9.6.2020 klo 11:50
Uutinen

Lähes puolet ELY-tukihakemuksista vielä käsittelemättä: ”Rahojen pitäisi riittää”

ELY-tuen haku on päättynyt. Uudenmaan ELY-keskuksen pääjohtaja uskoo, että rahat riittävät kaikkiin hyväksyttyihin hakemuksiin.

ELY-tuen ja Business Finlandin kehittämistuen haku päättyi eilen maanantaina 8. kesäkuuta. Uudenmaan ELY-keskuksen ylijohtajan Petri Knaapisen mukaan viime hetkillä nähtiin vielä hienoinen hakemusten piikki. Kokonaisuudessaan hakemuksia on jätetty viime aikoina selvästi vähemmän kuin maalis-huhtikuussa.

– Hakumäärät ovat pudonneet selvästi. Alussa saimme pari tuhatta hakemusta päivässä, nyt viime päivinä vain joitakin satoja, välillä alle sata päivässä.

Knaapinen kertoo, että haun päättymispäivä on ollut ilmeisen hyvin yrittäjien tiedossa, sillä epätietoisuutta siitä ei näytä olleen.

– Yleinen käsityksemme on, että tieto haun sulkeutumisesta on saatu hyvin läpi asiakkalle esimerkiksi yrittäjäjärjestön toimesta.

Tähän mennessä ELY-tukea on myönnetty pääosin tilanneanalyysien tekemiseen. Varsinaisia hyväksyttyjä kehittämistoimenpiteitä on alle 3000 kappaletta. Kielteisiä päätöksiä on 3900. Merkittävä osa hakemuksista, lähes puolet, on edelleen käsittelyssä.

– Sitten on melkein tuhat sellaista hakemusta, joita ei ole käsitelty lainkaan. Ne ovat pääosin sellaisia, jotka yrittäjä on vetänyt itse pois esimerkiksi Business Finlandin päällekkäisen hakemuksen takia, Knaapinen selvittää.

Nopea käsittelytahti selittää päällekkäiset tuet

Päällekkäisten hakemusten kokonaismäärästä ELY-keskuksilla ei ole tilastoja.

– Niitä syntyi enemmän alkuvaiheessa, jonka jälkeen tuen myöntämisperusteet muuttuivat. Päällekkäisten hakemusten tapauksissa olemme olleet suoraan yhteydessä yrittäjään, joka on vetänyt toisen hakemuksen pois käsittelystä. Olemme nähneet omasta järjestelmästämme, jos Business Finland on myöntänyt tukea tai siellä on käsitelty saman yrityksen hakemusta.

Osassa tapauksista Business Finland ja ELY-keskus ovat molemmat ehtineet myöntää tuen samalle yritykselle ja yritys on palauttanut toisen tuen.

– Hakemuksia on pyritty käsittelemään mahdollisimman nopealla aikataululla, mikä selittää päällekkäisyydet, Knaapinen sanoo.

Hän on vakuuttunut siitä, että jokainen päällekkäisyys saadaan purettua.

– Hallinto korjaa aina tekemänsä virheet. Yhdessä kyseisen yrittäjän kanssa on sovittu, kumpi tukimuodoista puretaan. Yleensä puretaan se, joka on myöhemmin myönnetty.

Oikaisupyyntöjä vielä vähän

Yrittäjällä on mahdollisuus hakea oikaisua ELY-tukipäätökseen. Knaapisen mukaan oikaisupyyntö tulee osoittaa tuen myöntäneelle ELY-keskukselle.

– Niitä on tullut jonkin verran, mutta ymmärtääkseni varsin vähän. Puhutaan kymmenistä. Jos asiakas on vielä oikaisupyynnön jälkeen tyytymätön päätökseen, hän voi valittaa hallinto-oikeuteen.

Knaapisen mukaan oikaisuja tehdään pääosin hylätyistä hakemuksista.

– Tällöin asiakas on kokenut, että hänen hakemuksensa on ymmärretty väärin. Joskus asiat ovat mutkikkaita ja voi syntyä väärinymmärryksiä. Meille on tärkeintä, että jokainen päätös perustellaan hyvin.

”Tuen ennakkomaksu on laina valtiolta”

Knaapinen huomauttaa, että monen yrityksen nyt saama tuki tilanneanalyysin tekemiseen ei ole vielä varsinainen tuki vaan ennakkomaksu. Tuen loppumaksu on varsinainen tukimaksu.

– Se on ikään kuin laina valtiolta. Kehittämissuunnitelmassa osoitetaan kehittämisen kustannukset. Kun haetaan loppumaksatusta, siinä vaiheessa raportoidaan ja kerrotaan, mitä kaikkea kehittämistä yrityksessä on tehty. Vasta tässä vaiheessa lopullinen tukisumma vahvistetaan. Myönnetty kehittämistuki on teoreettinen maksimisumma kyseiselle yritykselle.

Kehittämistoimenpiteiden osalta ELY-tuki korvaa yrityksen kustannuksia esimerkiksi kehittämisprojektiin osallistuneen henkilön palkan osalta.

– Kehittämistukia tullaan maksamaan loppuun eniten loka-tammikuussa, jolloin kehittämistoimenpiteet yrityksissä ovat päättyneet. Kun kehittäminen päättyy, sen jälkeen yrityksellä on kuukausi aikaa hakea loppumaksatusta. Kun päätös tästä on tehty ELY-keskuksessa, vahvistuu tuen suuruus yritykselle.

Tulevan yleistuen osalta vaadittava yhteen sovittaminen yrityksen mahdollisesti saamien muiden tukien kanssa voidaan tehdä Knaapisen mukaan vasta loppumaksatuksen jälkeen, ei aikaisemmin.

– Jos yleistukea maksetaan kesän aikana, tuki on yhteensovitettavissa vasta, kun ELY-tuki on maksettu kokonaisuudessaan.

Knaapisen mukaan eduskunnan ELY-keskuksille varaama rahamäärä näyttäisi riittävän hakemusten kattamiseen.

– Kehittämishankkeet ovat euromääräisesti selvästi suurempia kuin tilanneanalyysit ja suurin osa näistä hankkeista on vielä käsittelemättä. Silti uskon, että rahat riittävät. Jos rahat menevät tiukoille, sitä varataan lisää. Kielteistä päätöstä ei voi tulla yritykselle sillä perusteella, että rahat loppuvat. Hallinnolla on kuitenkin oikeus keskeyttää käsittely, jolloin asiakas jää ilman päätöstä. Prosessia jatketaan sitten, kun se on jälleen mahdollista.

Kuva: Getty Images

Pauli Reinikainen

pauli.reinikainen (at) yrittajat.fi