laittoi yrittäjät uuden eteen. Oli pakko kehittää ketteryyttä ja kykyä muuttaa toimintaa ympäristön muutoksen mukana. Pandemia-aika kouli tästä porukasta esiin valtavan määrän sietokykyä, sanoo Ekman.

Kaupan alalla odotetaan laskua

59 prosenttia pienyrittäjistä sanoo kohonneiden kustannusten vaikuttaneen yrityksensä liiketoimintaan viimeisen kahden vuoden aikana. Koronaepidemian vaikutukset tunnistaa 45 prosenttia ja inflaation vaikutukset 39 prosenttia vastaajista.

– Inflaation seurauksena hinnat nousevat, ja se kasvattaa liikevaihtoa eli myyntiluvut kasvavat, vaikka tavaraa ei menisi määrällisesti yhtään enempää kaupaksi, sanoo Suomen Yrittäjien ekonomisti Petri Malinen.

Kohonneista kustannuksista huolimatta 37 prosenttia pienyrittäjistä arvioi myynnin paranevan tällä tilikaudella edelliseen verrattuna. 29 prosenttia pienyrittäjistä arvioi myynnin kääntyvän tällä tilikaudella laskuun. Negatiivista myyntiä odotetaan erityisesti kaupan alalla, jossa 36 prosenttia arvioi myynnin heikentyvän paljon tai jonkin verran tällä tilikaudella.

– Kaupan alalla näkymiä heikentävät kuluttajien heikot odotukset sekä kuluttajan omasta että Suomen talouden tilasta. Tämä näkyy erityisesti kestotavaroiden kaupassa, jossa kuluttajilla on ennätyksellisen vähän aikeita käyttää rahaa, sanoo Suomen Yrittäjien Malinen.

Osaamisen kehittäminen keino vastata muutoksiin

Pienyrittäjien yleisin tapa reagoida toimintaympäristön muutokseen on ollut oman osaamisen kehittäminen. 39 prosenttia kertoo panostaneensa omaan oppimiseensa. 27 prosenttia on kehittänyt verkostojaan ja joka viides omaa liiketoimintaansa. Tämä korostuu erityisesti teollisuuden parissa toimivista pienyrittäjistä, joista 41 prosenttia sanoo lanseeranneensa uusia palveluita tai uusia tuotteita.

– Yrityksissä on selvästi ymmärretty osaamisen merkitys. Näen omassa työssäni, että osaamista johdetaan strategisesti, eli sitä kehitetään kokonaisuutena ja toteutettavat toimenpiteet ovat sidoksissa yrityksen tarpeisiin ja tavoitteisiin. Toimet kehittävät yrityksen resilienssiä, uudistuskykyä sekä yrittäjän ja työntekijöiden työkykyä, toteaa Katja Ekman Elosta.

Menesty yrittäjänä -kyselytutkimus toteutettiin verkkokyselynä 14.9.–17.10.2022. Kyselyyn vastasi yhteensä 1 592 yrityspäättäjää. Vastaajat edustavat useita eri toimialoja ympäri Suomea. 55 prosenttia vastaajista on yksinyrittäjiä. Kyselyn toteutti työeläkeyhtiö Elon ja Suomen Yrittäjien toimeksiannosta Aula Research Oy.

Vinkkaa meille juttuaihe!

  • Kerro siis meille, mitä yrittäjän elämässä tapahtuu.
Toimitus
Toimitus