30.4.2020 klo 12:21
Uutinen

Länsi-Helsingin bulevardihankkeen asemakaavoitus

Länsi-Helsingissä alkaa Vihdintien bulevardikaupungin asemakaavoitus. Ensimmäisessä vaiheessa suunnitellaan Pitäjänmäen liikenneympyrän korvaavia uusia liikennejärjestelyjä sekä uusia korttelialueita niiden ympärillä.

Asemakaavoitus etenee lähivuosina useassa vaiheessa. Nyt laitetaan vireille Pitäjänmäen liikenneympyrän ympäristön kaupunkimaiseen rakentamiseen tähtäävä asemakaavan muutos, sekä katu- ja energiainfran rakentamisen mahdollistavat asemakaava ja asemakaavan muutos Vihdintiellä ja Riistavuorenpuiston pohjoisosassa.

Liikenneratkaisut ja tulevat vaihtoyhteydet Länsi-Helsingin pikaraitiotien ja Raidejokerin sekä toisaalta pikaraitiotien ja junien välillä ovat keskeisiä kaavoituksessa. Valimon aseman kohdalla radan ylittävälle sillalle on tarkoitus muodostaa joukkoliikenteen eri kulkumuotojen sujuva vaihtopaikka.

Pitäjänmäen liikenneympyrä laajenee, ja liikenneympyrän alueella on tarkoitus mahdollistaa uusien kaupunkimaisten kortteleiden rakentaminen sekä toimitiloiksi että asumiseen. Kahden pikaraitiotien risteykseen syntyy sujuva vaihtoyhteys. Kortteleihin osoitetaan kivijalkaliiketilaa.

Helsingin Yrittäjät – Länsi-Helsinki ry on yhteydessä kaavoituksesta vastaaviin virkamiehiin. Alueen yrittäjien edustajana tarkoituksemme on tuoda yrittäjien mielipiteitä ja ääntä kuuluville kaupungin kehittämisessä. Järjestimme 27.1.2020 alueen yrittäjille keskustelutilaisuuden Vihdintien ja Huopalahdentien kaupunkibulevardista ja Länsi-Helsingin pikaraitiotiestä. Kaupunkirakenteen ja joukkoliikenteen kehittäminen on hyvä asia myös alueen yrittäjille. Ennen kaikkea meitä huolettaa rakennusaikaiset ongelmat liikenteen sujumisessa, ja tätä viestiä olemme tuoneet esille tapaamisissa kaupungin edustajien kanssa.

Terveisiä kaupunkibulevardiin ja muihin kaavoitusasioihin liittyen voi lähettää puheenjohtaja Jukka Tiihosen (jukka.tiihonen@palkkataito.fi) kautta.