Jari-Pekka Koponen
Keski-Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Jari-Pekka Koponen.
19.1.2022 klo 08:00
Uutinen

Kysely: Palvelusetelit jatkossakin lisäämään palvelujen saatavuutta ja valinnanvapautta

Yrittäjät esittää, että palvelusetelit otetaan laajasti käyttöön sote-alueilla. – Palvelusetelin hyödyt ovat päivänselvät. Palveluiden saatavuuden parantaminen ja asiakkaan valinnanvapauden lisääminen ovat olleet tärkeimmät syyt setelin käyttöönotolle julkisella sektorilla, kertoo tuore kysely. 

Sote-uudistuksen yksi keskeinen tavoite on palveluiden saatavuuden parantaminen. Keski-Suomen Yrittäjien mielestä palvelusetelit ovat tähän erinomainen ja maakunnassa jo koeteltu työkalu.  

– Asia on Keski-Suomen hyvinvointialueen päättäjien käsissä. Palvelusetelien käyttö on kirjattava selkeästi hyvinvointialueemme palvelustrategioihin, haluamme setelit laajaan käyttöön, Keski-Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Jari-Pekka Koponen linjaa.

– Palvelusetelillä sote-yritysten osaaminen ja paukut saadaan käyttöön. Palveluseteli on selkeä reitti pienelle sote-yritykselle tarjota palveluita Keski-Suomen sotessa, Koponen jatkaa. 

Palveluseteli on keino parantaa palveluiden saatavuutta ja samalla lisätä asiakkaan valinnanvapautta. 

Sote-alan yrityksiä on Keski-Suomessa yli 800, niistä enemmistö työllistää alle neljä henkeä. 

Palvelusetelillä tarkoitetaan käytännössä kunnan tai kuntayhtymän ja jatkossa hyvinvointialueen maksusitoumusta. Sitoumus korvaa yrityksen tuottamasta palvelusta ennalta määrätyn osuuden, joka on palvelusetelin arvo. 

Julkisen sektorin kustannukset saatava viimein läpinäkyväksi 

Tuoreen kyselyn vastauksista käy ilmi, että kustannussäästöt eivät ole olleet merkittävä tekijä palvelusetelin käyttöönotossa. 

– Palveluseteli on varsin kustannustehokas tapa tuottaa palveluita, vaikka julkinen sektori näkee asian välillä toisin. Jos julkinen sektori laskisi hintalappunsa samoilla perusteilla kuin yksityinen sen joutuu tekemään, kävisi selväksi yksityisen sektorin kustannustehokkuus. Yhtenäinen ja läpinäkyvä kustannuslaskentamalli on ratkaisu ja tehtävissä, kun niin halutaan, toteaa Koponen. 

Palvelusetelin osuus oli vielä vuonna 2020 vain 1,15 prosenttia kaikista sote-menoista. 

Suomen Yrittäjät lähetti palvelusetelien käyttöä koskevan kyselyn kaikkiin yli 20 000 asukkaan kuntiin, kaikkiin sairaanhoitopiireihin ja niille kuntayhtymille, jotka järjestävät kaikki kuntien perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen palvelut niiden puolesta. Vastaus saatiin kaiken kaikkiaan 53 organisaatiosta. 

Tutustu parempaa hoitoa palvelusetelillä -selvitykseen: https://www.yrittajat.fi/wp-content/uploads/2021/12/SY_palveluseteliselvitys_2021-web-aukeamittain_FINAL.pdf