Yrittäjä! Tule mukaan omiesi pariin. Liity Yrittäjiin.

Jäsen, oletko jo ladannut Yrittäjät -sovelluksen puhelimeesi? Lataa sovellus Androidille tai Applelle.

Kevään 2024 Lapin Pk-yritysbarometriin vastasi 169 yrittäjää.
13.2.2024 klo 09:30
Uutinen

Lapin pk-yrityksissä koko maan parhaat suhdannenäkymät 

Vuoden 2024 ensimmäisessä Pk-yritysbarometrissa Lappi erottuu positiivisesti muusta Suomesta. Positiivisimmat näkymät ovat viime syksyn tavoin palvelualoilla. Kaupan alalla ja rakentamisessa suhdanneodotukset ovat nousseet viime vuodesta voimakkaimmin.

Palvelualojen selkeästi positiiviset näkymät nostavat koko maakunnan suhdannenäkymät positiivisiksi ja hieman paremmiksi kuin viime syksynä. Majoitus-, ravitsemis- ja matkatoimistoyritykset näkevät tulevaisuuden kaikkein positiivisimpana. Kaupan ala on ollut tasaisessa nousussa ja rakentamisen toimialallakin on päästy syvästä kuopasta huomattavasti positiivisempiin näkymiin. Teollisuudessa näkymät ovat sen sijaan hieman heikentyneet.

Sekä kaupan, rakentamisen että teollisuuden aloilla ollaan edelleen negatiivisen puolella.

– Vaikka suhdannenäkymät ovat Lapissa koko maan parhaat, ovat ne täälläkin vain hitusen positiivisen puolella. Toimialoista vain palvelualoilla näkymät ovat positiiviset, erityisesti ravitsemistoiminnassa sekä matkailussa. Suurimman kasvun positiiviseen päin ovat sen sijaan tehneet kaupan ala ja rakentaminen, joissa erot muuhun maahan korostuvat, Lapin Yrittäjien toimitusjohtaja Ella-Noora Kauppinen toteaa.

– Suhdannenäkymistä huomaa sen, että matkailun kasvu heijastuu myös muihin toimialoihin. Teollisuudessa vaikutuksia ei ole samoissa määrin ja näkymät ovatkin ainoana toimialana hieman heikentyneet viime syksystä.

Työllistämisen tarve on hieman vähentynyt vuoden takaiseen barometriin verrattuna.

Matkailualalla henkilöstön määrään odotetaan kasvua, tarve toiminnan sopeuttamiseen vähentynyt

– Pk-yritysbarometrin tulosten pohjalta voidaan todeta, että kolme neljästä yrityksestä ei odota, että henkilökunnan määrän osalta tapahtuu muutoksia lähimmän vuoden aikana, kertoo strategiapäällikkö Heino Vasara ELY-keskuksesta.

Näkymät henkilöstön määrän kehitykseen vaihtelevat jonkin verran toimialoittain. Eniten kasvua odottavia yrityksiä on majoitus- ja ravitsemistoiminnan ja vähiten kaupan ja teollisuuden alalla viime syksyyn verrattuna. Matalimmat odotukset henkilöstön määrän kehitykseen ovat kaupan alalla (saldoluku -12) ja rakentamisessa (saldoluku -11).  Rakentamisen tilanne on kääntymässä ja näkymät ovat barometrin mukaan syksyyn verrattuna positiivisemmat.  

Työllistämisen tarve on hieman vähentynyt vuoden takaiseen barometriin verrattuna ja keskeisimmiksi esteiksi yritykset nostavat osaavan työvoiman saatavuuden (22 %) ja kysynnän riittämättömyyden tai epävakaisuuden. Osaavan työvoiman saatavuus nähdään merkittäväksi tai jonkin verran kasvua rajoittavaksi tekijäksi lähes 60 %:ssa kyselyyn vastanneista yrityksistä. 

–  Kyselyyn vastanneista yrityksistä noin joka viides koki tarvetta toiminnan sopeuttamiseen, mikä on vähentynyt vuoden takaisesta, Vasara kertoo.

Sopeuttamistoiminnassa nousevat barometrissa esille esimerkiksi lomautukset (58 %) ja liiketoiminnan keskittyminen yrityksen ydinalueelle (50 %).

Omistajanvaihdosta suunnittelee kolmannes lappilaisista pk-yrittäjistä seuraavan viiden vuoden aikana.

Epävarmuus on vähentänyt ulkoisen rahoituksen käyttöä

Lapin yrityksistä 79 prosenttia arvioi pankkien luottopolitiikan kiristyneen viimeisen 12 kuukauden aikana, mistä suurimpana syynä on rahan hinnan nouseminen ja vakuusvaatimusten kiristyminen. Pk-yrityksistä vain 15 % aikoo hakea ulkopuolista rahoitusta Lapissa seuraavan 12 kuukauden aikana, kun syksyn 2023 barometrin vastaava luku oli 24 %. 

– Rahoitustarpeen kohdistuminen on edelleen positiivista, kun sitä tarvitaan eniten kone-, laite- tai rakennusinvestointeihin. Toisaalta käyttöpääomatarve kireästä suhdannetilanteesta on hieman nousussa, mikä kertoo osaltaan tämän hetken yleisestäkin suhdannenäkymästä, sanoo Finnveran aluepäällikkö Risto Koskiniemi

Suomessa, mutta jopa voimakkaammin Lapissa pankkisektorin erityispiirteitä on sen keskittyneisyys. Barometrin mukaan 75 prosenttia pk-yritysten palvelujen tuottamisesta vastaa yrityksen pääpankkina kaksi suurinta toimijaa. Tämä piirre voi luonnollisesi näkyä pk-yritysten rahoituksen saannissa.

Lapin pk-yrityksistä 55 % seuraa aktiivisesti yrityksen arvon kehitystä, mikä on hieman enemmän kuin vuosi sitten tehdyssä kyselyssä (49 %). Reilusti yli kolmannes pk-yrityksistä (38 %) on suunnitellut omistuksen vaihdosta seuraavan viiden vuoden aikana. 

– Omistusten vaihdosten kiihdyttäminen on erittäin tärkeää meillä Lapissa. On olemassa näyttöä siitä, että omistuksenvaihdoksen jälkeen yritys pystyy uudistamaan ja pääsemään kasvupolulle. Innovaatioiden ja kasvuhakuisuuden suhdanneluvut saadaan kääntymään vain sillä, että omistuksen vaihdoksia saadaan maaliin aiempaa enemmän, toteaa Koskiniemi.  

Pk-yritysbarometrin julkistavat kaksi kertaa vuodessa Suomen Yrittäjät, Finnvera ja työ- ja elinkeinoministeriö. Tällä kertaa kyselyyn vastasi Lapissa 169 yritystä ja koko maassa yhteensä 5 052 yritystä. Vastausaika oli joulukuun 2023 puolivälistä tammikuun 2024 puoliväliin.  

Lisätietoa:

Ella-Noora Kauppinen, Lapin Yrittäjät, p. 050 554 2458
Risto Koskiniemi, Finnvera, p. 029 460 2006
Heino Vasara, Ely-keskus, p. 050 396 2695