4.7.2022 klo 07:05
Uutinen

Lähes 10 000 yrittäjää vastasi: Etätyö vaikuttaa joka viidennen yrityksen tilatarpeisiin

Yrittäjistä 21 prosenttia raportoi, että mahdollisesti lisääntyvä etätyö vaikuttaa sen toimitilatarpeisiin. – Monipaikkaisuus on suuri mahdollisuus maaseutumaisten ja mökkikuntien elinvoiman virkistämiseksi. Se myös voi parantaa yritysten työvoiman saatavuutta, sanoo elinkeinopolitiikan asiantuntija Henrik Wickström Suomen Yrittäjistä.

IROResearch kysyi yrittäjiltä Yrittäjien kuntabarometri -kyselyssä yrittäjien mielipiteitä yrityksen kotikunnan toiminnasta. Kysely tehtiin 1.2.–4.4.2022. Siihen vastasi 9 564 yrittäjää eri puolilta Suomea.

Niistä yrittäjistä, joilla oli vaikutuksia toimitilatarpeisiin, 44 prosenttia vastasi, että tilojen tarve ei silti vähene. Yrittäjistä 24 prosenttia vastasi tarpeen vähenevän vähän ja 12 prosenttia vähenevän merkittävästi.

– Juuri nyt eletään mökki- ja kesälomakautta. Lisääntyvä monipaikkatyö voi pidentää yrittäjien ja työntekijöiden läsnäoloa mökkipaikkakunnilla, Wickström lisää.

– Kuntien kannattaa nyt aidosti miettiä, että miten he voivat hyödyntää monipaikkaisuutta ja hybridityötä. Fiksu kunta miettii, miten lisätä monipaikkaisten työntekijöiden osallisuuden kokemusta ja mahdollistaa, että monipaikkaiset yrittäjät ja työntekijät voivat verkostoitua ja saada tukea myös toisen kotipaikkakunnan elinkeinopalveluista, johtaja Harri Jaskari Suomen Yrittäjistä sanoo.

Monipaikkatyö vauhdittaa työvoiman saatavuutta. Mahdollisuus etätyöhön voi olla myös yritykselle kilpailuvaltti.

– Monipaikkaisuus avaa esimerkiksi maaseudun yrittäjille uusia mahdollisuuksia. Jos esimerkiksi perheenjäsen voi tehdä etätöitä, hänen ei tarvitse muuttaa työn perässä muualle, Wickström sanoo.

– Etätyötä voi hyödyntää tieto- ja toimistotyössä, mutta valmistava teollisuus ja palveluntuottajat pääasiassa tarvitsevat työpanoksen työpaikalla, Wickström lisää.

Kaikista vastaajista 12 prosenttia kertoi, että monipaikkaisuuden myötä ei ole tarvetta investoida nykyisiin toimitiloihin. Pienempiin toimitiloihin voi siirtyä kuusi prosenttia yrittäjistä ja viisi prosenttia aikoo hyödyntää toimistohotelleja.

Työnantaja päättää, missä töitä tehdään

Keväällä Suomen Yrittäjien Työelämägallup osoitti, että etätyö on lisännyt työelämässä olevien mukaan työn itsenäisyyttä, työn tuottavuutta ja vähentänyt sairauspoissaoloja.

– Into etätyöhön ei ole vähentynyt, mutta sitoutuminen työnantajaan on vahvistunut. On silti tärkeä muistaa, että työnantajalla on päätösvalta, miten ja missä töitä tehdään, Jaskari sanoo.

Toimitus
Toimitus