Lakilaari
28.12.2021 klo 11:59
Uutinen

Lakilaari: Ensi vuoden keskeisimmät veromuutokset

Vuoden päättyessä olisi varmasti hyvä jo kääntää katseet tulevaan vuoteen. Onko veromuutoksia tulossa voimaan vuoden vaihtuessa? Mitä juuri aloittaneen yrittäjien ja toisaalta meidän jokaisen tulisi tietää ensi vuoden veromuutoksista?

Kysymyksesi on erittäin ajankohtainen. Tätä vastausta kirjoittaessani joudun valitettavasti toteamaan, että osa vuoden 2022 alusta suunnitteluista lakimuutoksista on vielä eduskunnassa vahvistamatta. Näiltä osin otan esille asioita sen mukaisesti mitä on hallituksen ehdotuksissa ehdotettu säädettäväksi. Lakien pitäisi vahvistua vielä ennen joulua, mutta näiden osalta vielä tulee seurata uutisointia.

Ehdotettuja muutoksia on lukuisia. Läheskään kaikkea ei tämän vastauksen laajuudessa voida esille ottaa, mutta nostan tässä esille muutamia asioita niin henkilöverotuksen kuin yritysverotuksenkin kannalta. Yritysverotuksen osalta ehdotettu muutos koskee tutkimus- ja kehitystoiminnan lisävähennystä.

Yritykset voisivat tehdä 150 prosentin suuruisen lisävähennyksen menoista, jotka liittyvät oman elinkeinotoiminnan tutkimus- ja kehitystoimintaan. Lisävähennys myönnetään tutkimus- ja kehittämistoiminnasta, jota on tehty yhdessä tutkimusorganisaation kanssa. Lisävähennys edellä mainitun suuruisena olisi voimassa 1.1.2022-31.12.2027.

Veronumeron käyttöä ehdotetaan laajennettavaksi. Tämä tarkoittaisi sitä, että veronumero otettaisiin käyttöön rakennusalan lisäksi myös laivanrakennusalalla. Laivanrakennusalan veronumerorekisteriin voisi hakea 1.5.2022 alkaen ja telakalla työskentelevillä tulisi olla rekisteriin merkitty veronumero 1.7.2022 alkaen.

Henkilöverotukseen ehdotetaan muutosta muun muassa kotitalousvähennyksen osalta. Kotitalousvähennykseen ehdotetaan määräaikaista lisäystä vuosille 2022-2027 siten, että vähennyksen enimmäismäärä nousisi 2 250 eurosta 3 500 euroon, mikäli öljylämmityksestä luopumisen perusteet täyttyvät. Tällöin myös kotitalousvähennystä laskettaessa työnosuudesta tehtävä vähennys olisi 40 prosentin sijaan 60 prosenttia. Muutos ei koskisi muita asunnon kunnossapito- tai perusparannusmenoja kuin öljylämmityksestä luopumista.

Tämän lisäksi ehdotetaan määräajaksi vuosille 2022-2023 kotitalous-, hoiva- tai hoitotyön osalta vastaavaa korotusta. Omavastuuosuuteen ei ole esitetty muutosta 100 eurosta. Asuntolainan korkovähennys vähenisi edelleen siten, että vuonna 2022 koroista 5 prosenttia olisi vähennyskelpoisia. Tämän jälkeen vuonna 2023 korkoja ei saisi enää vähentää verotuksessa.

Verotusmenettelyn osalta liikkeen- ja ammatinharjoittajien tulee huomioida, että heille ei enää postiteta veroilmoituslomakkeita alkuvuodesta 2022. Ammatin- ja liikkeenharjoittajille on OmaVerossa asiaan kuuluvat lomakkeet. Tämä on ollut osa muutosta, jossa on pikkuhiljaa luovuttu paperisten lomakkeiden lähettämisestä, kuten näin on jo aikaisemmin osakeyhtiöiden kohdalla tehty.

Niin sanottuihin haittaveroihin on esitetty muutoksia kuten esimerkiksi alkoholiverotuksen osalta alennetun verotason nostaminen ja varsinaisen verotason korottaminen. Muutoksella ei kuitenkaan esitetä olevan muutosta verotuottoon. Polttoaineverotuksen osalta jatketaan aikaisemmin voimassaolleita alennuksia ja liikenteessä käytetylle biokaasulle asetetaan vero.

Teksti: Haglex Oy / Jarmo Hagman

Artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran Pirkanmaan Yrittäjä -lehdessä 14.12.2021