9.4.2018 klo 11:29
Uutinen

Lapin Yrittäjät hakee hankinta-asiamiestä määräaikaiseen hankkeeseen

Hankinta-asiamies toimii hankkeen projektipäällikkönä palvellen yrityksiä ja hankintayksiköitä julkisiin hankintoihin liittyvissä kysymyksissä.

Hankinta-asiamiehen toimenkuvana on kehittää toimintamalleja, joilla tuetaan laadukkaita ja kilpailukykyisiä tarjouksia ja tarjouspyyntöjä, lisätä yritysten ja hankintayksiköiden hankintaosaamista sekä antaa neuvontaa julkisiin hankintoihin liittyen.

Lapin hankinta-asiamies -hanke on EAKR -rahoitteinen (Euroopan aluekehitysrahasto) hanke, joka toteutetaan yhteistyössä Lapin kuntien ja Lapin Yrittäjien kesken. Hanke alkaa keväällä 2018 ja päättyy 31.3.2020.

Tehtäviin kuuluu:

 • hankkeen koordinointi ja projektipäällikön tehtävät
 • hankintoihin liittyvä neuvonta yrityksille ja kunnille
 • hankintoihin liittyvien uusien toimintamallien kehittäminen
 • yritysten ja hankintayksiköiden hankintaosaamisen lisääminen
 • hankintoihin liittyvien tilaisuuksien järjestäminen
 • hankinta-asiamiestoiminnan jatkoedellytysten luominen

Edellytämme valittavalta henkilöltä:

 • julkisten hankintojen ja tarjousmenettelyjen asiantuntemusta
 • kokemusta kehittämis- ja projektinhallintatehtävistä
 • innovatiivisuutta sekä hyviä vuorovaikutus- ja verkostoitumistaitoja
 • mahdollisuutta iltatyöskentelyyn ja matkustamiseen
 • soveltuvaa korkeakoulututkintoa

Tehtävä on määräaikainen 31.3.2020 saakka.

Tiedustelut: toimitusjohtaja Pirkka Salo, p. 0400 392 139.

Lähetä hakemuksesi palkkatoivomuksineen ja ansioluettelosi 18.4.2018 mennessä osoitteeseen: pirkka.salo@yrittajat.fi.

Lapin Yrittäjät ry on yksi Suomen Yrittäjien kahdestakymmenestä aluejärjestöstä toimialueenaan Lapin maakunta. Aluejärjestö edustaa 21 paikallisyhdistyksensä kautta lähes 3000 mikro- ja pk-yritystä Lapissa. Toimintamme perustuu paikalliseen ja alueelliseen sekä valtakunnalliseen vaikuttamiseen yrittäjien toimintaedellytysten parantamiseksi, palveluiden tuottamiseen ja verkostojen luomiseen jäsenyrittäjillemme. Lapin Yrittäjillä on toimistot Kemissä ja Rovaniemellä.