16.8.2017 klo 12:32
Uutinen

Lapin Yrittäjät ry:n tekemästä selvityksestä ilmenee: Kalastussääntö vaikuttaa merkittävästi Tenon alueen yritysten kannattavuuteen ja toimintaedellytyksiin

Lapin Yrittäjät teki selvityksen kesän alussa voimaan astuneen Tenon kalastussäännön vaikutuksista Tenonlaaksossa toimivien yritysten liiketoiminnalle. Selvitys toteutettiin 9.-10.8.2017 kyselyllä Tenonlaakson Yrittäjät ry:n jäsenille. Kyselyyn vastasi 36 % yrityksistä, joille kysely lähetettiin. Vastauksia saatiin 15 yrittäjältä 42:sta.

Kyselyn tuloksena 93 % vastaajista ilmoitti saavansa osan tai koko liikevaihtonsa kalastuksesta. Vastaajista 13 %:lla kalastus ei liittynyt liiketoimintaa lainkaan ja 13 % vastaajista sai koko liikevaihtonsa kalastuksesta. Yli puolet liikevaihdostaan kalastuksesta saavia oli joka neljäs vastaajista.

Juuri päättyneen kalastuskesän osalta kolme neljästä vastaajasta ilmoitti Tenon kalastussäännön vaikuttaneen pienentävästi liikevaihtoonsa. Yli puolet liikevaihdostaan menettäneitä uuden kalastussäännön vaikutuksesta oli joka neljäs vastanneista.

Kalastussäännöllä huomattavat vaikutukset alueen elinkeinoelämälle

Vastauksien perusteella Tenon kalastussäännön voidaan arvioida vaikuttavan merkittävästi alueen yritysten kannattavuuteen ja toimintaedellytyksiin. Vaikka kysymyksessä on lukumäärältään pieni joukko yrityksiä, eskaloituu vaikutus koko kunnan elinvoimaisuuteen. Uusi kalastussääntö on vaikuttanut myös nuorten kesätyöpaikkojen vähentymiseen.

Kyselyn vapaa sana-osiossa useat vastaajat toivat esille asiakkaiden määrän romahtamisen, palveluiden myynnin ja välineiden vuokrauksen laskun edellisiin kesiin verrattuna, yritys- ja perheasiakkaiden puuttumisen sekä asiakkaiden viipymien lyhentymisen.

Norjan tulkinta valtiosopimuksen täytäntöönpanosta huolestuttaa

Erityinen huomio ja huoli vastauksien perusteella on Norjan ja Suomen valtiosopimuksen täytäntöönpanon erilaisissa tulkinnoissa eri puolilla rajaa. Vastaajien mukaan Norjassa kalastuslupia myydään ”tiskiltä” eli paikallisista yrityksistä. Suomessa lupien myynti tapahtuu verkossa, josta niitä saa vain rajallisesti.

Kyselyn vastauksissa arvioitiin lähes poikkeuksetta kalastussäännön vaikutukset negatiivisiksi ja edellytettiin sopimuksen irtisanomista sekä uusien neuvotteluiden aloittamista.

Lapin Yrittäjät ry edellyttää epäkohtien pikaista selvittämistä

Lapin Yrittäjät ry:n mielestä Suomen valtion tulee selvittää kyselyssä esiin tulleet kalastussäännön tulkintaan liittyvät epäkohdat ja laatia moniammatillinen arvio kalastussäännön vaikutuksista alueen elinvoimaisuudelle. Selvitysten perusteella maa- ja metsätalousministeriössä on arvioitava mahdollisuudet neuvotteluprosessin avaamiselle elinkeinojen turvaamisen ja säännön tulkinnassa esiintyvien erojen selvittämiseksi.

Kuva: Lapin materiaalipankki