3.4.2021 klo 10:26
Uutinen

Lakilaari: Yhtiökokoukseen osallistuminen etäyhteydellä ja äänileikkuri

Vanhempani asuvat taloyhtiössä, jonka keväällä tulevassa yhtiökokouksessa on tiedossa isoja remonttipäätöksiä. Vanhempani eivät halua mennä koronasta johtuen paikalle ja asun itse toisella paikkakunnalla. Voivatko vanhempani valtuuttaa minut osallistumaan etänä kokoukseen?

Etäosallistuminen taloyhtiön yhtiökokoukseen on mahdollista, jos yhtiöjärjestys ei estä tätä. Jotta osallistuminen etänä on mahdollista pitää isännöitsijän ja hallituksen huomioida tämä kokouskutsua laatiessaan. Mahdollisuudesta osallistua kokoukseen etänä on nimittäin mainittava yhtiökokouskutsussa. Lisäksi on huomioitava, että osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus pitää pystyä selvittämään vastaavalla tavalla kuin tavallisessa yhtiökokouksessa.

Yhtiökokousta ei voida kuitenkaan järjestää kokonaan etäkokouksena, vaan aina on järjestettävä myös kokouspaikka, jossa on perinteinen yhtiökokous. Minimissään kokouspaikalla on käytännössä isännöitsijä ja hallituksen puheenjohtaja. Kokouskutsussa on kuitenkin huomioitava, että kokouspaikka kerrotaan ja osakkaita ei voi estää saapumasta paikalle.

Mikäli yhtiökokoukseen mahdollistetaan osallistuminen etänä, niin valtakirjalla osallistuminen kokoukseen on mahdollista kuten perinteisessä yhtiökokouksessa. Kun tiedätte etukäteen osallistuvanne etänä valtakirjalla, niin selkeintä on toimittaa valtakirja hyvissä ajoin kokouskutsun ohjeiden mukaisesti. Kokouskutsussa on usein ohjeet valtakirjan toimittamisesta ja mahdollisesti valtakirjapohja, jota voidaan käyttää. Viime keväänä saatiin jo hyvin kokemusta etäkokousten järjestämisestä ja käytännöt ovatkin tuttuja jo monissa taloyhtiöissä.

Asun pienehkössä kerrostalossa ja omistan oman huoneistoni lisäksi kaksi sijoitushuoneistoa taloyhtiöstä. Yhtiökokouksiin on viime aikoina osallistunut kovin vähän osakkaita. On mahdollista, että seuraavassa yhtiökokouksessa on lisäkseni vain 2–3 osakkeenomistajaa. Jos joudumme kokouksessa äänestämään, niin voinko käytännössä itse päättää mitä tehdään?

Asunto-osakeyhtiölaissa on säädetty osakkeiden äänimääristä ja ns. äänileikkurista. Lain mukaan jokainen osake tuottaa yhden äänen yhtiökokouksessa käsiteltävissä asioissa. Yhtiöjärjestyksessä voi kuitenkin olla laista poikkeavia määräyksiä, jotka tulevat sovellettavaksi.

Äänileikkuri tarkoittaa sitä, että lain mukaan yhtiökokouksessa järjestettävässä äänestyksessä yhden osakkeenomistajan äänimäärä on enintään viidesosa kokouksessa edustettujen osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä. Myös äänileikkurista voi yhtiöjärjestyksessä olla poikkeavia määräyksiä, jotka menevät lain edelle.

Useissa vanhoissa asunto-osakeyhtiöissä on laista poikkeavia määräyksiä erityisesti äänileikkurista. Lisäksi on huomioitava, että äänileikkurin soveltaminen riippuu kulloinkin kokouksessa edustettujen osakkeiden määrästä. Voi olla siis mahdollista, että yhdessä kokouksessa leikkuri tulee sovellettavaksi ja toisessa ei.

Kysymyksen mukaisessa tilanteessa on ensin tarkistettava yhtiöjärjestyksen määräykset osakkeiden äänioikeudesta ja mahdolliset poikkeukset lain mukaisesta äänileikkurista. Todennäköistä on, että sovellettavaksi tulee äänileikkuri, joka rajaa käytettävissä olevia ääniä viidesosaan kokouksessa paikalla olevista äänistä.