7.1.2021 klo 09:36
Uutinen

Lapin hankinta-asiamiespalvelu päättyy – ”Koko maakunnassa on ollut yhteinen tahtotila julkisten hankintojen kehittämiselle”

Lapin Yrittäjien ja kuntien yhteinen hankinta-asiamieshanke on vuosina 2018 – 2020 tarjonnut maksutonta hankintaneuvontaa sekä yrityksille että hankintayksiköille.

Projektipäällikkö Susanna-Sofia Keskinarkaus kertoo, että palvelulle on ollut runsaasti kysyntää.

– Sekä tilaajat että tarjoajat lähestyvät säännöllisesti tarjouspyynnön rakenteeseen, kilpailutusprosessiin ja markkinavuoropuheluun liittyvissä kysymyksissä. Koko maakunnassa on ollut yhteinen tahtotila julkisten hankintojen kehittämiselle ja Lapin elinvoiman vahvistamiselle, Keskinarkaus suitsuttaa.

Euroopan aluekehitysrahaston rahoittama ja Lapin Liiton myöntämä rahoitus päättyi vuoden 2020 lopussa. Lapin Yrittäjät on saanut erinomaista palautetta hankkeen tuloksista. Toimitusjohtaja Pirkka Salo toteaakin hankkeen ylittäneen odotukset.

– Julkiset hankinnat ovat aihe, jossa kunnat ja yrittäjät kaipaavat tukea sekä kannustusta elinvoimamyönteisiin toimintatapoihin. Olemme pystyneet edistämään niin tilaajien, tarjoajien, päättäjien kuin sidosryhmienkin sitoutumista veronmaksajien varojen tehokkaaseen käyttöön, Salo toteaa.

Samalla päättyy myös TEM:n rahoittaman ja Kuntaliiton koordinoiman HankintaKEINOn muutosagenttitoiminta Lapissa. KEINOn tavoitteena Lapissa on 2019 – 2020 ollut kestävien ja innovatiivisten hankintojen edistäminen.

Muutosagenttina toiminut Keskinarkaus arvelee, että julkisten hankintojen kestävyyskriteerien luomisessa ja lanseeraamisessa on valtakunnallisesti vielä huomattavasti työtä tehtävänä.

– Erityisesti täytyy muistaa, että julkisilla hankinnoilla voidaan vaikuttaa vain jos tarjouspyyntöihin saadaan tarjouksia. Tämän vuoksi tilaajien on toteutettava valmistelu yhdessä yritysten kanssa, painottaa Keskinarkaus.

Keskinarkaus siirtyy uusiin tehtäviin kiitellen yhteistyötä Lapin kuntien kanssa

Keskinarkaus hehkuttaa, että Lapin kunnilla on ollut aito halu toteuttaa hankintoja niin, että alueen PK-yritykset pääsevät osallistumaan kilpailutuksiin.

– Tässä työssä on käynyt selväksi, että Lapin yritysten toimialakirjo on todella laaja ja osaamistaso korkea. Kun kunnat toteuttavat pienhankintansakin mahdollisimman avoimesti, ne yllättyvät siitä, kuinka paljon paikallistakin tarjontaa löytyy, iloitsee Keskinarkaus.

Susanna-Sofia Keskinarkaus siirtyy uusiin tehtäviin luottavaisin mielin.

– Onhan se haikeaa jättää Lapin Yrittäjät, mutta kyllä Lapin tulevaisuuden hyväksi työskentely säilyy minulle tärkeänä asiana.

Keskinarkaus päättää hankintaneuvojan tehtävänsä lämpimiin kiitoksiin.

– Lapin elinvoima perustuu siihen, että kunnissa toimivat yritykset luovat sinne työpaikkoja, palveluja ja verotuloja. Tämän positiivisen kierteen voi vain odottaa vahvistuvan maakunnassamme. Minä vaihdan ilomielin uuteen työhön, kun tiedän, kuinka hyvissä käsissä elinvoimamme on sekä julkisen että yksityisen sektorin osalta, lopettaa Keskinarkaus.