1.2.2021 klo 10:02
Uutinen

Lähes kolmannekselle pohjoiskarjalaisista yrityksistä merkittävää haittaa koronasta

Pohjois-Karjalan Yrittäjät lähettivät jäsenilleen kyselyn koronaviruspandemian vaikutuksista Pohjois-Karjalassa ja vastauksia saatiin yli 300.

Pk-yritykset ovat olleet kuluvana vuonna hyvin poikkeuksellisessa tilanteessa koronaviruksen leviämisestä johtuneen kriisin vuoksi. Pohjois-Karjalan Yrittäjät kokosi pohjoiskarjalaisten yritysten tilannekuvaa koronavirustilanteesta. Kysely toteutettiin tammikuussa 15.1. – 24.1.2021 välisenä aikana. Vastauksia saatiin kaikkiaan 332 kappaletta.

Vastaajajoukko kuvastaa kaikkia yritysten kokoluokkia. 34,3 % vastaajista oli yksinyrittäjiä, mikroyrityksiä eli alle 10 henkilöä työllistäviä yrityksiä oli 48,2 %, pieniä yrityksiä 10 – 49 henkeä työllistäviä 15,1 %, keskisuuria yrityksiä 1,8 % ja suuria yrityksiä 0,6 %.

Yritysten liikevaihto jakaantuu alle 100.000 eurosta yli miljoonaan euroon.

Yritykset ovat saaneet apua ja neuvontaa yritystoimintaan koronan aikana ja eniten tietoa on haettu Suomen Yrittäjien koronasivustolta. Apua on saatu etenkin yrittäjäjärjestöltä ja kuntien kehitysyhtiöiltä. Yrittäjät ovat osallistuneet myös erilaisiin webinaareihin.

Koronatilanteen vaikutus yritystoimintaan ja liikevaihtoon

Vastaajista 29,2 % eli lähes kolmannes pitää koronaviruksen aiheuttamaa haittaa merkittävänä yritystoiminnalleen. 46,1 % kokee haittaa olleen jonkin verran, 15,1 % kokee, että korona ei ole vaikuttanut lainkaan ja 9,6 %:lle yrityksistä korona on vaikuttanut jopa positiivisesti.

Yritysten liikevaihtotilanteessa on selkeitä eroja. Viimeisen kolmen kuukauden aikana 36,4 prosentilla on liikevaihto laskenut hieman, 13,3 % vastaajista kertoo, että liikevaihto on laskenut huomattavasti eli yli 50 prosenttia. Ennallaan liikevaihto on pysynyt 23,8 %:lla ja peräti 22 % se on kasvanut. Ääripäät eli liikevaihto on kasvanut yli 50 % löytyy 1,5 % yrityksistä, ja harmillisesti 3 %:lla liikevaihto on loppunut kokonaan.

Irtisanomisia ja lomautuksia maltillisesti

88,9 % vastaajista ilmoitti, että eivät ole irtisanoneet työntekijöitä, 4,8 % oli irtisanonut, 3,3 % suunnitteli irtisanomisia ja 3 % oli palkannut lisää väkeä.

Vastaajista 18,1 % oli käyttänyt lomautusta yrityksen sopeuttamiskeinona. 77,1 % ei ollut lomauttanut lainkaan ja 4,8 % suunnitteli lomautuksia. Toistaiseksi oli lomautettu 12 % tapauksissa. Lomautusten kesto vaihteli parista viikosta yli viiteen kuukauteen.

Tulevaisuus koronan jälkeen nähdään positiivisena

Yli puolella vastaajista on positiiviset tulevaisuuden näkymät ja 58,4 % arvioi yrityksensä selviävän, 21,1 % yrityksistä ehkä selviää ja peräti 13 % uskoo, että yritys menestyy entistä paremmin. 3,3 % vastaajista arvioi, että yritys ehkä kaatuu ja 0,6 % arvioi yrityksensä kaatuvan.

Näkymät kolmen kuukauden päähän vaihtelevat. Kolmannes (34 %) uskoo, että liikevaihto pysyy ennallaan, 30,7 % arvioi liikevaihdon hieman laskevan, liikevaihdon kasvuun uskoo 23,2 % yrityksistä ja negatiivisia vaikutuksia näkee 8,1 %, jolloin liikevaihto laskisi yli 50 %. Pieni määrä 0,6 % uskoo liikevaihdon kasvavan yli 50 %.

Neuvonnan tarvetta jonkin verran

Tällä hetkellä pohjoiskarjalaiset yritykset eivät koe tarvitsevansa erityisesti asiantuntijoiden apua kriisistä selviämiseen ja lähes puolet 46,4 % on tätä mieltä. Toisaalta iso joukko eli 31 % ei osaa sanoa, tarvitsivatko apua. Akuutin kriisin hoitamiseen tarvitsee apua 4,8 % yrityksistä ja 16 % tarvitsee tukea yrityksen kehittämiseen ja uudistamiseen. Yritystoiminnan hallittuun alasajoon kaipailee apuja 1,8 %

Nykyisiä tukia pitää 15,1 % riittävinä, 38,3 % ilmoittaa, että ei tarvitse tukea. Nykyisiä tukia pitää riittämättömänä 23,2 % ja osa ei osaa sanoa tarvitsisiko tukea (23,5 %)

Lainaa ei ole juurikaan nostettu

Pohjoiskarjalaiset yritykset eivät ole hakeneet juurikaan lainarahoitusta koronakriisin hoitoon. Peräti 91,3 % yrityksistä ei ole hakenut lainaa. 6 % kertoo hakeneensa ja saaneensa lainaa ja 2,7 % on hakenut, mutta ei ole saanut rahoitusta.

Sen sijaan koronatukia on hakenut yli puolet yrityksistä. Tästä joukosta 47,3 % on saanut tukea, mutta 7,2 % ei hakemuksesta huolimatta saanut tukea. Peräti 45,5 % yrityksistä ilmoittaa, että ei ole hakenut mitään tukea.

Koronatukien saajista 89,7 % ilmoittaa tuista olleen hyötyä ja 10,3 % kokee, että ei ole ollut tarpeeksi hyötyä.

Hallituksen toimet eivät ole riittäviä

Yritykset ovat ottaneet nihkeästi käyttöön sähköisiä sekä digitaalisia työkaluja. Vastaajista 177 yritystä ilmoittaa, että eivät ole ottaneet käyttöön uusia digityökaluja. Eniten on hyödynnetty asiakassuhteiden hoitamisen ja kokoustamisen työkaluja (75 vastaajaa) ja markkinoinnin työkaluja (49 vastaajaa).

Yrittäjien mielestä hallituksen toimet eivät ole olleet riittäviä koronaviruspandemian aikana. Näin vastaa 44,9 % yrittäjistä ja kolmannes (34 %) pitää toimia riittävinä. Viidennes yrityksistä (21,1%) ei osaa sanoa, ovatko toimet olleet riittäviä.

Peräti 61,7 % vastaajista ilmoittaa, että ei ole osallistunut julkisiin hankintoihin tai myynyt tuotteita tai palveluja julkiselle sektorille viimeisen kolmen vuoden aikana.

Henkisen avun tarve ei tässä tutkimuksessa nouse voimakkaasti. 9,9 prosenttia yrittäjistä haluaisi keskustella tämänhetkisestä tilanteesta ulkopuolisen kanssa ja kaipaa siis keskusteluapua tai työnohjausta. Lopuilla ei tällaiselle ole tarvetta.

Keväällä 2020 yksinyrittäjiltä kysyttiin miten he jaksavat tällä hetkellä työssään. Puolet yksinyrittäjistä kertoivat olevansa joskus ylirasittuneita ja 14,8 % koki olevansa jatkuvasti ylirasittunut ja 6,8 % oli lähellä loppuun palamista. Loppusyksystä tehdyssä uudessa kyselyssä oli selkeästi jatkuvasti ylirasittuneiden osuus kasvanut ollen jo 20,7 %

Lisätietoja

Pohjois-Karjalan Yrittäjät ry, toimitusjohtaja Merja Blomberg, 050 367 5194

Muita kiinnostavia aiheita