17.6.2021 klo 07:44
Uutinen

Lakilaari: Verkkokauppojen arvonlisäverotus menee heinäkuun alussa uusiksi

Hei, olemme lukeneet uutisia verkkokaupan arvonlisäverotuksen uudistuksesta. Yrityksellämme on jonkin verran verkkokauppamyyntiä muihin EU-maihin ja haluaisin tietää, että tulisiko yritykseni rekisteröityä uuteen arvonlisäveron erityisjärjestelmään? Mitä rekisteröimisessä pitäisi huomioida ja miten rekisteröinti pitää tehdä? Ja miten verkkokauppamme pitäisi jatkossa merkitä tuotteiden hinnoittelu?

Kiitos ajankohtaisesta kysymyksestä. Verkkokauppojen arvonlisäverotus on tosiaan uudistumassa 1.7.2021 alkaen ja muutokset perustuvat EU-lainsäädäntöön. Uudistusten tarkoituksena on yksinkertaistaa nykyisiä alv-velvoitteita ja vähentää rajat ylittävää verkkokauppaa harjoittavien yritysten hallinnollista taakkaa. Tärkein uudistuva seikka on arvonlisäveron erityisjärjestelmän laajeneminen. Nykyinen arvonlisäveron erityisjärjestelmä Mini One Stop Shop laajenee One Stop Shop -järjestelmäksi ja laajenemisen myötä erityisjärjestelmä tulee kattamaan muun muassa kaikki kuluttajille EU:ssa myydyt palvelut sekä EU:n sisäisen tavaroiden etämyynnin.

Rekisteröityminen erityisjärjestelmään on vapaaehtoista ja rekisteröintihakemuksen voi tehdä ennakkoon jo nyt OmaVerossa. Varsinainen rekisteröinti alkaa kuitenkin vasta siitä päivästä, kun järjestelmä otetaan käyttöön eli 1.7.2021 alkaen. Rekisteröitymisen jälkeen yrityksenne myyntien arvonlisävero kulkee Verohallinnon erityisjärjestelmän kautta, eikä teidän tarvitse ilmoittaa ja maksaa arvonlisäveroa jokaisen ostajan maahan erikseen. Erityisjärjestelmässä tulee kuitenkin ilmoittaa ja maksaa erityisjärjestelmän piiriin kuuluvat verot OmaVerossa. Lisäksi ilmoitukseen tulee eritellä tiedot myynneistä jokaiselle jäsenvaltiolle erikseen ja ilmoittaa muun muassa verokanta, veroprosentti, veron peruste sekä veron määrä. Mikäli ette rekisteröidy arvonlisäveron erityisjärjestelmään, yrityksenne tulee rekisteröityä arvonlisäverovelvolliseksi niihin maihin, joissa kuluttajat ovat ostaneet erityisjärjestelmän piiriin kuuluvia palveluitanne tai tavaroitanne.

Jokainen yritys voi harkita rekisteröitymisen tarpeellisuutta omassa yritystoiminnassaan. Lähtökohtaisesti etämyynti verotetaan jatkossa tavaroiden kulutusvaltiossa, mutta pienten yritysten hallinnollisen taakan helpottamiseksi ainoastaan yhteen jäsenvaltioon sijoittautuneen yrityksen suorittama EU:n sisäinen tavaroiden etämyynti verotettaisiin kuitenkin kuljetuksen alkamisjäsenvaltiossa, sillä edellytyksellä, että etämyyntien kokonaisarvo EU:n alueella olisi enintään 10 000 euroa kalenterivuodessa. Eli Suomessa toimivat pienyritykset, joiden EU:n sisäiset etämyynnit eivät ylitä kyseistä 10 000 euron raja-arvoa kalenterivuoden aikana, voisivat jättää rekisteröitymättä erityisjärjestelmään ja myynnit verotettaisiin Suomessa. On kuitenkin huomattava, että raja-arvo on koko EU:n laajuinen ja verovelvolliskohtainen, joten vain hyvin vähäistä ulkomaan myyntiä harjoittavat yritykset välttyisivät etämyyntisäännösten soveltamiselta. Jos 10 000 euron raja-arvo kuitenkin ylittyy jonkin kalenterivuoden aikana, poikkeusta ei sovelleta kyseisestä ajankohdasta alkaen ja yrityksen on kyseessä olevasta hetkestä lähtien sovellettava uusia myyntimaasäännöksiä.

Uudistukseen liittyy myös muita verotuksellisesti huomionarvoisia seikkoja. Unionin järjestelmässä, eli EU:n sisäisen etämyynnin osalta verokausi säilyisi jatkossakin neljännesvuotena. Erityisjärjestelmän veroilmoituksen antamisen ja veron maksamisen määräaikaa on pidennetty ja uudistuksen myötä veroilmoitus on annettava ja vero on maksettava verokauden päättymistä seuraavan kuukauden loppuun mennessä. Muutokset veroilmoitukseen on jatkossa tehtävä jonkin myöhemmän verokauden ilmoituksessa. Veroilmoituksessa on myös annettava kulutusjäsenvaltioittain tiedot verokauden aikana suoritettujen erityisjärjestelmään kuuluvista tavaroiden luovutuksista ja palvelujen suorituksista. Oma-aloitteisten verojen menettelylain (768/2016) 44 ja 61 §:ssä säädetyt määräajat lasketaan siten lain 4 §:n 1 momentin pääsäännön mukaan eli sitä kalenterivuotta seuraavan vuoden alusta, johon kuuluvalta asianomaisen veron verokaudelta vero olisi tullut ilmoittaa ja maksaa.

Myyntihinnat yrityksenne verkkokaupassa voisi jatkossa merkitä esimerkiksi siten, että tuotteiden kokonaishinta on sama kaikille EU-kuluttaja-asiakkaille ja tällöin tuotteen veroton hinta vaihtelee ostajan jäsenvaltion verokannan mukaan, taikka siten, että tuotteiden veroton hinta on sama kaikille EU-kuluttaja-asiakkaille ja tällöin lisätyn veron määrä vaihtelee jäsenvaltion verokannan mukaan ja myös lopullinen hinta asiakkaalle vaihtelee jäsenvaltioiden mukaan. Yrityksenne tulee siis joka tapauksessa jatkossa tietää myös myymiinne tavaroihin kussakin määränpäävaltiossa sovellettavat verokannat.

Teksti: Haglex Oy