3.5.2021 klo 07:30
Uutinen

Lakilaari: Mitä tarkoittaa, jos osakeyhtiöllä on aputoiminimi?

Osakeyhtiömme tavarantoimittaja käyttää laskullaan yhtiön nimestä erottuvaa toista nimeä. Kiinnostuimme itsekin selvittämään mitä mahdollisuuksia meillä olisi hankkia aputoiminimi. Mitä tarkoittaa, jos osakeyhtiöllä on aputoiminimi? Miten sen saa ja onko jotakin muuta mitä tulisi huomioida?

Tämä on erittäin hyvä ja usein esille tuleva, käytännönläheinen kysymys. Osakeyhtiö kuten myös elinkeinonharjoittaja tai osakeyhtiön lisäksi muu yhteisö voi ilmoittaa kaupparekisteriin aputoiminimen rekisteröitäväksi. Aputoiminimi tarkoittaa sitä, että osakeyhtiö voi harjoittaa osaa toiminnastaan aputoiminimellä. Aputoiminimen rekisteröinnissä on huomioitava samoja periaatteita kuin varsinaisen toiminimen rekisteröinnissä. Nimen on oltava yksilöivä, sen on erotuttava rekisterissä jo ennestään olevista toiminimistä eikä se saa olla sekoitettavissa jo rekisteröityihin toiminimiin tai tavaramerkkeihin. Toisin kuin osakeyhtiön varsinaisessa toiminimessä, aputoiminimessä ei saa olla yhtiömuodon tunnusta eli Oy -merkintää.

Osakeyhtiö voi harjoittaa osaa sen toiminnasta aputoiminimellä. Siksi aputoiminimeä ilmoitettaessa, osakeyhtiön tulee samalla ilmoittaa harjoitettava toimialan osa. Aputoiminimen toimiala ei saa olla koko osakeyhtiön toimiala vaan nimenomaan osa siitä. Tarvittaessa osakeyhtiön tulee tehdä yhtiökokouksessa päätös yhtiöjärjestyksen toimialan muutoksesta, jotta haluttu toimiala voidaan aputoiminimelle rekisteröidä. Mikäli yhtiöjärjestystä ei tarvitse muuttaa, riittää osakeyhtiössä päätös hallituksessa.

Aputoiminimestä on osakeyhtiölle hyötyä, jos esimerkiksi osakeyhtiön liiketoiminta koostuu useista erilaisista toiminnoista, eikä kaikkia toimintoja haluta harjoittaa samalla nimellä. Usein aputoiminimiä voidaan käyttää myös erottamaan eri paikkakunnilla toimivia toimipaikkoja.

Aputoiminimellä harjoitettava toiminnan osa ei ole kirjanpidollisesti tai verotuksellisesti erillinen yksikkö. Aputoiminimen kirjanpito on osa osakeyhtiön kirjanpitoa, joka muodostaa pohjan osakeyhtiön verotuksen käsittelylle. Osakeyhtiö voi rekisteröidä halutessaan useamman aputoiminimen eikä määrää ole rajattu. Huomioitavaa on, että joka tapauksessa osakeyhtiöllä on vain yksi y-tunnus.

Yhtiömme hallitus on ollut aina sama yhtiön perustamisesta lähtien. Voiko näin jatkaa vai mistä tiedämme, minkälainen osakeyhtiömme hallituksen tulee olla?

Osakeyhtiölain mukaan hallituksessa tulee olla yhdestä viiteen varsinaista jäsentä, ellei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin. Lisäksi jos hallitukseen kuuluu vähemmän kuin kolme jäsentä, hallituksessa on oltava ainakin yksi varajäsen. Yhtiön perustamisen hetkellä rekisteröitävä hallitus on vastannut yhtiöjärjestyksen määräyksiä. Suosittelen kuitenkin tarkistamaan yhtiön voimassa olevan yhtiöjärjestyksen määräykset sekä kaupparekisterin tiedot, jotta varmasti kaikki tiedot ovat ajan tasalla. Voitte jatkaa hallituksen työskentelyä samalla kokoonpanolla, mikäli kokoonpano täyttää yhtiöjärjestyksen määräykset tai mikäli yhtiöjärjestyksessä ei asiasta määrätä, niin lain mainitun määräyksen.

Teksti: Haglex Oy/Laura Hagman

Artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran Pirkanmaan Yrittäjä -lehdessä 6.4.2021