21.5.2018 klo 09:59
Uutinen

Lapin opettajat kokeilevat oman yrityksen perustamista

Parikymmentä Lapin yliopiston ja Lapin ammattikorkeakoulun opettajaa tutustuu yrittäjyyteen kokeilemalla oman miniyrityksen perustamista toukokuussa alkavassa koulutuksessa.

Yhä useampi tekee työuransa yrittäjänä tai pienessä yrityksessä. Teknologian muutos ravistelee työelämää ja työn teon muotoja. Yrittäjämäinen työote ja asenne auttavat muutoksessa ja tarttumaan mahdollisuuksiin. Siksi on tärkeää, että opiskelijat saavat tukea yrittäjyyttä tukevien osaamisten karttumiseen opintojen aikana ja näkevät yrittäjyyden tasavertaisena uravaihtona palkkatyölle. Tällä hetkellä vain noin kolme prosenttia korkeakouluista valmistuneista toimii yrittäjänä vuosi tutkinnon jälkeen (Vipunen, opetushallinnon tilastopalvelu).

Kolmiosainen koulutus käynnistyy 24.5. Rovaniemellä, Lapin yliopiston Sinco Laboratoriossa. Tapaamisten aikana tutustutaan asiantuntijoiden johdolla muun muassa oman osaamisen tunnistamiseen, osuvaan somemarkkinointiin, hinnoitteluun ja yrittäjyyden kehittäjäkumppaneihin. Koulutuksen aikana opettajat perustavat yritykset Nuori Yrittäjyys ry:n sähköiselle oppimisalustalle. Tavoitteena on, että opettajat saavat omakohtaista tuntumaa yrityksen perustamiseen alkuvaiheisiin ja pystyvät paremmin ohjaamaan opiskelijoita pohtimaan yrittäjyyttä keinona työllistyä ja tuotteistaa osaamistaan.

Taustalla lääkintöneuvos Sakari Alhopuron lahjoitus

Koulutus on osa Suomen Yrittäjien Osaavia opettajia – yrittäviä nuoria -hanketta. Lääkintöneuvos Sakari Alhopuro lahjoitti miljoona euroa opettajien yrittäjyysosaamisen lisäämiseksi. Nelivuotinen hanke käynnistyi keväällä 2015. Se on tavoittanut yli 7000 opettajaa, lukioiden, ammatillisten oppilaitosten, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opettajaa ja opettajaksi opiskelevaa sekä opettajien kouluttajaa.

Lapin opettajien koulutuksen yhteistyökumppanina toimii Nuori Yrittäjyys ry.