24.6.2019 klo 09:52
Uutinen

Lakilaari: Työntekijöiden sitouttaminen osakassopimuksella

Yhtiömme on päättänyt sitouttaa työntekijöitä osakeomistuksella yhtiöön. Perustajaosakkaiden kesken olemme jo aikoinaan laatineet osakassopimuksen. Onko uusien osakkeenomistajien osalta huomioitava jotain vai riittääkö, että he allekirjoittavat vanhan osakassopimuksen? Lisäksi meillä on rekrytointi käynnissä uuden myyntijohtajan osalta, jonka haluaisimme heti myös osakkaaksi. Miten tämän osalta kannattaisi menetellä?

Osakeomistuksen tarjoaminen työntekijöille on hyvä tapa sitouttaa, kannustaa ja motivoida henkilöstöä yhtiön toimintaan. Sitoutunut työntekijä on todennäköisesti tyytyväinen ja myös tehokkaampi työssään. Kuitenkin aina kun yhtiöön tulee uusia osakkeenomistajia, on syytä varmistua siitä, että osakkaiden välisistä suhteista on sovittu asianmukaisesti. Tällöin keskiössä on osakassopimus. Osakassopimus on yksi yhtiön tärkeimmistä sopimuksista. Sillä voidaan tehokkaasti hallita osakkaiden välisiin suhteisiin liittyviä riskejä.

Sen sisällöstä on kuitenkin melkein mahdoton antaa yleispäteviä suosituksia. Laadittavan osakassopimuksen sisältöön vaikuttavat paljon osakassopimuksen osapuolet. Pienen ydinjoukon kesken laadittava osakassopimus on usein ehdoiltaan hyvin erilainen, kuin laajan henkilöstöomistuksen tai esimerkiksi pääomasijoittajan mukaan ottavan yhtiön osakassopimus. Uudet osakkeenomistajat voivat liittyä vanhaan osakassopimukseen ja se voi joskus olla tarkoituksenmukaistakin.

Erilaisia osakassopimuksia

Toisaalta on myös tavallista, että perustajaosakkailla ja vähemmistöosakkailla on eri osakassopimukset. Vähemmistöosakkaiden osakassopimuksella sovitaan tavallisesti niistä ehdoista, joiden perusteella työntekijä voi olla yhtiön osakkaana. Voidaan sopia esimerkiksi työskentelyvelvoitteesta ja osakkeiden lunastusmenettelystä työsuhteen päättymisen eri tilanteissa.

Pääosakkaiden välillä laadittu osakassopimus on tavallisesti laajempi. Siinä voidaan sopia esimerkiksi voitonjakoa, yhtiön hallintoa ja osakkeiden luovutusta koskevista ehdoista. Periaatteessa kaikki yritykset voivat olla joskus yritysjärjestelyn kohteena, joten muutostilanteiden päätöksentekoon vaikuttavat ehdot koskevat kaikkia osakassopimuksia. Tässä tapauksessa on suositeltavaa käydä nykyinen osakassopimus läpi ja tehdä siihen tarvittaessa korjauksia ja samalla pohtia edellä mainittu osakassopimusten rakenne.

Henkilöstön osakeomistuksen toteuttamisen vaihtoehdot

Vaihtoehtoja henkilöstön osakeomistuksen toteuttamiselle on useita. Yleisimmät vaihtoehdot ovat osakekauppa tai suunnattu osakeanti. Osakekaupassa työntekijä ostaa osakkeita yhtiön nykyisiltä omistajilta. Osakeannissa usein annetaan uusia osakkeita merkittäväksi ja tällöin osakkeiden merkintähinta maksetaan yhtiölle.

Mikäli päädytte osakeantiin ja yritys on kasvuvaiheessa ja uusia avaintyöntekijöitä halutaan sitouttaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, voidaan esimerkiksi yhtiökokouksen päättämässä osakeantipäätöksessä valtuuttaa hallitus nimeämään myöhemmin osakemerkintäoikeutetun henkilön.

Tällöin uusien osakkeiden merkintäaika on pidempi, mikä mahdollistaa osakkeiden joustavan merkinnän myös uusien työntekijöiden osalta. Kaikissa järjestelyissä on hyvä huomioida verotukselliset näkökulmat ja osakeyhtiölain vaatimukset yhtiön päätöksenteosta.

Jarmo Hagman / Haglex Oy