2.8.2018 klo 21:57
Uutinen

Lakilaari: Voinko kouluttautua yritykseni kustannuksella ja mitä minun tulee huomioida työntekijöitäni kouluttaessa?

Työskentelen it-alalla ja työni vaatii jatkuvaa kouluttautumista. Toimin nykyisin päätyöni ohella myös osa-aikaisena osakeyhtiön yrittäjänä, ja sen vuoksi koulutuskustannusten verotus on mietityttänyt. Voinko kouluttautua yritykseni kustannuksella niin paljon kuin haluan ja mitä minun tulisi ottaa huomioon muita työntekijöitä kouluttaessa?

Ensiksi on hyvä muistaa tuloverolain yleissääntö, jonka mukaan veronalaista tuloa ovat verovelvollisen rahana tai rahanarvoisena etuutena saamat tulot, jos niitä ei ole erikseen säädetty verovapaiksi. Veronalaista ansiotuloa on muun ohessa työsuhteen perusteella saatu palkka, jolla tarkoitetaan kaikenlaista palkkaa, palkkiota, etuutta ja korvausta, joka saadaan työsuhteessa.

Koulutuskustannukset on kuitenkin monessa tilanteessa säädetty verovapaiksi. Lähtökohtaisesti osakeyhtiömuodossa toimittaessa sillä ei ole merkitystä, onko koulutukseen osallistujana osakeyhtiön omistaja vai työntekijä. Tärkeää on, että koulutus on perusteltavissa yrityksen toiminnan intressiin kuuluvaksi. Työntekijälle keskeinen verotuskysymys on se, saako hän veronalaisen edun, kun työnantaja maksaa hänen koulutuksestaan johtuvia kustannuksia, kuten koulutuksen ja siihen mahdollisesti liittyviä matka- ja majoituskustannuksia. Työnantajan kannalta koulutuksen verokohtelu vaikuttaa siihen, onko etua pidettävä veronalaisena palkkana, josta on toimitettava ennakonpidätys ja suoritettava työnantajan sairausvakuutusmaksu.

Tuloverolain mukaan veronalaista tuloa ei muodostu työnantajan kustantamasta työntekijän koulutuksesta, joka tapahtuu työnantajan tai samaan konserniin kuuluvan työnantajan intressissä. Verohallinto ohjeistaa, että lähtökohtaisesti koulutuksen katsotaan tapahtuvan työnantajan intressissä aina, kun työnantaja päättää kustantaa työntekijälle koulutusta, joka on hyödyllistä työntekijän nykyisten tai tulevien työtehtävien kannalta saman työnantajan tai samaan konserniin kuuluvan työnantajan palveluksessa. Toisaalta, mikäli yrityksen omistajayrittäjälle kustannetaan koulutusmatka, jolla ei ole yhteyttä perustellusti yrityksen liiketoimintaan tulee arvioitavaksi laajemminkin verotukselline kohtelu mukaan lukien peitelty osingonjako.

Mikäli koulutus on työnantajan liiketoiminnan intressissä, kuuluu verovapaisiin korvauksiin myös kouluttautumisesta johtuvat matkakustannukset, joita kohdellaan siis samalla tavalla, kuin muitakin tilapäisiä työmatkakustannuksia. Poikkeukset tulee toki huomioitavaksi, mutta valitettavasti tämän vastauksen laajuus riitä käsittelemään poikkeustilanteita.

Omistajayrittäjään sovelletaan lähtökohtaisesti samoja koulutuskustannuksien verovapautta koskevia säännöksiä, jos yrittäjä työskentelee tosiasiassa siinä yhtiössä, joka korvauksia maksaa. Suosittelen tutustumaan verohallinnon ohjeeseen ”Työnantajan kustantaman koulutuksen verotus” (A267/200/2017, 25.4.2018), jossa on esimerkkitilanteita.

Laura Hagman, Haglex Oy