18.5.2018 klo 23:38
Uutinen

Lausunto: Tapanila, asemanseudun eteläosa, asemakaavan muutos

Helsingin Yrittäjät – Koillis-Helsinki ry:n mielestä Tapanilan Asemanseudun eteläosan asemakaavan muutoksen suunnitelma ei  kokonaisuudessaan ole alueen nykyistä yritystoimintaa tukeva ja siten se ei ole yrittäjäjärjestön kannalta hyväksyttävissä.

Radan itäpuolen täydennysrakentaminen on kannatettava hanke, samoin radan länsipuolen osittainen asuinrakentaminen, kunhan kerrostalot suhteutetaan alueen muuhun rakennuskantaan.

Sen sijaan yhä ahkerassa käytössä olevan vanhan autokoritehtaan purkamista Viertolantien ja Päivöläntien kulmauksesta emme kannata, sillä vanha tehdasrakennus tarjoaa sellaista yritystilaa, jota Helsingistä ei muutoin ole saatavissa kohtuulliseen hintaan. Erityisesti taiteen alan toimijoiden on vaikea löytää kohtuuhintaista toimitilaa ja juuri sellaista vanha tehdasrakennus tarjoaa.

Tapanilan yritystoiminta on viime vuosikymmenten aikana hiipunut melkoisesti ja soisimme jäljellä olevien voivan jatkaa toimintaansa nykyisissä tiloissaan, muutoin hekin joutuvat alueelta lähtemään. Uusien asuinkerrostalojen katutasojen liiketilat ovat hintatasoltaan ja tyyliltäänkin täysin sopimattomia esimerkiksi teatteritoimintaan ja taiteilijoiden työtiloiksi sekä käsityöläisten työpajoiksi.

Koillis-Helsingissä on nykyiselläänkin paljon liiketiloja tyhjillään niin uusissa kuin vanhoissa rakennuksissa. Niiden määrää ei ole syytä lisätä.

Helsingin Yrittäjät – Koillis-Helsinki ry
Milla Kissaniitty
Hallituksen puheenjohtaja