26.1.2017 klo 08:12
Uutinen

Lämpö talteen hevosenlannasta

Hevosenlanta lämmönlähteenä on yksi tunteita herättävistä aiheista. Lanta sopii myös uusiutuvan energian tuotantoon.

Hevosenlantaa on pitkään haluttu käyttää lämmönlähteenä. Sen polttaminen vaatii kalliita pyrolyysilaitteita, mutta vaihtoehtojakin on selvitetty osana maaseuturahaston rahoittamaa InforME-hanketta. Selvitykseen perustuvan animaation toteutuksesta vastasi Lahden ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutin opiskelijoista koostuva ryhmä. Animaation voit nähdä täällä >>>

– Samalla kun hevosenlanta on yhä useammalle tilalle kasvava ongelma, se voi myös olla ratkaisu energiaomavaraisuuden parantamiseen, kertoo hankkeen projektipäällikkö Mari Eronen Lahden ammattikorkeakoulusta.

Hevosenlantaa voidaan hyödyntää lämmönlähteenä usealla eri tavalla, joista yksi on kompostoinnissa syntyvän lämmön talteenotto. Jos lannan kompostointiin käytetään rumpukompostoria, voidaan samalla myös pienentää varastotilan tarvetta ja nopeuttaa lannan käsittelyä. InforME-hankkeen uusi animaatio esittelee rumpukompostorin hyötyjä ja toimintaperiaatteen.

Animaatio julkaistiian Envitecpolisin HELMET – Hevosen lanta menestystarinoiksi -hankkeen järjestämän Pirtti-tilaisuuden yhteydessä Jyväskylässä.

Hevostilojen energiantuotantomahdollisuuksiin liittyvä selvitys löytyy kokonaisuudessaan InforME-hankkeen nettisivuilta, jonne on koottu muutakin maaseudun uusiutuvan energian tuotantoon liittyvää materiaalia. Siellä on myös ajankohtaista tietoa hankkeen järjestämistä tapahtumista ja retkistä.

Hämeen Yritysviestintä,
toimitus@hameenyrityssanomat.fi