13.9.2021 klo 08:50
Uutinen

Lakilaari: Tämä yrittäjän on hyvä tietää osakaslainoista

Osakkeenomistajien osakeyhtiöltä lainaamat varat ovat usein yrittäjien puheenaiheena. Voisitko yksinkertaistaa, miten verotus osakaslainoissa menee, ja mitä kaikkea yrittäjän on hyvä asiasta tietää?

Osakaslainalla tarkoitetaan osakkeenomistajan tai hänen perheenjäsenensä osakeyhtiöstä nostamaa rahalainaa. Tämä osakaslaina luetaan osakkeenomistajan veronalaiseksi pääomatuloksi. Tuloverolaissa on tietyt edellytykset säädetty, jolloin osakaslainan pääoma luetaan kokonaan lainansaajan veronalaiseksi pääomatuloksi. Edellytyksenä muun muassa on, että lainansaaja tai hänen perheenjäsenensä omistavat yhdessä tai erikseen vähintään kymmenen prosenttia yhtiön osakkeista. Omistusosuus lasketaan aina vuoden viimeisen päivän mukaisesti. Pääomatulona verotettavasta osakaslainasta ei tarvitse periä korkoa. Perimättä jätettyä korkoa ei katsota peitellyksi osingonjaoksi.

Kun pääomatulona verotettua osakaslainaa maksetaan takaisin yhtiölle, lainansaajalla on oikeus vähentää pääomatuloistaan tulonhankkimismenona se osuus, jonka hän on maksanut verovuoden aikana takaisin. Edellytyksenä on, että maksu on suoritettu viimeistään viidentenä verovuonna lainan nostamisvuoden jälkeen. Osakaslainan saa vähentää pääomatuloista, vaikka kymmenen prosentin omistusosuus ei enää takaisinmaksuvuonna täyttyisikään. Vähennysoikeuden edellytykseksi riittää, että laina on verotettu lainansaajan pääomatulona ja että se on maksettu takaisin viiden vuoden kuluessa lainan nostamisvuoden jälkeen.

Jos osakkeenomistajalla on useita osakaslainoja, hän voi päättää missä järjestyksessä niitä lyhennetään. Jos muuta ei verotuksessa esitä, niin lainat katsotaan lyhennetyiksi vanhimmasta alkaen. Mikäli osakkeenomistaja maksaa osakaslainan takaisin toistuvasti ottamalla uuden osakaslainan, voidaan takaisinmaksutarkoitus kyseenalaistaa. Jos alun perin otettua lainaa ei aiota maksaa aidosti takaisin, niin näissä tapauksissa voidaan katsoa, että veron kiertämistä koskeva säännös tulee sovellettavaksi. Tällöin katsotaan, että osakkeenomistaja on saanut yhtiöltä edun, joka verotetaan peiteltynä osingonjakona ja aikaisemmin toimitettua osakaslainan verotusta oikaistaan.

Osakaslainasta mahdollisesti maksettu korko ei ole lainansaajan tuloverotuksessa vähennyskelpoinen pelkästään sillä perusteella, että laina on luettu lainansaajan veronalaiseksi pääomatuloksi tuloverolain säännösten perusteella. Osakaslainasta maksetun koron vähennysoikeutta koskevat samat säännökset kuin muitakin korkomenoja. Tuloverolaissa on omat säännökset korkomenojen vähennysoikeudesta. Verohallinto tarkensi ohjeistusta kesällä annetulla syventävällä vero-ohjeella Korkojen vähentäminen henkilöverotuksesta.

Jos osakaslaina käytetään oman asunnon hankkimiseen, niin ohjeen mukaan korko on vähennyskelpoinen asuntovelan korkona. Jos taas osakaslainalla hankitaan vuokrattava asunto, korko on vähennyskelpoista tulonhankkimisvelkaa. Toisaalta jos osakaslainaa käytetään osakkeenomistajan muiden kulujen maksamiseen kuten kesäasunnon hankkimiseen, kyseessä olevat korot ovat vähennyskelvottomia korkoja.

Verotuksessa on lisäksi huomioitava, että osakeyhtiön verotuksessa osakaslaina ei ole vähennyskelpoinen kulu, eikä siten vähennä verotettavasta tulosta maksettavaa tuloveroa. Tämän lisäksi osakaslaina vähennetään osakkeenomistajan nettovarallisuudesta, tarkoittaen sitä, että verohuojennettu osingon määrä pienenee. Verotuksen säännösten lisäksi osakeyhtiön osakkeenomistajan on hyvä huomioida myös osakeyhtiölain säännökset.

Osakeyhtiölaki ei suoraan siis kiellä osakaslainaa, mutta se voi olla vastoin osakeyhtiön yleisiä periaatteita. Osakeyhtiössä on huolehdittava osakkeenomistajien yhdenvertaisesta kohtelusta ja yhtiön tarkoituksesta tavoitella voittoa. Suosittelemme osakaslainojen nostamisessa ja takaisinmaksun tekemisessä kysymään apuja verotuksen ja kirjanpidon ammattilaisilta epäselvyyksien välttämiseksi.

Teksti: Haglex Oy / Laura Hagman

Artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran Pirkanmaan Yrittäjä -lehdessä 17.8.2021