Lakilaari
23.12.2021 klo 14:00
Uutinen

Lakilaari: Osakeyhtiön tilikauden valitseminen

Olen perustamassa uutta osakeyhtiötä ja mietin yhtiölle sopivaa tilikautta. Tulevan liiketoiminnan liiketoiminta tulee olemaan kausiluonteista ja vaihtelevaa. Jos nyt valitsen tilikauden arvioimani kausivaihtelun mukaan, niin onko sen muuttaminen myöhemmin mahdollista? Onko kalenterivuodesta poikkeamisesta jotain haittoja?

Kiitos hyvästä kysymyksestä. Yrityksen tilikauden valinta tehdään usein tarkemmin asiaa miettimättä ja tilikausi on useimmiten kalenterivuosi, vaikka poikkeaminen kalenterivuodesta olisikin järkevää. Kirjanpitolain mukaan tilikausi on 12 kuukautta. Toiminnan aloituksen tai lopetuksen tai tilikauden muuttamisen yhteydessä tilikausi voi olla lyhempi tai pidempi, mutta kuitenkin aina vähintään kuusi kuukautta ja enintään 18 kuukautta.

Kun tilikausi poikkeaa kalenterivuodesta, niin puhutaan ns. murretusta tilikaudesta. Kalenterivuodesta poikkeaminen on perusteltua erityisesti, jos siihen on liiketoiminnalliset perusteet oman liiketoiminnan kausiluonteisuudesta johtuen. Tilikauden päättyminen kesken kiireisintä sesonki ei ole järkevää sekä ajankäytöllisesti että toiminnallisesti esimerkiksi varaston ollessa suurimmillaan. Useimmiten tilikausi on järkevä päättää sesongin päättymisen jälkeen toiminnassa, jossa on voimakasta kausivaihtelua.

Tilikauden valin liittyy toki rajoituksia. Esimerkiksi samaan konserniin kuuluvilla tytäryrityksillä tulee olla sama tilikausi kuin emoyrityksellä.

Tilikauden muuttaminen olemassa olevasta toiseksi ajanjaksoksi on sinänsä yksikertaista, jos tilikaudesta ei ole määräystä yhtiöjärjestyksessä. Osakeyhtiön tilikauden muuttamisesta päättää yhtiökokous ja muutos tulee voimaan kaupparekisterimerkinnällä. Jos tilikaudesta on määräys yhtiöjärjestyksessä, tulee tilikauden muutoksen yhteydessä muuttaa yhtiöjärjestystä vastaavalla tavalla tai poistaa yhtiöjärjestyksestä tilikautta koskeva määräys. Koska veroviranomaiselle tulee tilikauden muutoksesta ilmoittaa kahta kuukautta ennen kuluvan tilikauden tai tätä ajankohtaa aikaisemman uuden tilikauden päättymisajankohtaa, tulee mahdolliset tilikauden muutostilanteet suunnitella huolella ja hyvissä ajoin.

Tilikaudella on merkittävä yhteys verotukseen. Verotus toimitetaan aina verovuosittain ja verovuosi on aina kalenterivuosi. Silloin jos tilikausi ei ole kalenterivuosi, verovuosi on se tilikausi tai ne tilikaudet, jotka ovat päättyneet kalenterivuoden aikana. Tällöin osakeyhtiö maksaa veroa näiden tilikausien aikana saaduista tuloistaan.

Veroilmoitus pitää antaa neljän kuukauden kuluessa tilikauden viimeisen kalenterikuukauden päättymisestä. Joissain tapauksissa tilikauden muuttamista käytetään myös verosuunnittelun keinona. Tällöin muutoksesta kannattaa pyytää asiantuntijan mielipidettä tai tarvittaessa hakea verottajalta ennakollinen hyväksyntä asiaan.

Kalenterivuodesta poikkeavaksi määritellystä tilikaudesta ei ole varsinaista haittaa. Haluan korostaa, että tilikauden määrittely ja sen valinta tulee lähteä osakeyhtiön liiketoiminnasta käsin, olettaen ettei siihen ole muista syistä rajoitteita.

Teksti: Haglex Oy / Laura Hagman

Artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran Pirkanmaan Yrittäjä -lehdessä 19.10.2021