24.3.2022 klo 20:51
Uutinen

Lämpöpumppujen myynti käy kuumana

Lämmityksen sähköistyminen on Suomessa hyvässä vauhdissa, eikä kehitykselle näy loppua. Tänä päivänä Suomessa on käytössä noin 1,2 miljoonaa lämpöpumppua, joilla tuotetaan lämmityksestä jo lähes viidennes. Viime vuonna lämpöpumppujen markkina kasvoi jopa yli 25 prosenttia.

Suomen Lämpöpumppuyhdistys SULPU ry:n tilastojen mukaan viime vuonna asennettiin 130 000 lämpöpumppua ja kaikkiaan niihin investointiin 800 miljoonaa euroa. Hanakimmim lämpöpumppuihin investoitavat pien- ja kerrostalojen omistajat.

Kasvua kautta rantain

Suurimmat kasvuluvut saavutettiin ilma-vesilämpöpumpuilla, joiden osalta kasvu oli 50 prosenttia. Kaikkiaan niitä myytiin viime vuonna noin 12 500. Myös maalämpöpumppumarkkina kasvoi ripeästi ja ylsi lähes 10 000 pumppuun. Maalämpöjärjestelmien euromääräinen kasvu oli 20 prosentin luokkaa. Hukkalämpöjen talteenotto lisääntyi paitsi isoissa teollisuuden ja jätevesien talteenottokohteissa myös kerrostalojen poistoilman talteenotossa. Reilut 500 kerrostaloa pystyy säästämään jopa 50 prosenttia kaukolämpöä poistoilmalämpöpumpulla, ja monet niistä siirtyivät kokonaan pois kaukolämmöstä. Pientaloissa poistoilmalämpöpumput menevät pääosin uusiin taloihin. Myös siinä sektorissa oli hyvä, noin 20 prosentin kasvu.

Ilmalämpöpumppuja asennettiin jo yli satatuhatta

Ilmalämpöpumppujen asennusmäärä puhkaisi viime vuonna jo 100 000 kappaleen rajan. Tätä jo ennestäänkin kuumaa markkinaa lisäsi jäähdytyksen yleistyminen kerrostaloissa. Toisaalta valtaosa ilmalämpöpumpuista toimitettiin kuitenkin edelleen sähkölämmitteisten talojen sekä vapaa-ajan asuntojen lämmityssähkön säästäjiksi. Kerrostalojen jäähdytykseen tarkoitettujen ilmalämpöpumppujen osuus on noin 10–15 prosenttia kokonaismarkkinasta.

Ostoskeskuksien, palvelurakennusten ja logistiikkakeskusten lämmitys ja jäähdytys hoidetaan yhä useammin kiinteistökohtaisilla megawattiluokan lämpöpumpuilla. Kaukoja aluelämmön ja -jäähdytyksen tuotantoon lämpöpumppuhankkeita on vireillä kymmenittäin. Teollisuuskohteiden, datakeskusten ja jäähdytyksen hukkalämpöjen hyödyntäminen edellyttää lähes aina lämpöpumpputekniikkaa.

Hurjat visiot

Lämpöpumppuala tuntuu siis olevan kerrassaan hyvässä vireessä, mutta tulevaisuuden näkymät ovat vieläkin hurjemmat. EUn FIT55-paketin suunnittelemaan lämmityksen riittävään sähköistämiseen vuonna 2030 tarvitaan nimittäin peräti 50 miljoonaa lämpöpumppua. Se tarkoittaa koko lämpöpumppukannan kolminkertaistamista. Suomessa lämpöpumppuinvestointien määräksi tällä vuosikymmenellä järjestö arvioi noin 10 miljardia euroa. Tällä investointitasolla lämpöpumppujen määrä saadaan nousemaan yli kahteen miljoonaan kappaleeseen. Niiden lämmöntuotanto vuonna 2030 olisi täten noin 25–30 TWh/a eli noin 30 prosenttia Suomen rakennusten lämmitystarpeesta.

Artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran Pirkanmaan Yrittäjä -lehdessä 8.3.2022