25.4.2019 klo 08:09
Uutinen

Lappi on monialaisen yrittämisen ja moniulotteisten kasvumahdollisuuksien areena – ”Lappi tarvitsee kaikenlaisia yrityksiä kaikille toimialoille”

Väestö ikääntyy, metsien jalostus lisääntyy, kaivosteollisuuden odotetaan kasvavan, rakentaminen on vilkasta ja palvelualoille tarvitaan osaavia tekijöitä myös tulevaisuudessa – puhumattakaan Lapin matkailusta, jonka nousukiito ei näytä loppumisen merkkejä. Ei siis liene tuulesta temmattua todeta: Lappiin tarvitaan lisää yrityksiä. Mutta millaisia? Ja onko laadulla väliä?

Lapin yrityskenttää ja sen tulevaisuutta koskevissa kahvipöytäkeskusteluissa joku aina, ennemmin tai myöhemmin lohkaisee: Kyllä niin on, että Lappiin tarvitaan lisää yrityksiä. Siitä seuraa luonteva jatkokysymys: Mutta millaisia? Näin kiperien pähkinöiden äärellä olisi varsin onnekasta, jos pöydän ääressä ajatuksiaan jakamassa istuisi esimerkiksi Lapin maakuntajohtaja Mika Riipi.

– Lappi tarvitsee kaikenlaisia yrityksiä kaikille toimialoille. Ennen kaikkea tarvitsemme yrityksiä, joilla on halua kehittää ja kasvattaa liiketoimintaansa, Riipi summaa antaen eväitä jatkokeskustelulle.

Nyt joku ehkä hoksaa pysähtyä syvällisempien jatkokysymysten äärelle: Mutta hetkinen, miten niin lisää yrityksiä? Onko määrä laatua arvokkaampaa? Vai olisiko tärkeämpää tavoitella kahta kärpästä yhdellä iskulla: Paitsi määrällisesti enemmän yrityksiä, myös yritystoimintaa, joka nojaa taattuun laatuun?

– Aluekehittämisen näkökulmasta katsottuna liiketoiminnan kasvu on aina keskiössä, tapahtuupa se sitten yritysten määrän kasvulla tai olemassa olevan yrityskannan liiketoiminnan kasvulla. Mielestäni molempia tarvitaan. Yritteliäisyyden kasvu, uudet yritykset ja kasvuhalukkuus kulkevat käsi kädessä, Riipi kiteyttää.


Lapin maakuntajohtaja Mika Riipi näkee, että globalisaation ja digitalisaation ansiosta maailman ovet ovat lappilaisille yrityksille enemmän auki kuin koskaan ennen. – En nostaisi mitään toimialaa erityisesti esille, vaikkakin suurten toimialojen, kuten matkailun, kaivannaisalan ja biotalouden investoinnit ja imu luovat erityisiä mahdollisuuksia uudenlaiselle liiketoiminnalle, hän toteaa.

Arktisuus luo monialaista kysyntää

Piipahdetaan välissä Rovaniemellä. Joka suuntaan hallitusti kurkotteleva kaupunki kasvaa tasaiseen tahtiin kuntakeskuksena niin asukasluvultaan kuin elinkeinotoimen osalta. Laajapohjainen yrityskanta kasvaa sekin vauhdikkaasti nojaten Lapin maakunnan päävahvuuksiin: arktiseen luontoon, raaka-aineisiin ja kattavaan palvelutarjontaan. Rovaniemen Kehitys Oy:n toimitusjohtaja Juha Seppälän näkemyksen mukaan samoilla valttikorteilla pärjätään Lapissa tulevaisuudessakin. Maakunnan arktisuus luo kysyntää eri alojen osaajille.

– Metsien jalostus lisääntyy ja puunkäyttöön odotetaan syntyvän uusia yrityksiä. Kasvavan kaivosteollisuuden palvelutarpeet tarjoavat alustaa yritystoiminnalle ja tekijöitä tarvitaan niin rakentamisessa kuin kiinteistöjen ja monenlaisen kaluston ja laitteiden kunnossapidossa. Palvelusektorilla, kuten sosiaali- ja terveysalalla tarve kasvaa väestön ikääntyessä ja asukasmäärän kasvaessa, Seppälä ynnää.

Oli kyseessä sitten uusi yritys tai nykyisen yritystoiminnan kehittäminen, tulisi yritystoiminnan olla jo lähtökohtaisesti kannattavaa, korkeatasoista ja kilpailukykyistä. Seppälä huomauttaa myös, että kasvun edellytykset toteutuvat ennen kaikkea niillä yrityksillä, joiden liiketoiminta on kannattavaa ja liikeidea poikkeaa markkinoilla edukseen.

– Työvoiman kannalta yrityskentän kasvu tarkoittaa muun muassa lisääntyneitä työmahdollisuuksia mikä taas auttaa lisäämään maakunnan elinvoimaa. Digitalisaation ansiosta myös etätyöskentely on helpottunut ja lisääntyy. Yrityksiä myös lopetetaan jatkuvasti eri syistä, mikä osaltaan avaa mahdollisuuksia uusille yrittäjille ja yritystoiminnalle, Seppälä mainitsee.

Ympyrä sulkeutuu. Vastaus alkuperäiseen kysymykseen kulminoituu suoraviivaiseen yhteenvetoon:

– Näin ollen on tärkeää panostaa sekä yritysten kasvuun että uusien yritysten perustamiseen unohtamatta omistajan- tai sukupolvenvaihdoksia, Seppälä kiteyttää.

Matkailualalle mahtuu tekijöitä

Lappi on lyhyessä ajassa kiilannut ”Places to see before you die” (paikat, jotka täytyy eläessään nähdä) -listausten kärkeen. Tästä nousukiidosta kunnia kuuluu paitsi tehokkaalle markkinoinnille, digitalisaatiolle ja sosiaaliselle medialle, myös Lapin erinomaisen elinvoimaiselle yrityskentälle. Maakunnan monipuolinen palveluntarjonta mahdollistaa massiivisten matkailijamäärien palvelemisen parhaalla mahdollisella tavalla.

Niin ollen, varovainen kahvipöytäkeskustelija rohkenee arvella, että Lapin alueen tulevaisuus näyttää erityisen lupaavalta juuri matkailualojen osalta. Onko näin?

– Kyllä Lapin matkailun voi edelleen odottaa kasvavan, joten siihen liittyvälle yritystoiminnalle on myös odotettavissa kasvavaa kysyntää, Seppälä pohjustaa.


Rovaniemen Kehitys Oy:n toimitusjohtaja Juha Seppälän mukaan Lapin tulevaisuus näyttää suotuisalta monenlaiselle yritystoiminnalle. – Yrittäjyys Lapissa on hieno mahdollisuus hyödyntää osaamistaan. Lapin elinkeinotoiminta on kasvussa ja osaavia neuvontapalvelujakin on hyvin tarjolla, hän toteaa.

Lapin matkailun saralla ympärivuotisuus kuuluu aiheista ajankohtaisimpiin. Talvimatkailua on onnistuneesti kasvatettu, mutta nyt fokus on suunnattu ennen kaikkea ympärivuotisten matkailupalvelujen tuottamiseen. Kesän ja syksyn nostaminen talven veroiseksi houkuttimeksi lienee yksi tärkeimmistä kehityskohteista, jossa onnistuessaan niin pidempään toiminut kuin vasta perustettu yritys voi kasvattaa toimintaansa vauhdilla.

– Monimuotoinen matkailun kasvu ja erityisesti matkailun ympärivuotisuus tarjoaa Lapin alueella erinomaista kasvupotentiaalia monenlaiselle yritystoiminnalle, Seppälä täydentää.

Lapin kaikki sesongit kattava kasvu vaatii sekä aikaa ja pitkäjänteisyyttä että osaavia tekijöitä. On selvää, että ala tarvitsee uusia, päteviä toimijoita. Tärkeää on myös, että nykyiset yritykset kehittävät osaamistaan ja strategioitaan suunnaten katseensa samalla ”metsään puiden takana”. On oltava valpas ja reagoitava koko ajan myös siihen, mitä omien seinien ulkopuolella tapahtuu. Siihen Lappi näyttäisi olevan valmis.

– Lapin elinkeinotoiminta on kasvanut suotuisasti jo pidemmän aikaa ja yritysten liikevaihdot ovat kasvussa. Tämä on näkynyt ja tulee näkymään myös työllisyyden paranemisena, Seppälä mainitsee.

Olemassa olevat yritykset kuntoon

Palataan vielä alkuperäisen toteamuksen ja kysymyksen äärelle: Lappiin tarvitaan lisää yrityksiä. Mutta millaisia? Oivallisia näkökulmia tarjoilee Lapin Yrittäjiin kuuluvan, Pohjois-Suomen yritysten sparraamiseen erikoistuneen Ounas Partners Oy:n toimitusjohtaja Juhani Huhtala. Asiaa hetken pohdittuaan hän toteaa, että kysymys nimenomaan uusien yritysten tarpeesta on kinkkinen – ja ehkä osittain myös väärin aseteltu.

– En tiedä, onko painopiste tai itseisarvo niinkään uusien yritysten perustamisessa vai olisiko kuitenkin keskeisempää keskittyä jo olemassa oleviin yrityksiin, kehittää ja kartoittaa niiden kasvun ja toiminnan laajentamisen mahdollisuuksia ja pyrkiä luomaan lisää työpaikkoja, hän pohtii.

Näiden pohdintojen siivittämänä hän muotoilisi kysymyksen mieluummin näin: Millaisille palveluille, tuotteille ja ratkaisuille voisi Lapissa olla uudenlaista kysyntää ja miten yritykset voisivat tarjota tuotteita ja palveluja potentiaalisille asiakkaille, joiden tarpeet olisi, tavalla tai toisella onnistuttu kääntämään kysynnäksi? Kysymys lienee monelle Lapin alueella toimivalle yrittäjälle keskeinen.

– Tyypillisesti jokainen innovatiivinen yrittäjä ja yrittäjäksi aikoja pyrkii luomaan tarpeita, joita asiakkaat eivät ehkä vielä ole oivaltaneet. Asiakaslähtöiset ja innovatiiviset yritykset osaavat osallistaa asiakkaitaan ja kumppaneitaan tuotteiden ja palvelun kehittämiseen. Näin muodostuu strategisia kumppanuuksia ja arvoverkostoja, joiden kautta yrityksen ja koko yrityskentän elinvoima voi kasvaa, Huhtala pohtii.

Hänen näkemyksensä mukaan Lapissa tapahtuu myös liian vähän yrityskauppoja koko yrityskentän kasvupotentiaalin hyödyntämistä ajatellen. Niiden kautta muodostuisi merkittäviä pääomia, jotka puolestaan poikisivat uutta liiketoimintaa. Tällaista pääomaa ja osaamista Huhtala toivoisi sijoitettavan lappilaisiin start-up -yrityksiin paikallisten toimesta. Vertailukohdaksi voi nostaa esimerkiksi Oulun.

– On mielenkiintoista seurata Oulun talousaluetta, jossa entisen Nokian pohjalta on syntynyt ja syntyy jatkuvasti uutta liiketoimintaa ja yrityskauppoja muun muassa ICT- ja ohjelmistotoimialan yrityskentässä. Toimintakenttä, elinkeinorakenne ja koulutusverkosto ovat siellä tietysti erilaiset kuin täällä Lapissa, mutta sieltä voisi olla meille jotain opittavaa, Huhtala mainitsee.

Monialaisia kasvunäkymiä

Lopulta tärkeintä on metsän näkeminen puilta. Yritysten ja yrityskentän kasvupotentiaalista puhuttaessa se tarkoittaa kärjistetysti sitä, että kestävä kasvu on mahdollista vain silloin, kun kasvumahdollisuuksia tarkastellaan laaja-alaisesti kaikki toimijat ja toimialat huomioiden.

Juuri siitä syystä Lapin maakuntajohtaja Mika Riipi ei lähtisi nostamaan yhtäkään toimialaa erityisesti esille saati muiden edelle, vaikka myöntääkin, että suurimpien toimialojen, kuten matkailun, kaivannaisalan ja biotalouden investoinnit ja imu luovat poikkeuksellisia mahdollisuuksia uudenlaiselle liiketoiminnalle.

– Globalisaatio ja digitalisaatio ovat täällä ja kaikki ovet maailmalle ovat auki. Siinä mielessä Lapissa voidaan tehdä ja Lapista käsin voidaan lähteä mille tahansa markkinoille. Luovat alat ovat oiva esimerkki uudesta liiketoiminnasta, jossa Lappiin on syntymässä mielenkiintoinen osaamiskeskittymä, Riipi mainitsee.

Seppälä on samoilla linjoilla. Lapin elinkeinotoiminnan näyttäessä kasvun merkkejä ja lappilaisten yritysten liikevaihdon ollessa nousujohteista, on Suomen pohjoisin maakunta noussut vahvaksi tekijäksi myös vientitilastoissa koko maan mittakaavassa katsottuna. Se on kaikkien lappilaisten yrittäjien etu.

– Vaikka pienyritykset kattavatkin ison osan Lapin koko yrityskannasta, niin monella toimialalla, etenkin digitalisaatiokyvykkäillä ja vientiin panostavilla yrityksillä on paljon kasvumahdollisuuksia. Yrittäjyys tämän päivän Lapissa alalla kuin alalla on hieno mahdollisuus, Seppälä sanoo.