17.11.2018 klo 21:58
Uutinen

Lapin Yrittäjät on valinnut Vuoden 2018 viestijäksi Kemin Yrittäjät ry:n

Lapin Yrittäjäjuhlassa jaetaan toista kertaa Lapin Innot – Vuoden viestijä –kunniakirja. Valintaperusteluissa kiinnitettiin erityisesti huomiota siihen, kuinka määrätietoisesti Kemin Yrittäjät on kehittänyt paikallisyhdistyksen sekä sisäistä että ulkoista viestintää. Paikallisyhdistyksessä on nähty tärkeäksi viestinnän merkitys ja siihen on määrätietoisesti panostettu.

Etenkin viimeisen kahden vuoden aikana jäsenistöä palvelevaa laadukasta sisältöä on tuotettu säännöllisesti. Paikallisyhdistys hyödyntää viestinnässään ennakkoluulottomasti uusia viestintäkanavia.

Kemin Yrittäjien hallitukseen on saatu uutta verta

Kemin Yrittäjät ry:n aktiivinen toiminta ja siitä laadukas viestiminen on huomattu myös alueen jäsenyrittäjien keskuudessa. Paikallisyhdistyksen hallitukseen on saatu sopivasti kaivattua vaihtuvuutta.

– Ennen viestittiin vain tapahtumista, mutta nyt viestimme aktiivisesti Kemin Yrittäjien omassa WhatsApp -ryhmässä, Facebook -sivulla, kotisivuilla ja jäsenistölle lähetetään säännöllisesti paikallisyhdistyksen oma jäsenkirje, kertoo Kemin Yrittäjien puheenjohtaja Tuomo Jäärni.


Viestinnän tehostamisen myötä paikallisyhdistyksen toimintaan on tullut imua, toteaa tyytyväisenä Kemin Yrittäjien puheenjohtaja Tuomo Jäärni.

Pääsääntöisesti Kemin Yrittäjien viestinnästä vastaa toimistosihteeri. Toimistosihteerinä toimii Päivi Sormunen, ja viime vuonna toimea hoiti Katja Portimo.

Kunniakirja luovutetaan Lapin Yrittäjäjuhlassa

Kunniakirja luovutetaan Kemin Yrittäjille lauantaina 17.11. klo 22.00 Lapin Yrittäjäjuhlassa. Lapin Yrittäjät myöntää Lapin Innot – Vuoden viestijä -kunniakirjan vuosittain viestinnällisistä ansioista.